Annons

Besöksnäringen bäst på integration

zoom Inom hotell och restaurang var 27 procent av alla arbetslösa som anställdes under perioden 2011–2015 födda i Afrika eller Asien. Foto: Colourbox
Inom hotell och restaurang var 27 procent av alla arbetslösa som anställdes under perioden 2011–2015 födda i Afrika eller Asien. Foto: Colourbox
NYHETER. Besöksnäringen är bäst på att anställa utrikes födda, men företagens villkor måste förbättras för att branschens fulla potential som integrationsmotor ska kunna nyttjas. Det visar en ny rapport från HUI.
Annons

Olika branscher och företag skiljer sig avsevärt när det kommer till hur mycket de bidrar till integration på arbetsmarknaden. Flest utrikesfödda, inte minst inom hotell- och restaurang, anställs inom den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn, enligt en ny rapport från Handelns Forskningsinstitut.

Syftet med rapporten har varit att analysera vilka företag som anställer flest arbetslösa invandrare från Afrika och Asien och därmed bidrar till att bryta deras utanförskap på den svenska arbetsmarknaden.

27 procent födda i Afrika eller Asien

Inom hotell och restaurang var nästan 27 procent av alla arbetslösa som anställdes under perioden 2011–2015 födda i Afrika eller Asien. Andra som har bidragit mest är företag inom äldreomsorgen, bemanning, taxibranschen och RUT-branscherna, enligt rapporten.

Samtidigt har villkoren för dessa branscher försämrats, till exempel genom höjd arbetsgivaravgift för unga, minskat RUT-avdrag och ökad regelbörds, menar professor Sven-Olov Daunfeldt, en av dem som ligger bakom rapporten.

– Man ser inte dessa företag som de värdeskapare de är, istället är de ofta stämplade som fiffelföretag med mycket svartarbete. Man borde se på den potential och kraft som dessa företag har när det kommer till integration och ge dem bättre förutsättningar, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Sänkta kostnader för att anställa viktigaste åtgärden

En rad åtgärder bör vidtas för att underlätta för företagen inom de branscher som lyfts fram i rapporten, den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn, för att de ska kunna anställa nyanlända och långtidsarbetslösa. Den viktigaste är att sänka kostnaderna för att anställa så att de ”kommer över tröskeln” in på arbetsmarknaden.

– Initiativ som etableringsjobb är viktiga, men det finns tveksamheter till förslaget från Alliansens sida, och det är dyrt. Sedan lämnar det också vissa branscher utanför, som bemanningsbranschen, som också är en viktig integrationsmotor.

Samtidigt skapar diskussioner om vinster i välfärden oro bland företag, som också bidrar till att de inte vågar anställa, menar Sven-Olov Daunfeldt.

– Företagare vil ha stabila spelregler så man vet vad som gäller. Det är trist att dessa diskussioner förs samtidigt som vi har så många utrikesfödda utan jobb.

 Utöver sänkta kostnader för att anställa är minskar regelkrångel en viktig tröskelsänkare, enligt Sven-Olov Daunfeldt.

– Alla små saker som personalliggare adderar upp gör företagen mer ovilliga att anställa, det skapar en barriär. Skulle man få alla små företag inom besöksnäringen att bara anställa en person skulle det ge väldigt mycket.

Vad hoppas du att resultaten i rapporten ska leda till?

– Till bättre villkor för företagen, och att man ser att dessa branscher skapar viktiga värden för Sverige, och har en potential att lösa en svår samhällsutmaning som vi står inför i att integrera invandrare.

Läs mer: Tre av fem företagare inom besöksnäringen är utlandsfödda. 

Läs mer om integration i besöksnäringen i senaste numret av Besöksliv.

Läs mer om rapporten här.