Annons

Kolla in: Så här blir nya Nobel Center

NYHETER. Under onsdagen klubbades detaljplanen för det nya museet igenom. Så här kommer det att se ut när det står färdigt.
Annons

Stadsbyggnadsnämnden säger ja till planerna på ett Nobel Center. Under onsdagen godkändes detaljplanen och nu går det omstridda bygget på Blasieholmen in i nästa fas.

– Det här är ett viktigt steg. Under två år har vi arbetat för det här tillsammans med Stockholms stad och nu kan vi äntligen komma vidare med projektet, säger Susanne Lindh, vd för Nobelhuset.

Byggnadens storlek diskuteras 

Placeringen av Nobel Center på Blasieholmen har lett till kritik. I artiklar och debattinlägg har både platsen och byggnadens storlek diskuterats livligt. Debatten har även nått utanför landets gränser, Le Monde publicerade 1 mars en artikel som kritiserar planen.

– Jag vill poängtera att det inte är någon ny idé att bygga ett Nobel Center i Stockholm. Vi hade femton olika alternativ på platser som utreddes under lång tid, exempelvis Slussen, Vinterviken och Hagastaden. Så den här platsen är noga utvald. Centret kommer att ligga granne med slottet, Moderna museet och Nationalmuseum. Det centrala läget är en förutsättning för att det ska vara lätt att ta sig dit. Vi räknar med minst 600 000 besökare varje år, säger Susanne Lindh.

Nobel Center kommer att resas på Blasieholmen där tullhuset står i dag. Entrén kommer att vara mot slottet och längs fasaden mot Skeppsholmen ska ett torg byggas. Verksamheten kommer förutom själva Nobelmuseet att rymma en restaurang och ett auditorium.

Plats för 1 200 gäster

– Nobelmuseum i Gamla stan kommer att flytta in i rymliga utställningslokaler. Och det kommer att finnas mötesrum för vetenskapliga program. Ett exempel är Nobel Week Dialogue, som är en mötesform där Nobelpristagare, studenter och forskare kommer att diskutera aktuella ämnen. Jag hoppas också att själva Nobelprisutdelningen kommer att hållas i auditoriet, här kommer det finnas plats för 1200 gäster, säger Susanne Lindh.

Nästa steg i processen är ett beslut i kommunfullmäktige i april eller maj. Sedan följer en period med möjliga överklaganden av detaljplanen. Om det inte blir några överklaganden är det möjligt att börja bygga i slutet av året och då kan Nobel Center stå färdigt under 2019.

Totalkostnaden kommer att landa på 1,2 miljarder kronor.

– Det känns otroligt bra att vi nu är nära att få in hela summan som krävs för att förverkliga det här. Och allt är finansierat av privata donationer.