Annons

Scandic ser ljusning i Stockholm

zoom På den svenska marknaden stiger Scandics intäkter som en effekt av fler rum. Foto: Scandic
På den svenska marknaden stiger Scandics intäkter som en effekt av fler rum. Foto: Scandic
NYHETER. Hotellkedjan Scandic redovisar kraftigt ökade intäkter och ett bättre resultat för årets tredje kvartal. Hotellmarknaden i Stockholm är på väg att förbättras, enligt koncernchef Even Frydenberg.

Annons

Scandics omsättning ökade med 22,6 procent jämfört med samma period i fjol. Framförallt är det en effekt av att fler rum är i drift. Köpet av finska Restel bidrar till utökningen. För jämförbara enheter ligger intäkterna per tillgängligt rum på ungefär samma nivå som under tredje kvartalet 2017.

Även på den svenska marknaden stiger Scandics intäkter som en effekt av fler rum. Intäkten per tillgängligt rum ökade med 1,5 procent men sjönk något för jämförbara enheter.

I Stockholm där hotellmarknaden var svag i början av året ser Scandic en förbättring.

–Efterfrågan har ökat snabbare än vi trott och den ökning vi sett i utbudet av hotellrum är uppäten, säger Even Frydenberg.

Han ser flera orsaker till den goda utvecklingen. Den svaga kronan har lockat turister samtidigt som Norden blir ett allt populärare mål för internationella besökare.

För resten av året ser Scandic ingen tillväxt i den svenska hotellmarknaden. Men bilden är splittrad.

­– I Göteborg och Stockholms city ser vi en god utveckling. I Malmö står det still och där påverkas man av närheten till Köpenhamn.

Det är framförallt utanför storstäderna som Even Frydenberg ser en svagare utveckling. Han nämner Linköping, Umeå och Västerås som exempel på orter där det tillkommit många nya hotellrum.

­– I hela Sverige tillkom tre procent nya rum på marknaden under januari till september medan efterfrågan ökade mindre, säger han.

Även i grannländerna märks en viss dämpning i marknaden. I exempelvis Osloregionen har utbudet av hotellrum ökat snabbt. Den tyska marknaden är dock stark. Totalt sett förväntar sig Scandic en något lägre omsättning fjärde kvartalet för jämförbara enheter i förhållande till samma period i fjol.