Annons

#Metoo – vi måste alla agera

zoom Ett klart, tydligt och modigt ledarskap skapar förutsättningar för<br />
 en sund arbetsplats, säger Visitas vd Eva Östling. Foto: Visita
Ett klart, tydligt och modigt ledarskap skapar förutsättningar för
en sund arbetsplats, säger Visitas vd Eva Östling.
Foto: Visita
En bra arbetsplats börjar med hur vi pratar med varandra. Lika viktigt är ledarskapet, säger Visitas vd Eva Östling.
Annons

Ingen har missat #metoo-kampanjen, som uppmärksammats i sociala medier, tv och radio. En viktigt och tyvärr nödvändig manifestation mot sexism och sexuella trakasserier i
samhället. Mediebranschen har fått mycket uppmärksamhet, men även restaurangbranschen.

Reportrarna har upprepade gånger ställt frågan om vi på arbetsgivarsidan verkligen gjort
tillräckligt i frågan. Reportrarnas frågor är berättigade. Som arbetsgivare kan man aldrig frånsäga sig ansvaret för hur kulturen på företaget är. I många fall, som media har rapporterat om, har en osund kultur fått blomstra med ledningens goda minne för att till exempel en nyckelperson anses vara för viktig för att tappa.

En bra arbetsplats börjar med hur vi pratar med varandra.

Lika viktigt är ledarskapet. Ett klart, tydligt och modigt ledarskap skapar förutsättningar för en sund arbetsplats, där allas insats är lika mycket värd och alla behandlas med respekt. Det ska utgöra själva fundamentet som företaget står på. Restaurangnäringen lider av stora rekryteringsproblem. Det bör rimligtvis skapa extra bra förutsättningar för att arbetsgivaren ska investera i ett sunt och attraktivt arbetsklimat som får personal att stanna och attrahera ny personal.

Visita verkar för en vit, sund och etisk näring. Alla våra medlemmar har kollektivavtal och de har också skrivit under våra etiska regler. Varje ärende om sexuella trakasserier som landar på vårt bord blir i samma stund ett ärende som kommer att utredas. För det arbetet har vi våra eminenta arbetsrättsjurister. Förutom detta erbjuder vi utbildningar för våra medlemsföretag och juridisk rådgivning. Vi arbetar kontinuerligt med att komplettera och utveckla våra utbildningar inom området.

Låt oss dock inte gå i fällan och tro att detta enbart är ett arbetsmiljöproblem. 

Det vore att bagatellisera frågan. #Metoo vittnar om ett allvarligt samhällsproblem. Det finns gamla strukturer som vi tillsammans måste bryta ner, vare sig vi är arbetsgivare, fack eller privatpersoner. Sexismen – i ord eller fysisk handling – är utbredd och lika unken om den inträffar på en restaurang, på en redaktion, på en skolgård eller under en privat middag. Till syvende och sist handlar det om vilken värld vi vill lämna över till våra barn och barnbarn. Hur vi kommunicerar och agerar idag påverkar hur de kommer kommunicera och agera imorgon.