Annons

Visita: Moderaternas politik hotar integrationen

zoom Besöksnäringen är Sveriges viktigaste integrationsmotor, något som hotas av Moderaternas förslag om att höja momsen, skriver Visitas vd Jonas Siljhammar. Foto: Visita
Besöksnäringen är Sveriges viktigaste integrationsmotor, något som hotas av Moderaternas förslag om att höja momsen, skriver Visitas vd Jonas Siljhammar. Foto: Visita
DEBATT. Moderaternas förslag om att höja momsen på bland annat hotellövernattning, camping och restaurang skulle innebära en skattehöjning på flera miljarder för den näring som idag är bäst på integration och skulle slå hårt mot Sveriges största utmaning; den tudelade arbetsmarknaden, skriver Jonas Siljhammar, Visita.
Annons

Sveriges enskilt största utmaning är den tudelade arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än fem gånger så hög som för inrikes födda. Det här vet Moderaterna och partiet säger att integrationsutmaningen är en av valets viktigaste frågor. Trots det vill de höja momsen på bland annat hotellövernattningar, campingar, andra kommersiella boenden och mat på restaurang från dagens nivå på 12 procent till 14.

Ett förslag som med precision slår mot en näring som kännetecknas av att ge många en möjlighet till en första fot in på arbetsmarknaden och där en stor andel av de sysselsatta är utrikes födda. Konsekvensen skulle bli färre jobb, sämre integration och ökat utanförskap – allt som Moderaterna säger sig vilja motverka och vi hoppas därför de själva inser sitt misstag och tar tillbaka förslaget innan valet.

Besöksnäringen med till exempel hotell, restauranger, skidanläggningar och campingar är Sveriges viktigaste integrationsmotor. Nästan 4 av 10 sysselsatta inom besöksnäringen är födda utomlands. Det är dubbelt så hög andel som transportnäringen som har näst störst andel. Dessutom är 6 av 10 företagare utrikes födda.

Tittar man mer specifikt på personer som har kommit från Afrika eller Asien och som är de grupper som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden är mönstret detsamma. Mer än var fjärde person som går från arbetslöshet till jobb inom besöksnäringen kommer från de här världsdelarna, visar en färsk rapport från HUI. Ingen annan näring har större andel. Att då rikta en skattehöjning som med kirurgisk träffsäkerhet slår mot just den näring som är bäst på att skapa jobb till utrikes födda kommer inte bara göra det ännu svårare för den här gruppen att ta sig in på arbetsmarknaden, utan riskerar också att de som nyligen fått in sin första fot på den svenska arbetsmarknaden återigen tvingas ut i utanförskap.

Förslaget om att höja momsen från 12 till 14 procent innebär en skattehöjning för besöksnäringen med 2,3 miljarder årligen, visar våra beräkningar utifrån SCB:s omsättningsstatistik. Det är 1,5 gånger mer än vad den höjda arbetsgivaravgiften för unga innebar för näringen. När den höjdes var Moderaterna mycket kritiska och till exempel skrev Ulf Kristersson, Moderaternas dåvarande ekonomisk-politiska talesperson: ” arbetsgivaravgifter för unga minskar företagares vilja att anställa de med mindre erfarenhet, och slår framför allt mot ingångsjobb för ungdomar i tjänstesektorn”.

Det var rätt då, och är rätt nu. Ökad skatt för besöksnäringen minskar möjligheten att anställa och det drabbar de med mindre erfarenhet hårdast. Vi utgår från att denna insikt finns kvar hos Ulf Kristersson och att han inser att hans förslag är en större pålaga än vad den höjda arbetsgivaravgiften var. Detta för den näring som årligen skapar tusentals viktiga jobb för personer med mindre erfarenhet och kortare utbildning.

En invändning skulle kunna vara att höjningen av arbetsgivaravgiften ökade kostnaden för just arbete, medan momshöjningen är en mer allmän skattehöjning. Det stämmer, men när Alliansen sänkte restaurangmomsen var motivet att det skapade jobb och utvärderingen visade också att sysselsättningen ökade med över 11 000 i besöksnäringen tack var sänkningen. En höjning av momsen kommer ha samma effekt men i motsatt riktning och riskerar 1000-tals jobb.

Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande basnäringar. Antalet sysselsatta inom näringen ökar med över 6000 varje år. Ingen annan näring är bättre på att ge personer födda utomlands möjligheten att gå från arbetslöshet och utanförskap till sysselsättning. Hos oss får många personer med kortare utbildning och erfarenhet sin första erfarenhet av svensk arbetsmarknad. En skattehöjning riktad mot denna personalintensiva näring kommer slå mot jobb och integration. Precis det som Moderaterna säger sig värna i valet. Ska partiet vara trovärdigt i sin strävan efter ökad integration finns inget annat alternativ än att dra tillbaka förslaget innan valet.

 

Jonas Siljhammar, vd Visita