Annons

Ökat behov av stöd efter restriktioner

zoom Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson efterlyser snabba stödåtgärder när effekten av de nya restriktionerna slår hårt mot näringen.
Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson efterlyser snabba stödåtgärder när effekten av de nya restriktionerna slår hårt mot näringen.
NYHETER. ”Ett väldigt snabbt och ganska stort fall” konstaterar Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
Annons

Restaurangernas intäkter sjunker efter de skärpta restriktionerna. Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson efterlyser snabba stödåtgärder:

– Det tidigare ordinarie omställningsstödet behöver förlängas med vissa förbättringar, säger han.

Sedan regeringen började flagga för skärpta smittskyddsåtgärder i mitten på november har restaurangerna tappat intäkter. För tre veckor sedan låg branschen på plus 15 procent i förhållande till samma tidpunkt 2019, enligt Visita. Den första veckan i december, visade samma jämförelse ett minus på 10 procent.

– Det är ett väldigt snabbt och ganska stort fall, säger Thomas Jakobsson.

Sedan dess har läget förvärrats. Restauranger har drabbats av massavbokningar sedan främst offentliga verksamheter och företag ställt in julbord.

”Kommer att fortsätta neråt”

Från och med onsdagen den 8 december har regeringen infört ytterligare allmänna råd, bland annat rekommendationer om hemarbete och åtgärder för att undvika trängsel på serveringsställen.

– Av allt att döma och utifrån de signaler vi fått kommer det att fortsätta neråt. På vissa håll kommer stödbehovet att vara stort, säger han.

Efter ett par bra månader med låg smittspridning och utan restriktioner har en del företag dragit på sig kostnader för till exempel inköp, julbord och personal, varnar Thomas Jakobsson.

– För dem blir det svårt att hitta rätt växel. Det finns givetvis en stor risk för att kostnaderna blir större än intäkterna.

”Minska risken för personalminskningar”

Han vill se en förlängning av det tidigare omställningsstödet. Där kunde företag som tappat mer än 30 procent av sin omsättning få bidrag till en del av de fasta kostnaderna. Den senaste stödperioden som det fanns möjlighet att söka stöd för sträckte sig fram till den sista september i år. Thomas Jakobsson vill att möjligheten att söka stöd återinförs omedelbart och med rätt till stöd från den 1 december.

– Det här måste man få på plats redan nu. Även om inte stödet behöver betalas ut är det en signal om att det finns hjälp att få i de fall det behövs. På det viset kan man förhoppningsvis minska risken för personalminskningar.

Han efterlyser också att gränserna för att kvalificera sig för stödet ändras. Det bör räcka med ett intäktstapp på 15-20 procent för att få rätt till stödet.

– Skälet är de stora säsongsvariationerna i besöksnäringen som gör att nedgången i intäkterna varierar kraftigt, inte minst nu i december men också att det är oklart när restriktioner införs och hur länge de kommer att gälla. De synkroniseras ju knappast med månadsskiften.

Regeringen budgeterar för omställningsstöd

Han vill även att möjligheten till korttidspermittering av anställda återinförs.

– Man behöver fatta ett sådant beslut skyndsamt.

Magdalena Anderssons regering budgeterar för ett återinfört omställningsstöd, enligt den information som gick ut samtidigt som de nya smittskyddsåtgärderna presenterades. Stödet införs ”vid behov” enligt regeringen men det är oklart när eller om det sker.

Vid ”väsentligt ökad smittspridning” är regeringen beredd att trappa upp restriktionerna. I det läget kan det bli aktuellt med krav på vaccinationsbevis för serveringsställen.

– Det rimligaste vore att införa vaccinbevis med en smidig teknisk lösning. Det skulle bevara en större del av intäkterna jämfört med trubbigare restriktioner och samtidigt öka smittsäkerheten. Men det måste i så fall införas innan man inför hårdare restriktioner, säger Thomas Jakobsson.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...