Annons

”Vi vill tillåta gårdsförsäljning av öl och vin”

zoom
DEBATT Det finns fler än 550 registrerade producenter av alkoholhaltiga drycker i Sverige och branschen sysselsätter drygt 5000 personer. Det visar rapporten Dryckesbranschrapporten 2018 som bland annat LRF och The Absolut Company står bakom och som presenterades idag. Samtidigt debatterar Moderaternas Lars Hjälmered och Sten Bergheden för att gårdsförsäljning av alkohol ska bli tillåten.
Annons

”Sveriges inhemska vingårdar och ölbryggerier har länge missgynnats av den omoderna alkoholpolitiken. Att låta lokala småskaliga alkoholproducenter få sälja sina varor på den egna gården är en av flera viktiga delar som kan bidra till att utveckla en hel ort. Vi vill snarast tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker – för fler småföretag och en levande landsbygd som också ökar attraktionskraften i besöksnäringen.

Sverige är i dagsläget det enda EU-land som förbjuder lokal gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Detta utgör ett hinder för landets vingårdar och ölbryggerier att utvecklas samtidigt som det stävjar det lokala näringslivet. Den nuvarande alkoholpolitiken diskriminerar den inhemska produktionen och långsiktigt motverkas sysselsättningen och småföretagandet på landsbygden. Reglerna innebär att en lokal vin- eller ölproducent inte kan bedriva försäljning av de egenproducerade dryckerna till besökare eller lokala kunder direkt vid gården eller fabriken. Detta borde vara tillåtet!

På senare år har intresset kring gårdsförsäljning ökat markant. Det är ett naturligt resultat av ett ökat allmänt intresse för mat och dryck av närproducerad karaktär, men även av hälso- och miljöskäl; allt fler människor har blivit intresserade av att kunna handla och konsumera lokalt och närproducerat. Även intresset för att få sälja egenproducerade drycker på gårdarna har ökat. Detta är välkomnande, särskilt ur ett landsbygds- och småföretagarperspektiv. Tillåtande av gårdsförsäljning skulle medföra potential för landsbygdsutveckling, småföretagande och lokal turism.

Gårdsförsäljning skulle inte heller underminera Systembolagets detaljhandelsmonopol. Dels på grund av gårdarnas mycket nischade sortiment, dels för att det ligger i producenternas intresse att all handel med och servering av gårdsproducerade alkoholdrycker sker ansvarsfullt. För att säkerställa just denna ansvarsfullhet är det därför rimligt att gårdsförsäljning får ske av gårdar med särskilt tillstånd – ungefär som ett vanligt utskänkningstillstånd.

Moderaternas förslag är att göra lokala vingårdar och bryggerier till ombud för Systembolaget med rätt att lagerhålla sina egna drycker. Detta möjliggör både gårdsförsäljning och ett bevarat alkoholmonopol. Vi vill främja en lokal och småskalig dryckesproduktion och därmed småföretagande och en levande landsbygd.”

Lars Hjälmered (M)
Näringspolitisk talesperson

Sten Bergheden (M)
Landsbygdspolitisk talesperson

Satsa på take away till hemestern

Satsa på take away till hemestern

När fler semestrar på hemmaplan kan det bli trångt på de lokala restaurangerna. Därför bör du satsa på take away så att inga kunder behöver vända i dörren