Annons

Trots allt- ökat antal gästnätter i Värmland

zoom Mia Landin, vd Visit Värmland
Mia Landin, vd Visit Värmland
NYHETER. Trots pandemin ökade Värmlands antal gästnätter under 2021. Genom nya lösningar och ökat samarbete satsar man på utveckling för att öka länets attraktionskraft ytterligare.
Annons

Med en siffra på 1,8 miljoner kommersiella gästnätter under 2021 ökade Värmland med 14 procent jämfört med föregående år. En utveckling som Visit Värmlands vd, Mia Landin, förklarar med landskapets attraktiva natur och kultur.

– Många har sökt sig till platser som har ett bra och varierat utbud, men som ändå erbjuder gott om utrymme för att undvika trängsel. Och även om det totala antalet gästerna varit färre i antal har de som kommit spenderat mer under sitt besök i genomsnitt, säger Mia Landin.

Pandemin innebar stora utmaningar för Värmlands besöksbransch – inte minst vad det gällde tappet av norska gäster. Att antalet utländska besökare ökade från 180 000 (2020) till 312 000 (2021) bör dock ställas i relation till året 2018 då länet hade hela 860 000 utländska besökare. Att Värmlands internationella besökare trots allt ökade under fjolåret kan bero på att säsongen förlängts in på senhösten, menar Mia Landin.

– Därtill hade vi även en ganska bra tillväxt från andra närliggande europeiska länder – även om det inte täcker upp tappet från Norge. Under 2021 var länets största utlandsmarknad sett till antalet övernattningar Tyskland, följt av Norge som vanligtvis ligger i topp, säger Mia Landin.

För att fortsätta att locka gäster när restriktionerna nu släppts, utvecklar man upplevelseutbudet. Som en del av omställningen under pandemin har näringen hittat nya paketeringslösningar och samverkansformer.

– Många återanställer personal och hittar nya sätt att samarbeta för att attrahera fler besökare till Värmland. Ett exempel är att besöksnäringen i Karlstad haft ett matchmaking-event i samverkan med universitetet för att rekrytera personal. Ett annat är hur butiker och aktivitetsföretag samverkar kring matleveranser till besökare. Det pågår många spännande insatser för platsutveckling och för att öka Värmlands attraktionskraft, säger Mia Landin.