Annons

Restauranger vill fånga upp butikernas matsvinn

zoom Snart kan restaurangerna hjälpa till att ta tillvara på<br />
 livsmedelsbutikernas stora matsvinn. Foto: Colourbox
Snart kan restaurangerna hjälpa till att ta tillvara på
livsmedelsbutikernas stora matsvinn.
Foto: Colourbox
NYHETER. Vinnova har beviljat medel till ett forskningsprojekt där restauranger ska utveckla ett system för att ta tillvara på de 30 000 ton mat som svenska butiker slänger varje år.

Annons

Ett forskningsprojekt lett av Chalmers Industriteknik ska utveckla ett nytt affärsmodellsupplägg för restauranger som vill rädda överskottsmat från butiker genom att tillaga den.

Transport och logistik kan vara ett hinder för livsmedelsbutiker att hantera sitt årliga matsvinn om 30 000 ton överskottsmat som till stor del fortfarande ä fullt ätlig.

Projektet som även inkluderar Paul Svensson Mat AB, Coop, Menigo, Martin&Servera, Logtrade, Whywaste och Stockholm Stadsmission ta fram affärsmodellsupplägg och logistiklösningar för att rädda överskottsmaten

Gruppen har beviljats medel av Vinnova i form av 500 000 kronor för ett projekt som ska löpa fram till augusti i år, och då ska ett upplägg för gemensamma logistiklösningar mellan restauranger och butiker vara klar.

Tanken är sedan att i ett fortsättningsprojekt testa och implementera affärsmodellupplägg och logistiklösningar, skriver Recycling.