Annons

Satsning på naturturism ska lyfta Blekinge internationellt

zoom Hållbarhetstanken har funnits med genom hela arbetet,<br />
 inte minst med hänsyn till biosfärområdet. Foto:
Hållbarhetstanken har funnits med genom hela arbetet,
inte minst med hänsyn till biosfärområdet.
Foto:
NYHETER. Samarbetsprojektet Ark56 ska öka kännedomen om Blekinge som resmål och destination för naturturism och kultur. Målet är besökare från både Sverige och övriga Europa.
Annons

Ark56 är ett samarbetsprojekt mellan Region Blekinge, kommunerna Karlshamn, Karlskrona, och Ronneby, samt Länsstyrelsen. Målet är att öka kännedomen om Blekinge som resmål och destination för naturturism och kultur. Visionen för projektet är att Blekinge blir en känd och hållbar destination för naturturism.

– Vi har utvecklat ett nätverk av olika leder; vandringsleder, cykelleder, kajakleder och seglingsleder och tanken är att man ska kunna ta sig runt genom att byta färdsätt så att man kan uppleva hela området på olika sätt, säger projektledare Simone Wenzel.

Hållbarhetstanken har funnits med genom hela arbetet med projektet, inte mint med hänsyn till biosfärområdet med dess höga natur- och kulturvärden.

– Hållbarhet är en stark trend, både från näringslivets sida, men folk vill även ha en hållbar semester. Vi har sett problemen med överturism i andra länder och det vill vi undvika, därför är det viktigt att vi riktar oss mot en målgrupp som bryr sig om hållbarhet och att vårda naturen.

Hur har ni jobbat med hållbarhet konkret?

– Vi har byggt upp ett nätverk med runt 50 medlemmar från besöksnäringen som på olika sätt jobbar hållbart i sin verksamhet. Sedan erbjuder vi till exempel tvättbara avfallspåsar och fler avfallsstationer i hela området.

Mer turister kräver både mat och boenden, hur har ni samarbetet med besöksnäringen kring detta?

– Det har varit en väldigt viktig del för oss. Visit Blekinge är involverat och företagsnärverket har varit med från början och utvecklat varumärket Ark56. Vi har haft mer än tio nätverksträffar och även jobbat med gemensam produktutveckling.

Det är invigning den 2 juni, vad tror ni?

– Vi tror att det här kommer att bli jättestort och populärt. Vi har redan sett ett stort intresse i Blekinge, och planen är att bygga detta internationellt på lång sikt.

Vilka marknader är mest intressanta?

– Vi börjar med Tyskland, Polen, Holland och Danmark som första, vi har byggt en app som visar alla leder på de olika språken.