Annons

Upprop: ”Ta fram riktlinjer inför sommaren nu”

zoom Tommy Halvarsson, Idre Fjäll, Lena Kempe, Daftö<br />
och Ted Wengler, Funäsdalen Berg & Hotell.
Tommy Halvarsson, Idre Fjäll, Lena Kempe, Daftö
och Ted Wengler, Funäsdalen Berg & Hotell.
DEBATT. Regeringen bör nu ta fram tydliga gemensamma riktlinjer från Visita, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenska Turistföreningen, skriver representanter från besöksnäring och destinationer.
Annons

Semestertider nalkas och besöksnäringen med de svenska turistorterna går på knäna. Allt i spåren av coronakrisen och uteblivna riktlinjer från regeringen. Samtidigt har besöksnäringen, kommuner och regioner samt sommarturisterna själva möjlighet att påverka sin egen situation – om de får tydliga riktlinjer.

Därför bör regeringen nu med tydlighet anmoda om gemensamma riktlinjer från Visita, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenska Turistföreningen. Detta skriver idag representanter från besöksnäring och destinationer.

Det kommer bli en annorlunda sommar i år mot vad vi är vana vid i. Men annorlunda behöver inte vara något negativt, tvärtom. Det kan vara precis det vi behöver just nu. För vi lever i en tid där vår vardag ställs på ända.

Det är många som kämpar just nu. Framförallt inom vården, men även företagare inom besöksnäringen som omsätter 337 miljarder per år, anställer över 170 000 människor och som just nu går igenom sin största kris någonsin.

Kommuner som är beroende av turismen står lamslagna. Människor sitter fast i sina boenden. Många av dem ensamma. Och när semestertiderna knackar på dörren vet vi fortfarande inte vad vi själva får och kan göra åt saken.

Under de senaste månaderna har dock så väl besöksnäringen liksom kommuner och regioner visat prov på god initiativkraft. Man har infört nya rutiner och hittat på nya lösningar för att minska spridningsrisker och samtidigt kunna leverera både kund- och samhällsservice.

Under sommaren bör vi ta tillfället i akt och bygga vidare på detta. När regeringen denna vecka förlängde avrådan från utlandsresor blir det hela än mer påtagligt. Någon grad av inhemskt resande kommer vi att se oavsett riktlinjer och vi måste vara förberedda och samordnade.

Vi bör ge svenskar möjlighet att återupptäcka den svenska sommaren och kunna semestra inom landet på ett både säkert och hållbart sätt.

Regeringens signaler är avvaktande, detta samtidigt som ett tidsfönster för nödvändiga förberedelser inför sommarturismen börjar stängas. Därför bör regeringen skicka signaler så att samhällets och näringslivets representanter själva och utan fördröjning kan göra eget slag i saken och presentera ett förslag med riktlinjer och säkerhetsåtgärder för att kunna genomföra en banbrytande, säker och hållbar svensk sommar.

Med anledning av ovan anmodar vi regeringen om att begära följande från näringslivet och samhällets representanter:

Besöksnäring och destinationer, genom branschorganisationen Visita:

Presentera riktlinjer och förberedande åtgärder som näringslivet kan vidta för att kunna ta emot sommarturister. Inklusive:

  1. Säkerhetsriktlinjer och förberedande åtgärder för näringsidkare
  2. Riktlinjer för städ och service
  3. Riktlinjer och riskbedömningar för evenemang

Kommuner och regioner, genom medlemsorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

Presentera riktlinjer och förberedande åtgärder som kommuner och regioner kan vidta för att kunna ta emot sommarturister och kartlägg vilken kapacitet man har möjlighet till i samarbete med vården. Inklusive:

  1. Säkerhetsriktlinjer och förberedande åtgärder som gäller givet platsens förutsättningar
  2. Infrastruktur för självhushållning (boenden, campingplatser, transporter)
  3. Vårdkapacitet och riktlinjer vid sjukdom (inkl. om man bör ta sig hemåt vid sjukdomssymptom, etc.)

Sommarturister och medborgare, med hjälp av medlemsorganisationer såsom Svenska Turistföreningen (STF):

Hjälp oss att ta fram och kommunicera riktlinjer och förberedande åtgärder som svenska medborgare själva kan vidta för att kunna genomföra en säker och hållbar semester – inom eller utom den egna kommunen. Inklusive:

  1. Riktlinjer och krav som bör gälla vid semestrande både utom och inom den egna kommunen
  2. Säkerhetsrutiner och tips för att öka säkerhet och trygghet
  3. Turistinformation inklusive vård- och säkerhetskontakter

Med en samordnad strategi och med gemensamt ansvarstagande kan vi både rädda sommaren och rädda den för hela landet så viktiga besöksnäringen – samtidigt som vi värnar om varandras säkerhet och möjliggör hållbart semestrande i det fantastiska Sommarsverige.

Vi uppmanar nu regeringen och Folkhälsomyndigheten liksom Visita, SKR och STF att skyndsamt och inför öppen ridå presentera handlingsåtgärder för att rädda jobben och sommaren.

Tommy Halvarsson – marknadschef, Idre Fjäll
Lena Kempe – VD, Daftö
Ted Wengler – VD, Funäsdalen Berg & Hotell