Annons

Svenska skidanläggningar fossilfria om sju år

zoom Foto: Pressbild SLAO
Foto: Pressbild SLAO
NYHETER. Målsättningen är att Sveriges skidbransch ska ha fossilfri drift om sju år. Detta presenteras idag i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som branschorganisationen SLAO tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.
Annons

– Att aktivt bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle handlar för oss om att ta ansvar, utveckla gästupplevelsen och ytterst säkerställa vår branschs konkurrenskraft, säger Mikael Santoft, ordförande i SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation, i en kommentar.

Omställningen i branschen har redan börjat. Sedan 2018 har utsläppen från de 200 skidanläggningarna minskat med 40 procent, framför allt genom övergång till biodiesel i pistmaskinerna. Även snötillverkningen har blivit mer energieffektiv. Idag behövs bara en sjundedel så mycket el för att tillverka samma mängd snö som det gjorde för fyrtio år sedan.

I färdplanen beskrivs vägen framåt som bland annat innebär fortsatta satsningar på biodrivmedel, introduktion av eldrivna snöskotrar och att själva producera förnybar energi med hjälp av solceller och vindkraftverk.

Men merparten av klimatutsläppen som är förknippade med skidåkning kan skidbranschen bara i begränsad omfattning påverka själv. 80 procent av skidgästernas klimatpåverkan kommer från resor till och från skidanläggningarna. Därför behövs politiskt stöd.

Bland annat uppmanar branschen riksdag och regering att behålla skattebefrielsen på höginblandade biodrivmedel, skapa ett kompetenscentrum med fokus på snö och vinterklimat samt utreda vinterbesöksnäringens resmönster och potential att minska dess klimatpåverkan.

Skidbranschen kommer, tillsammans med sju andra branscher, att lämna över sin färdplan till regeringen den 18 mars.

– Besöksnäringen är en viktig näring för svensk ekonomi och därför är det väldigt positivt att skidanläggningarna nu visar vägen både för branschen i Sverige men även för skidbranschen internationellt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.