Annons

Visita: Missgynnade företag behöver fångas upp

zoom Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
NYHETER. ”Omställningsstödet har inte fungerat för alla företag”, säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
Annons

En mängd företag i besöksnäringen har hamnat utanför stödsystemen trots att de tappat intäkter under pandemin, konstaterar Visita. I ett brev till regeringen har Visita krävt att de nuvarande stöden kompletteras så att missgynnade företag fångas upp.

Via det så kallade omställningsstödet har företag som tappat intäkter under pandemin kunnat få kompensation för en del av sina fasta kostnader. Men om företaget ska kunna få del av stödet krävs att ett antal villkor är uppfyllda.

Ett är att verksamheten måste ha varit i gång innan pandemin bröt ut. Intäktstappet ska nämligen beräknas i förhållande till den omsättning företaget hade motsvarande period 2019, vilket gör att en del företag missgynnas.

– Det kan vara att de är för nystartade, att de råkat renovera under 2019 eller någon annan anledning, säger Thomas Jakobsson.

Regeringen har tidigare avvisat invändningar

Även företag med stora säsongsvariationer riskerar att missgynnas av hur stödet är konstruerat. Visita har tidigare tagit upp detta med regeringen, som avvisat invändningarna med hänvisning till EU:s tillfälliga regler för statsstöd under pandemin.

– Det vi nu vill är att regeringen går utanför det tillfälliga ramverket genom att använda ett så kallat de miminis-stöd (stöd av mindre betydelse). Under en treårsperiod kan staten ge ett stöd på upp till två miljoner per företag utan att blanda in EU, säger han.

Det kompletterande stödet bör också användas för att kompensera företag som drabbats av stelbenta regeltolkningar, anser Visita. Här finns företag som tvingats återbetala stöd som gått ut till hyresvärden och verksamheter som är särskilt drabbade av pandemin men ändå fått avslag på stöd. Visita har tidigare invänt mot hur reglerna har tolkats när det gäller dessa företag. Vad gäller dessa särskilt drabbade företag har Visita fått gehör genom att riksdagen, genom ett så kallat tillkännagivande, uppmanat regeringen att återkomma med åtgärder.

Läget fortfarande ansträngt

Trots att restriktionerna avskaffats är läget ansträngt för många företag i besöksnäringen, enligt Thomas Jakobsson. Sedan omikronsmittan slog till har möjligheten att söka omställningsstöd återinförts för perioden december till februari.

Men möjligheten att söka stöd öppnades inte förrän den 7 februari samtidigt som det inte gick att korttidspermittera som tidigare. Det råder fortsatt osäkerhet kring när pengarna kommer.