Annons

”Mer forskning behövs”

zoom Stina Algotson, vd BFUF. Foto: Peter Jönsson/ BFUF
Stina Algotson, vd BFUF. Foto: Peter Jönsson/ BFUF
DEBATT. ”Det satsas inte på långa vägar tillräckligt med medel på forskning och utveckling i besöksnäringen. Mer behövs, inte minst via statens strategiska FoU-medel”, skriver Stina Algotson, vd Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.
Annons

Plötsligt händer det! En debatt om forskningens vara eller inte vara i besöksnäringen har blossat upp i Besöksliv. Vi på BFUF välkomnar den. Det satsas inte på långa vägar tillräckligt med medel på forskning och utveckling (FoU) i besöksnäringen. Mer behövs, inte minst via statens strategiska FoU-medel.

Fyra forskare pekar i en debattartikel på behov av ökad satsning på forskning i besöksnäringen. Den får Besökslivs bloggare Anders Johansson att gå i taket, han utbrister att besöksnäringen inte har behov av mer forskning än den som finansieras av Besöksnäringens FoU-fond, BFUF. Som namngiven i båda artiklarna vill vi bidra i sak.

Syftet med BFUF, som bildades av besöksnäringens parter HRF och Visita 2009, är att främja vetenskaplig forskning och innovation som gagnar företag och anställda och bidrar till en positiv utveckling av näringen. Fonden har investerat närmare 90 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsprojekt. Pengarna kommer från näringen.

Alla branscher behöver kunskapsutveckling – besöksnäringen är inget undantag

BFUF har tre fokus: projekt med hög kvalitet och relevans (excellens), att både branschen och offentliga aktörer satsar på besöksnäringsrelevant FoU (finansiering) samt att forskningsresultaten ska komma till nytta (implementering).

Besöksnäringen har under lång tid vuxit snabbt och sysselsätter tusentals människor. Den är viktig som integrationsmotor och en stor exportindustri, många unga och nyanlända får sitt första arbete i den. Men näringen är också satt i förändring. För att inte hamna efter och bli mindre attraktiv måste både företag, anställda och det offentliga forsknings- och innovationsstödsystemet utvecklas i takt med nya behov, ny teknik och kunskap.

FoU-projekt genererar kunskapsutbyte

Vi är eniga med Anders Johansson om att kopplingen mellan forskning och konkret nytta behöver bli tydligare, den utmaningen delar besöksnäringen med många andra. Men vi håller inte med om slutsatsen att forskning inte skulle behövas på grund av utmaningen att sprida den och visa nyttan.

I majoriteten av de femtiotal FoU-projekt BFUF finansierat medverkar företag från näringen, vilket genererar ett viktigt kunskapsutbyte åt två håll – både forskare och praktiker får inspiration och insikter som leder till utveckling. Våra populärvetenskapliga rapporter används av många i utbildning på både gymnasie- och högre nivå, av beslutsfattare i branschens företag och som kunskapskälla i det offentliga systemet och i politiken.

Sverige satsar miljarder efter pandemin – besöksnäringen måste vara med på tåget

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Målet finns uttalat i regeringens forsknings- och innovationsproposition 2020.
I den slås fast att forskning och innovation krävs för att starta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd.

Regeringens forskningsfinansiering inom ramen för de större nationella forsknings- och innovationsmyndigheterna (Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, Forte och RISE) har omfattat över 10 miljarder kronor årligen. Kommande tre år ökas den med mellan 3 och 4 miljarder per år.  Detta för att dämpa de negativa effekterna av coronakrisen, som tros leda till minskade investeringar i forskning och innovation av det privata näringslivet.

Företag, forskare och offentliga aktörer bör kroka arm för långsiktig utveckling

Besöksnäringens företag har förlorat miljarder under pandemin, många arbetstillfällen är borta och en mängd företag har gått i konkurs. Men, det betyder inte att forskning med relevans för besöksnäringen ska minska – mer konstruktivt är att verka för att näringen blir en större och självklar del av statens strategiska FoU-satsningar.

Vi säger därför ja tack till mer forskning och innovation. Några konkreta förslag ges bland annat i BFUFs inspel till regeringen. Kunskapsutbytet inom näringen och mellan den och FoU-aktörer behöver ökas. Näringen själv har en roll i det, så också forskarna som sträcker ut en hand i sin debattartikel. Den bör näringen och de offentliga aktörerna ta så att regeringens ökade FoU-satsning kommer besöksnäringen till del och bidrar till en viktig ekonomisk nystart.

Stina Algotson, vd BFUF