Annons

Fler krogar skapar rökrum för att kringgå rökförbudet

zoom På måndag träder den nya tobakslagen i kraft som betyder<br />
 rökförbud på bland annat uteserveringar. Foto: Colourbox
På måndag träder den nya tobakslagen i kraft som betyder
rökförbud på bland annat uteserveringar.
Foto: Colourbox
NYHETER. Trädgården och Mosebacke i Stockholm får grönt ljus av Stockholms Stad att upprätta rökrum på sina uteserveringar. Därmed kan de kringgå det nya rökförbudet som träder i kraft den 1 juli.
Annons

På måndag i nästa vecka införs det nya förbudet mot tobak och e-cigaretter på uteserveringar och i närheten av allmänna entréer.

Men ett par uteserveringar i Stockholm,- Trädgården och Mosebacke, – har av Miljöförvaltningen i Stockholms stad bedömts ha möjlighet att avsätta ett rökrum utomhus på sina uteserveringar.

– Det finns ett undantag i lagen där man kan tillåta restauranger och andra serveringsställen att ha separata rökrum. Sedan finns det många regler och krav kring detta som måste tas hänsyn till och det är därmed bara enstaka ställen  som kan uppfylla dessa krav, säger Karin Hultman, chef på enheten för inomhusmiljöer.

Flera krav

Kraven är bland annat att rökrummet endast får utgöra en liten del av serveringsställets yta, att man som gäst inte ska behöva passera igenom, att arbetstagare endast tillfälligtvis ska behöva vistas i det, samt att servering inte får bedrivas och mat och dryck får inte medtas.

Inget hinder för rökrum

Miljöförvaltningen anser att de förslag på avsatta områden som lämnats in av Trädgården och Mosebacke uppfyller dessa krav, och ser därmed initialt inget hinder mot att de kan ha rökrum. Om det görs en annan bedömning vid ett tillsynsbesök så får dialog inledningsvis föras med verksamheterna, enligt Karin Hultman.

– Denna lösning finns sedan tidigare inomhus och den nya lagtexten gör ingen skillnad på serveringsställen utomhus, då menar vi att det i enskilda fall går att uppfylla lagens krav på försiktighetsmått även utomhus om man har stora ytor att tillgå där en mindre plats kan avsättas som är väl avgränsad och uppfyller kraven i övrigt.

Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen anser inte att det finns utrymme för undantag i lagen, men ni tycker annorlunda?

– Vi anser att det finns utrymme i lagens 6 kap. 6 § för den här typen av undantag. Frågan är bara vilka krav som ska ställas på rökrum utomhus i det enskilda fallet. Vi har tillsyn över verksamheterna och ska se till att lagen följs utifrån en lagtolkning där vi i enskilda fall kan se denna möjlighet.

Vad händer om ni får in klagomål?

– Får vi in klagomål och någon kräver ett beslut så fattar vi ett beslut, det är behovsstyrt. Det blir sedan en fråga för överinstanserna att avgöra vem som kan anses vara klagoberättigad.

Endast två restauranger/nattklubbar har anmält undantag, kan det komma in fler?

 Vi har fått in förfrågningar från andra ställen där vi har begärt in kompletteringar, bland annat från Stureplansgruppen gällande Gården. Även Slakthuset med anledning av sin takterrass, vi avvaktar kompletteringar och har därför  inte tittat på det ännu, säger Karin Hultman.

Läs mer om vad den nya lagen innebär för restauranger HÄR och HÄR.