Annons

Ett år efter tobakslagen – ”Vi hoppas att läget förbättras”

zoom Rökförbudet på uteserveringar innebär ytterligare en regelbörda för en redan regeltyngd bransch, anser Stefan Lundin. Foto: Colourbox/Visita
Rökförbudet på uteserveringar innebär ytterligare en regelbörda för en redan regeltyngd bransch, anser Stefan Lundin. Foto: Colourbox/Visita
NYHETER. För ett år sedan idag infördes den en ny lag som förbjöd rökning på uteserveringar i Sverige. Besöksliv ställer tre frågor till Visitas chefsjurist Stefan Lundin om hur det har gått.
Annons

Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen i kraft som innebar att det inte längre var tillåtet att nyttja nikotinprodukter på vissa offentliga platser samt uteserveringar. Visita och branschen protesterade inför förbudet och menade att det skulle innebära ytterligare en regelbörda för de redan tungt belastade företagarna inom besöksnäringen.

Idag, ett år senare och med en ny uteserveringssäsong som pågått sedan i april, ställer vi frågan till Visitas chefsjurist Stefan Lundin:

Vilken är den samlade uppfattningen om förbudet idag bland era medlemmar?

– Vi vet att en majoritet av företagen har upplevt någon form av problem i samband med införandet av rökförbudet på uteserveringar. Det har bland annat handlat om bristande information från kommunerna, otydlighet i olika frågor och olika bedömningar i olika kommuner. Företagen har drabbats av en hel del krångel till följd av detta, som Visita befarade. Men förhoppningsvis är det problem av övergående karaktär.

Visitas ståndpunkt har varit ”plakatpolitik”, som kommer att innebära mer ansvar och bördor för medlemmarna. Så här ett år senare, hur tycker du att det har gått?

– Rökförbudet på uteserveringar innebär ytterligare en regelbörda för en redan regeltyngd bransch. Det är ju bra om människor röker mindre, men utformningen av regelverket lägger ansvaret i den frågan på enskilda restaurangföretag på ett sätt som inte är bra. Hur det hela går är inte möjligt att fullt ut bedöma ännu. Reglerna har visserligen gällt i ett år nu, men de har inte varit i kraft en hel uteserveringssäsong ännu. Vi följer detta fortsatt. Reglerna är på plats och vi hoppas förstås att det ska fungera bra – men det återstår ännu att se.

Förra sommaren förekom problem med nedskräpning och otydligheter kring tillsynsansvar och gränser, hur tror du att det kommer att gå denna säsong?

– Det är svårt att säga. Vår bild är fortfarande att det görs olika bedömningar av tillsynsansvar och avstånd i olika kommuner – och att åtgärder för att minska nedskräpning genom att exempelvis sätta upp askfat varierar. Så det är svårt att ha någon generell bild av detta ännu, men problemen har uppenbarligen funnits där och vi hoppas förstås att läget förbättras.

Läs mer: Så gick de första dagarna med rökförbudet.

Läs om tobakslagen här.