Annons

Långtidsarbetslösa kvinnor kan bli morgondagens kockar

zoom Efter många års planering: Nu är kursen i gång.
Efter många års planering: Nu är kursen i gång.
NYHETER. En ny utbildning pågår just nu där långtidsarbetslösa kvinnor under tio veckor tränas att bli kockassistenter. Förhoppningen är att de arbetar vidare och blir kockar. Bakom satsningen står Restaurangakademien och Tillväxtverket, medan Jobbtorget har rekryterat deltagarna.
Annons

Besöksnäringen lider brist på medarbetare i allmänhet och på kockar i synnerhet. Samtidigt står nästan 30 procent av de kvinnor i Sverige som är födda utanför Europa utanför arbetsmarknaden. Sedan tre år tillbaka har Restaurangakademiens vd Hanna Halpern arbetat för att skapa en kockassistentutbildning för långtidsarbetslösa kvinnor – och nu är den verklighet. Under två år ska fyra grupper elever utbildas och förhoppningen är att testet ska falla väl ut och kommunen ska gå in som beställare.

– Branschen behöver ju inte assistenter egentligen men eftersom bristen är så stor och det tar tid att få fram kockar samtidigt som det finns arbetslösa så är detta ett sätt att få ut folk snabbt på arbetsplatserna, säger Hanna Halpern.

Varför är det viktigt?

– För att alla ska förstå att det finns outnyttjade resurser.

När Hanna Halpern diskuterade idén med dåvarande näringsminister Mikael Damberg visade det sig att det fanns liknande tankar även inom bygg, som hade brist på exempelvis elektriker. Så det fattades beslut om att pengar skulle satsas. Efter problematik kring upphandling och regeringsbildning fick Restaurangakademien klartecken i januari.

Vad är skillnaden mot ett lärlingssystem?

– Som lärling lär man sig hela tiden på plats, genom att jobba. Här utbildar man sig först, innan praktik på arbetsplats. Det bästa är att det finns flera vägar in i jobb, så att det finns olika sätt att möta olika behov. De som går hos oss hade inte hoppat på ett lärlingsupplägg.

De som står längst från arbetsmarknaden är nya svenskar som är kvinnor. När Restaurangakademien behövde hjälp för att komma i kontakt med dessa fann de Jobbtorget Globen, som arbetar med uppsökande verksamhet och visade sig ha som mål att satsa mer på kvinnor. Statistiskt sett finns enligt Jobbtorget lika många kvinnor som män som varken arbetar eller studerar, men Jobbtorget har haft svårt att nå kvinnorna och funderar ständigt kring metoder att nå ut.

– När vi kom i kontakt med Restaurangakademien tänkte vi att det är perfekt för målgruppen och vi fick ett specifikt projekt att arbeta uppsökande mot, säger Josefin Axell på Jobbtorget Globen.

I vanliga fall söker Jobbtorget Globen inom en ålderskategori, men nu var alla intresserade från 18 år och uppåt välkomna. Att det inte heller ställdes formellt krav på SFI-utbildning i viss nivå gav också fler möjligheter att söka. Under intervjuer fick deltagarna själva avgöra om deras svenska var tillräckligt bra.

Jobbtorget Globen sökte via samarbetspartners, andra jobbtorg och olika kvinnoorganisationer. De åkte runt, mejlade och skickade brev.

– Man vet aldrig hur många som kommer, eller om man lockar rätt målgrupp. Vi tänker alltid hur få vi kan nöja oss med som minst. Men 22 valde att starta och vi räknade med ett stort bortfall – men så blev det inte. Nu är 19 kvinnor på praktik och för oss blev det en lyckoträff.

Hur kommer det sig?

– Jag tror att det är en mix av flera saker. Dels finns det inte mycket insatser av detta slag för utlandsfödda kvinnor att hoppa på och dels handlade det om en utbildning under kort tid. Har man inte jobbat alls på väldigt länge är det ett stort steg att påbörja en utbildning på ett helt år. Det var dessutom enbart kvinnor som deltog och ett område som många kände sig trygga i, de flesta har ju lagat mycket mat. Plus stora chanser att få jobb.

Baserat på er erfarenhet, vad tror ni om möjligheten för eleverna att få jobb?

– För de allra flesta kommer det att gå mycket bra. Det är fantastiska personer med erfarenheter och synsätt som inte många andra har. För några av dem beror det på hur flexibel arbetsgivaren är till en målgrupp som tar stort ansvar för hem och familj, för är man ensam kvinna med barn är det mycket som behöver klaffa. Men om ingen skulle få jobb är det ändå fantastiskt hur mycket de genom detta har utökat sitt nätverk.

Under fyra veckor får kockassistenteleverna träna matlagning och lära sig råvaruhantering, köksterminologi etcetera. Därefter följer fem veckors praktik.

Hur har Restaurangakademien hittat praktikplatser, Hanna Halpern?

– Det har inte varit några problem alls. Eftersom vi inte visste vem som skulle välja att gå utbildningen har vi riktat in oss på hotell där det finns många olika moment att arbeta med. En intressant sak är att vi samtidigt har haft igång våra ordinarier utbildningar och när jag har berättat om den här assistentutbildningen har flera av de ordinarie deltagarna applåderat och frågat om deras arbetsplatser kan få ta emot praktikanter.

Hur stor är chansen enligt dig att de här eleverna får jobb efter utbildningen?

– Det får vi se. De har varit ute på praktik en vecka och än har ingen klagat, men nu måste de börja stå på egna ben – och det är en otrolig resa att på kort tid komma ut i arbetslivet efter att kanske inte haft något jobb alls. Men möjligheterna finns därute – det är bara att se på viljan att ge dessa elever praktik. Och för den som arbetar sig vidare och lär sig kockyrket kan använda sig av branschens valideringssystem för att visa sin nya kompetens.

Förhoppningen är alltså att kockassistenterna ska kunna arbeta sig upp till kockar och få den kunskapen validerad. Vad kännetecknar den arbetsgivare där den utvecklingen är möjlig?

– Det krävs att de ser sina anställda. Ett vanligt problem när gymnasieelever kommer ut är att kvinnliga elever inte blir sedda. Vi jobbar mycket med den frågan. Lärarna som varit ute på arbetsplatserna och träffar handledarna beskriver hur de pratar om Kalle, att han är bra eller dålig på det ena eller andra. Men Lena nämner handledaren inte förrän läraren frågar och får då till svar att ”Jo, Lena är jättebra”. Att se alla är det absolut viktigaste i vår bransch. Att veta vem som är ambitiös och vill något. Så många lämnar sitt jobb för att de inte trivs med chefen. Och om restaurangchefen, kökschefen och hovmästaren var bättre ledare skulle de inte vara tvungna att lägga så mycket tid på att hitta personal. Då skulle de ha tid att vara bättre chefer, och färre skulle lämna sitt jobb – och då blir det en god spiral istället för nuvarande negativa spiral. Och det gäller alla medarbetare, inte enbart dessa nya kockassistenter.

Hur många elever ska bli kockassistenter?

– Det är fyra utbildningar under två år som vi vet. Tillväxtverket kan ju inte betala i all evighet men jag hoppas att testet ska falla väl ut och att kommunen ska se att det blir bra. Hittills har vi enbart fått väldigt positiv respons.