Annons

Eva Östling: ”Kom igen politiker – smörj Sveriges jobbmotor!”

zoom Eva Östling, VD, Visita
Eva Östling, VD, Visita
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande basnäring. Mellan 2007 och 2015 skapades mer än 50 000 nya jobb inom besöksnäringen – vart femte nytt jobb i Sverige har tillkommit i vår näring. Nära 40 procent av företagarna och de anställda inom näringen är utlandsfödda. Besöksnäringen är Sveriges jobb- och integrationsmotor.
Annons

Det är inget magiskt maskineri som sköter sig självt. Våra företagare svettas varje dag för att få ihop ekonomi, personal, byråkrati och kundnöjdhet. Kugghjulen som ska passa ihop för att skapa alla dessa jobb är många. Företagarna måste ha rätt förutsättningar för att få ihop alla bitar i sin egen motor. Varje ny regel som införs i branschen måste utvärderas. Varje fördyrning måste räknas på. Varje nytt byråkratisk steg måste utredas. Det som inte gynnar näringen och företagarvillkoren får motorn att hacka.

År 2007 infördes lagen om personalliggare på restauranger och frisörsalonger. Tre år senare infördes regleringen om certifierade kassaregister. Syftet med dessa verktyg var att försvåra för fusk. Av denna anledning var vi på Visita självklart positiva till både personalliggare och kassaregister.

Det är nu tio år sedan personalliggarna infördes. Visita har länge krävt en oberoende utredning om effekten av dem eftersom mycket talat för att effekterna inte var så bra som Skatteverket ville påskina. Nyligen kom en sådan utredning gjord av PWC och Hui Research, gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Forskarna kunde inte hitta någon statistiskt säkerhetsställd effekt av personalliggarna. De kom också fram till slutsatsen att kravet på personalliggare inte kan motivera de kostnader som de medför. Förutom dyra investeringar i elektroniska personalliggarsystem och de dagliga administrativa kostnaderna har företagarna från 2007 till och med maj 2015 betalat mer än 258 miljoner kronor i kontrollavgifter till Skatteverket för felaktigheter, i de allra flesta fall oavsiktliga, som förekommit i personalliggarna ute på arbetsplatserna. Det ligger nu ett förslag från Skatteverket att utöka kravet till ännu fler branscher, trots att bevis för effekterna alltså saknas.

Vad gäller kravet på certifierade kassaregister saknas underlag för att dra slutsatsen att regleringen varit effektiv. Skatteverkets egen rapport från 2013 visade att en viss initial effekt har åstadkommits, men att effekten inte har varit bestående – vilket onekligen tyder på att systemet med certifierade kassaregister inte fungerar som det är tänkt.

Besöksnäringen skapar jobben. Så kära politiker, ge näringen de verktyg som behövs för att gasa framåt. Och avskaffa bromsklossarna. Se till att jobb- och integrationsmotorn är servad och välsmord. Varken våra företagare eller Sverige har råd att den stannar.