Annons

”Sänk momsen för lika villkor för Sveriges gästhamnar”

zoom
"En högre beskattning är märklig, då kraven på Sveriges gästhamnar ökar", skriver Dick Netterlid, Generalsekreterare Riksföreningen Gästhamnar Sverige. Foto: RGS
DEBATT. Beskattningen av hamnplats för gästbåtar på 25 procent är bland de högsta inom besöksnäringen. Då övrig besöksnäring som hotell, camping, ställplatser och vandrarhem har en moms på mellan 6 och 12 procent blir konkurrensen snedvriden, skriver Dick Netterlid, generalsekreterare för Riksföreningen Gästhamnar Sverige.
Annons

Trenden är tydlig, från norr till söder i Sverige, nu när en stor del av gästhamnarna har levererat sin årliga statistik. Efter flera års kraftig nedgång av båtanlöp i hamnarna, har siffrorna nu vänt uppåt. Fler upptäcker nu Sveriges skärgårdar, kanaler och sjöar och det klimatsmarta seglingsalternativet med naturnära upplevelser.

Konkurrens på lika villkor

Samtidigt riskerar Sveriges Gästhamnar att tappa i servicenivå och anläggningsstandard, vilket kommer att påverka besöksnäringen på den lokala destinationen. Beskattningen av gästhamnsplatsen för gästbåtar är den högsta inom besöksnäringen och helt fel, 25 procent moms på sin övernattning i gästhamnen medan övrig besöksnäring, hotell, camping, ställplatser och vandrarhem har en moms på mellan 6 och 12 procent.

Detta ger en kraftig och snedvriden konkurrens inom besöksnäringen, som borde ha en enhetlig moms för en ökad tillväxt. RGS vill ha konkurrens på lika villkor och tydliga, enhetliga momssatser för hela besöksnäringen, en av landets viktigaste näringar med en mycket stor tillväxtpotential.

Denna högre beskattning är mycket märklig, då kraven på Sveriges gästhamnar ökar, samtidigt som all övrig besöksnäring har en lägre moms. Vi kan inte ha 12 procent moms på ena sidan av våra serviceanläggningar och 25 procent moms på andra sidan nyttjande av samma service men med högre driftskostnader.

Båtbesöken viktiga för sysselsättningen

Sveriges Gästhamnar är porten för över 500 000 fritidsbåtar. Idag tillför dessa båtgäster viktiga turismintäkter och arbetstillfällen på destinationen. Närmare 80 procent av intäkterna (1,5 miljarder) från båtgästerna i en svensk gästhamn tillfaller destinationens övriga näringar och endast ca 20 procent tillfaller gästhamnen.

Båtbesöken är viktiga för den lokala utvecklingen och sysselsättningen, inte minst i våra landsbygdskommuner där gästhamnen utgör en viktig motor och stark attraktion på destinationen.

För att kunna motsvara de krav som idag ställs på en godtagbar servicenivå och en gästhamnsanläggning kommer en sänkt moms, anpassning till den s k turistmomsen på 12% sända rätt signaler och ge gästhamnarna i Sverige samma förutsättningar att utvecklas positivt till en hållbar verksamhet inom besöksnäringen.

RGS anser också att ökade tillsynsavgifter och ett ökat regelverk utan rikslikare, kan resultera i en kraftig minskad servicenivå och kunskap inom säkerhet, teknik, miljö och hållbarhet. De av RGS godkända  och  klassificerade gästhamnarna håller en hög standard och tar redan ett stort ansvar inom dessa områden.

RGS anser, att om gästhamnarna i Sverige fortsatt ska kunna agera som en professionell internationell mötesplats och destination, (37 procent idag är utlandsflaggade båtar i Sveriges gästhamnar) måste vi ha ett hållbart och enhetligt system för att skapa en nödvändig investeringsvilja i Sveriges gästhamnar.

 

RGS förslag på åtgärder                                                                                                                                           

Att momsen på gästhamnsplatser sänks från 25 procent till 12 procent, likt alla andra kommersiella boendeformer inom besöksnäringen, vilket skapar konkurrens på lika villkor och en ökad tillväxt i den maritima besöksnäringen.

Att samordna tillsynsmyndigheter och avgifter och därmed, på så sätt få ett bättre utfall och förenkling med en ökad effektivitet gentemot Sveriges gästhamnar och marinor.

Att stödja och samordna en nationell exportsatsning av den svenska skärgården, den maritima besöksnäringen som bevisligen har mycket goda förutsättningar och stor potential att skapa tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Dessa förslag på åtgärder är förslag på åtgärder som tidigare framförts och lyfts i många olika forum, utredningar som den Maritima Nationella Strategin, Sveriges Nationella Exportstrategi och i den nyligen genomförda Besöksnäringsutredningen. Men hittills har det inte skett något konkret som lyfter dessa frågor på ett professionellt sätt, eller där politiken visat på viljan att bereda frågorna.

Nu är det hög tid att väcka liv i dessa viktiga frågor och få igång ett konkret arbete för en hållbar maritim besöksnäringsutveckling med en hållbar gästhamn som kan stå rustad för framtidens krav och båtliv som till stor del är samtidigt en mycket klimatsmart semesterform och som nu  fler upptäcker.

Dick Netterlid, Generalsekreterare Riksföreningen Gästhamnar Sverige