Annons

Skatteutskottet: ”Personalliggaren kan ifrågasättas”

zoom Skatteutskottet har utrett personalliggaren. Foto: Colourbox
Skatteutskottet har utrett personalliggaren. Foto: Colourbox
NYHETER. ”Systemet kan ifrågasättas alternativt förändras”. Det var en av slutsatserna i den utredning om personalliggaren som skatteutskottet presenterade idag. ”Flera delar i utvärderingen bekräftar den kritik vi har framfört, säger Visitas chefsjurist Stefan Lundin.
Annons

– Förhållandena har förändrats sedan 2007 när personalliggaren infördes. Den tekniska utvecklingen har gått framåt och man har infört individuella arbetsgivardeklarationer där arbetsgivare ska redovisa löneuppgifter på individnivå. Därför anser utskottet att systemet med personalliggare kan ifrågasättas alternativt förändras utifrån sin nuvarande form.

Det sa Åsa Wiklund Fredström, utredare vid Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat, när hon på torsdagen presenterade utskottets utvärdering av hur den på sina håll hårt kritiserade lagen om personalliggare fungerar. Hon slog också fast att de fasta avgifterna är mer betungande för små företag än för stora och att avgiftsbestämmelserna ger utrymme för olika tolkningar.

– Därför förespråkar utskottet att man ska utreda om det går att införa differentierade avgifter, beroende på företagens storlek, samt göra reglerna tydligare. Utskottet anser vidare att det är av största vikt att kostnaderna för företagen hålls nere och är välmotiverade.

Flera av slutsatserna i utskottets rapport välkomnades av Visitas chefsjurist Stefan Lundin.

– Stora delar i utvärderingen bekräftar den kritik vi har framfört, vilket visar att skatteutskottet delar vår syn om att systemet inte är vad det borde vara. Det är positivt att skatteutskottet förordar att avgiftssystemet behöver utredas, säger han och fortsätter:

– Men Visita vill se en bredare utredning. Vi kan inte acceptera ett system som enligt flera utredningar visar sig vara ineffektivt samtidigt som det kostar våra medlemmar massor av pengar.

Suzanne Parenius, som äger och driver Hjortviken Konferens, var med när skatteutskottets utredning presenterades.

– Jag är på det hela taget väldigt nöjd. Men utredningen är inte komplett, vi vet fortfarande inte vad personalliggarna bidragit med när det gäller nya vita arbetsgivare i vår bransch, säger hon.