Annons

Bristen på kompetens riskerar att målet inte uppnås

zoom Utbildningarna inom besöksnäringen måste bli bättre, debatterar Visita Västras ordförande Malin Franck.
Utbildningarna inom besöksnäringen måste bli bättre, debatterar Visita Västras ordförande Malin Franck.
DEBATT. I förra veckan presenterades Göteborgs Stad strategin för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Ett av målen i programmet är att fördubbla antalet besökare till staden. För att detta ska bli en realitet måste kompetensförsörjningen prioriteras, skriver Visita Västras ordförande Malin Franck i en debattartikel.
Annons

Socialdemokraterna Håkan Linnarsson och Ann-Sofie Hermansson skriver på GT Debatt om det nya programmet för besöksnäringens utveckling i Göteborg och lyfter fram att det är ett ambitiöst program med målet att fördubbla besökarantalet fram till 2030. De skriver också att om det blir verklighet skulle det bli 8 500 nya heltidstjänster till Göteborg. Tyvärr glömmer de bort att det förutsätter arbetskraft med rätt kompetens.

Kompetensförsörjningen ett hinder

Låt oss börja med att konstatera att det nya programmet har höga mål, men också fullt nåbara. Besöksnäringen är, och har varit, en stark bidragande faktor till Göteborgs utveckling och genererat såväl jobb som skatteintäkter. Den här utvecklingen vill vi ska fortsätta och redan i dag finns det många engagerade och innovativa företagare inom näringen som gör allt för att lyfta Göteborg. Men det finns ett stort hinder för att målsättningen kring besökarantal och nya jobb ska bli verklighet. Det handlar om kompetensförsörjningen.

Kock är det yrke med störst brist i hela Sverige, enligt Arbetsförmedlingen. Det råder även stor brist på serveringspersonal och bartendrar. Bristen är alarmerande hög och hämmar redan i dag tillväxten. Enkelt uttryckt, ska det bli 8 500 nya heltidstjänster inom besöksnäringen måste det finnas minst lika många anställningsbara.

Arbetslösa saknar kompetens

Gemensamt för många av yrkena inom besöksnäringen är att de kräver relativt kort formell utbildning. Nästan alla som i dag är arbetslösa är det för att de saknar efterfrågad kompetens. Ska de inom relativt snar framtid kunna gå till ett jobb är besöksnäringen en lämplig näring eftersom den växer kraftigt och utbildningsinsatserna som krävs är rimliga. Men för att lyckas måste utbildningarna bli väsentligt mycket bättre.

Det gäller såväl inom vuxen- som gymnasieutbildningen. Dels för att få fler att söka men framför allt för att kunskaperna efter färdig utbildning ska räcka för att vara anställningsbar.

Kommunen måste också i större utsträckning medverka i arbetet för att visa upp besöksnäringen för att på så sätt locka fler till den. Till exempel är alldeles för få i dag medvetna om de stora möjligheterna till jobb och personlig utveckling inom näringen. Staden kan både via sina gymnasier och andra kontakter med arbetssökande jobba för att sprida kunskapen om besöksnäringen som en framtidsbransch.

Besöksnäringen växer kraftigt och alla prognoser talar för att det kommer fortsätta. Den största begränsande faktorn är bristen på arbetskraft med rätt kompetens. Vi inom näringen är beredda att göra mycket för att välkomna fler och utveckla individerna på jobbet. Fler måste dock komma till oss, och då också vara anställningsbara.

Styrelsen Visita Västra genom

Malin Franck

Ordförande

Håkan Linnarsson (S) och Ann-Sofie Hermansson (S) replikerar på Visita Västras debattartikel här.

 

Förnya stort med smått – nu ska inredningen vara flexibel

Förnya stort med smått – nu ska inredningen vara flexibel

En rådande trend på dagens caféer och restauranger är behovet av flexibilitet. Det ska var enkelt att flytta runt inredning. Man ska kunna sitta ensam eller i stor grupp. Samtidigt som det helst ska kännas hemtrevligt. ...