Annons

Vuxenutbildningar ska bättre matcha arbetsmarknaden

zoom Branschen välkomnar regeringens förslag på förbättringar av vuxenutbildningarna som skapar jobb för besöksnäringen.  Foto: UHR
Branschen välkomnar regeringens förslag på förbättringar av vuxenutbildningarna som skapar jobb för besöksnäringen. Foto: UHR
NYHETER: Regeringen vill att vuxenutbildningar ska bli mer lättillgängliga och bättre anpassade till arbetsmarknaden. Ett förslag som välkomnas av branschen: "Bra att staten vill ta mer ansvar", säger Göran Andersson, hotellägare som driver Yrkesvux i Landskrona.
Annons

”Den kommunala vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet” skriver utbildningsminister Anna Ekström (S) i en debattartikel på Dagens Nyheter. Regeringens förslag är att förändra Komvux och Yrkesvux så att de bättre matchar arbetsmarknaden.

Ett förslag i rätt riktning tycker Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på Visita.

– Kompetensförsörjningen är en av Visitas viktigaste frågor och därför är regeringens satsning på Yrkesvux välkommet. En yrkesutbildning mot våra yrken på gymnasial nivå är en säker biljett till jobb direkt efter utbildning, säger han.

Den största förändringen av Yrkesvux är att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för att gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen ska finnas i hela landet. Därför kommer kraven på kommunernas finansiering sänkas. Av tio utbildningsplatser ska kommunen finansiera tre och staten sju.

En annan del av förslaget är att prioriteringsordningen för vuxenutbildningen ändras. I dag prioriteras den med minst utbildning, men detta ska ändras till att den som har störst behov av utbildning prioriteras.

Vad tror du att dessa insatser skulle kunna få för effekter?

 – Det underlättar för de som vill yrkesväxla och att arbetsmarknaders kompetensförsörjningsbehov sätts i centrum, säger Peter Thomelius.

Göran Andersson, hotellägare som driver Yrkesvux i Landskrona, välkomnar alla satsningar på vuxenutbildningar.

– Det här förslaget ser väldigt intressant ut, och det är glädjande att staten vill gå in och ta mer ansvar. Som det ser ut nu har kommunerna svårt att hantera Yrkesvux, det kommer inte ut tillräckligt många i arbetslivet, säger Göran Andersson.

Skiftande kvalitet i landet

Hans hotell- och restaurangutbildning i Landskrona är en effektiv utbildning som sträcker sig över 40 veckor och ger 1300 gymnasiepoäng. Göran Andersson är även ordförande för Utbildningsrådet för hotell och restauranger, UHR, och har varit med och tagit fram ett valideringsverktyg som fungerar som en kvalitetsstämpel för yrkesutbildningar.

– Jag skulle vilja se att alla kommuner i Sverige använde sig av samma valideringsverktyg. Då skulle det inte bli så skiftande kvalitet på yrkesutbildningarna i landet. Nu när staten ska gå in och ta större ansvar tror jag att det kan bli bättre på den fronten, säger Göran Andersson.

Han har en klar bild över varför det är avgörande att vuxenutbildningar får finnas i hela Sverige och varför hans eget engagemang är viktigt.

– De senaste fem åren har vår bransch haft en tillväxt på runt sju procent, och för varje år minskar antalet elever på gymnasieskolornas yrkesutbildningar kraftigt. Det säger ju sig självt, vi måste få arbetskraften någon annanstans ifrån, säger Göran Andersson.