Annons

Visitas krav: Betala de utlovade stöden direkt

zoom Visitas vd Jonas Siljhammar.
Visitas vd Jonas Siljhammar.
NYHETER. Visitas vd Jonas Siljhammar vill se att regeringen direkt betalar ut de utlovade stöden till de hårt drabbade företagen i besöksnäringen: ”Än så länge har inte en enda krona från de nya stöden kommit företagen till del och det arbetet måste snabbas på dramatiskt”.
Annons

Förlängt omställningsstöd, möjligheten att permittera på 80 procent och nytt hyresstöd var några av Visitas krav i en hemställan om förlängda och förstärkta krisåtgärder som skickades till Finansdepartementet i november 2020.

Bakgrunden var att de restriktioner som införts för att minska smittspridningen drabbat den svenska besöksnäringen hårt och i praktiken gett delar av branschen näringsförbud. Sedan dess har regeringen tagit till sig av flera av kraven, men än finns mycket kvar att göra, konstaterar Visitas vd Jonas Siljhammar.

Av de förlängda krisåtgärderna som Visita har fått igenom, vilken har varit viktigast? 

– Det viktigaste är helheten som tillsammans ska mildra effekterna, men omställningsstöd och ökad permitteringsgrad var viktiga åtgärder. Samtidigt är det inte löften om stöd som ger hjälp utan det är pengar på kontot och där har regeringen mycket kvar att visa, säger Jonas Siljhammar.

Omställningsstödet hart förlängts, likaså möjligheterna för korttidsstöd. Sedan i förra veckan görs dessutom ytterligare 300 miljoner kronor tillgängliga för anstånd av skatteinbetalningar. Räcker inte detta för att stötta besöksnäringen? 

– Det är bra och viktigt att regeringen och samarbetspartierna lyssnade på oss och nu presenterat skarpa förslag. Men än så länge har inte en enda krona från de nya stöden kommit företagen till del och det arbetet måste snabbas på dramatiskt.

Vilka övriga åtgärder ser du som mest akuta?  

– Förutom att stöden måste komma företagen till del behöver taket för omställningsstödet höjas. De stora företagen, till exempel hotell- och restaurangkedjorna har för längesen slagit i taket.

Ni varnar för en kommande konkursvåg och avveckling av företag på grund av likviditetskris. Hade befintliga stöd räckt om det inte vore för alkoholförbudet?

– Alkoholstoppet klockan 20 saknar effekt på smittspridningen, slår stenhårt mot hela besöksnäringen och har förvärrat ett redan allvarligt läge och borde upphöra omedelbart.

Vad för typ av kompensation vill ni se för alkoholförbudet? 

– Alkoholstoppet är i praktiken ett näringsförbud och drabbade företag borde kompenseras fullt ut för den skada stoppet innebär.

Utbetalningen av korttidsstöd dröjer, Tillväxtverket säger att de jobbar så snabbt de kan och att dröjsmål beror på att vissa företag ”fastnar” i kontrollsystemet. Är det en godtagbar förklaring när så många företagare drabbas anser du?   

– Den långa väntan är oacceptabel och efter våra påpekanden har regeringen även insett det och gett myndigheten mer pengar för att det ska gå snabbare. Men myndighetens förklaring håller inte och vi trycker på för att stöden ska betalas ut först och kontrolleras i efterhand som det är i andra länder.

Vad skulle du vilja se från Tillväxtverkets håll för att snabba på utbetalningarna?  

– Det finns flera saker de kan göra. Till exempel skulle de kunna förbereda system, ansökningar med mera så allt hade fungerat från den dag riksdagen fattar beslut. Att som nu hävda att inget går att förbereda och det tar upp till två månader att få det på plats kan vara förödande för företagen och jobben.

Hyresstödet har återinförts för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Systemet är dock fortsatt beroende av fastighetsägarnas goda vilja. Vi är i början av februari nu, borde systemet vara obligatoriskt istället? 

– Vi har tryckt på för ett nytt och mer kraftfullt hyresstöd och det är bra att regeringen lyssnade. Det är inte minst viktigt för alla de som av olika anledningar inte kan ta del av omställningsstödet. Men återigen gör regeringen stödet beroende av hyresvärdars goda vilja, vilket vi är kritiska till.

När du ser tillbaka på 2020 och det arbete Vista har gjort, vad är viktigaste ni har åstadkommit hittills? 

– Genom att jobba faktabaserat och systematiskt har vi byggt upp en respekt och trovärdighet som gör att vi blir lyssnade till. Det har vi nytta av nu, inte minst när vi ser resultatet av kraven från i november, och kommer även dra nytta av i framtiden.

Krögarna har initierat en egen protestaktion #grytorochkastruller, i hopp om att bli hörda av politikerna, hur ser du på detta?

– Det visar vilket stort engagemang som finns i besöksnäringen för att påverka politikerna och få dem att hålla sina löften om att stöd ska betalas ut.

Vad hoppas du på framåt, vad är viktigast för era medlemmar? 

– Förutom att utlovade stöd betalas ut omedelbart måste vaccinationsplanen fungera så att livet kan återgå till det normala så snart som möjligt. Men det kommer krävas andra åtgärder, både kortsiktiga och mer strukturella som sänkt arbetsgivaravgift och moms, för att underlätta för företag- och jobbtillväxt när pandemin väl släpper, säger Jonas Siljhammar.