Annons

Flexibel framtid i arbetslivet

zoom Peter Thomelius, utbildningschef på Visita, och Fia Westerberg, <br />
Head of People and Culture på Winn Hotel Group. Foto: Privat/Colourbox
Peter Thomelius, utbildningschef på Visita, och Fia Westerberg,
Head of People and Culture på Winn Hotel Group.
Foto: Privat/Colourbox
REPORTAGE. Medarbetare har varslats och företag har gått i konkurs. Men det kommer en dag då hjulen börjar snurra igen. Hur många arbetssökande finns kvar i näringen då och vilken kompetens behövs?
Annons

Sedan mars 2020 har 25 000 personer varslats, 60 000 har permitterats och antalet företagskonkurser växer. Innan coronapandemin var bristen på personal i besöksnäringen en av branschens största utmaningar, men under krisen har läget blivit omvänt. Frågan är vad som händer när det vänder – finns kompetensen kvar eller har uppsagd personal från besöksnäringen fortsatt till studier eller gått vidare till andra branscher?

– Det finns en stor oro bland företagen att inte hitta rätt personal när det vänder. Det kommer att bli en utmaning eftersom många medarbetare av naturliga skäl har lämnat branschen. Dessutom finns det risk att bristyrken, till exempel kock, får en utökad brist, säger Peter Thomelius, utbildningschef på Visita.

Visita har tagit fram ett program med flera krav på åtgärder för att näringen ska kunna återstarta efter pandemin och för att det ska finnas kompetent personal.

– Det är viktigt att Visita driver på de här frågorna så att myndigheterna prioriterar de branscher som är hårdast drabbade. Vi måste se till att det finns utbildningsplatser för att kunna skola om folk och attrahera ny personal så att de blir anställningsbara. Det måste finnas efterfrågestyrda och statligt finansierade yrkesutbildningar. Kommunerna måste se till att det finns yrkesvuxplatser, säger Peter Thomelius och fortsätter:

– Tillsammans med Trygghetsfonden och facket jobbar vi också för att de som har blivit varslade eller permitterade erbjuds validering eller kompletteringsutbildningar.

Branschen måste göras mer attraktiv

Under pandemin har majoriteten av Visitaakademins utbildningar, som erbjuder flera olika möjligheter att utveckla den befintliga personalen, blivit digitala och därmed mer lättillgängliga. Visita fortsätter också att arbeta med att attrahera unga till besöksnäringen på olika sätt.

Från företagens sida är det många som flaggar för att branschen måste göras mer attraktiv för att locka framtidens medarbetare. Samtidigt måste de själva bli bättre på att ta hand om och utveckla den befintliga personalen.

– Besöksnäringen ligger efter när det gäller att kompetensutveckla sina medarbetare. Många ser vår bransch som en plantskola där de bara stannar en kortare tid eller jobbar extra. Vi måste bli bättre på att låta medarbetarna utvecklas inom branschen och erbjuda nya karriärmöjligheter internt. Och det räcker inte att skicka personalen på utbildning en gång per år, utan kompetens är en färskvara som vi måste jobba med konstant, säger Fia Westerberg, Head of People and Culture på Winn Hotel Group.

Winn Hotel Group driver sedan många år Winn Business School, en intern affärsakademi som erbjuder en rad olika interna och externa utbildningar. När coronapandemin slog till sattes många av utbildningarna på paus eftersom företaget tvingades säga upp stora delar av sin personalstyrka. Winn valde att investera i den uppsagda personalen genom att erbjuda en digitalkurs i hur man blir sin egen mentala coach.

– Det var ett sätt för oss att ta ansvar som arbetsgivare och det blev väldigt uppskattat, säger Fia Westerberg.

Bra gehör från medarbetare

Hotellgruppens korttidspermitterade medarbetare får även möjlighet att utveckla sin kompetens på olika sätt under den arbetsbefriade tiden, tack vare det avtal som Visita och HRF klubbade igenom i våras.

– De som jobbar i receptionen kan till exempel få lära sig bokningssystemet och att blanda drinkar så att de kan hoppa in på andra avdelningar vid behov. Det gäller alla våra avdelningar och roller. I framtiden kommer alla anställda vara hotellmedarbetare som ska vara en del av ett service crew, men då är det oerhört viktigt att vi ser till att de får den kompetens som krävs för att kunna jobba på flera avdelningar.

Winn Hotel Group har redan börjat kombinera vissa tjänster, exempelvis kan en halvtid i receptionen kombineras med en halvtid i serveringen eller bokningen.

– Vi har fått bra gehör från våra medarbetare, de tycker att det är kul att få den kompetensutvecklingen, säger Fia Westerberg. Jag tror att vi måste bli mer dynamiska och jobba ännu mer över avdelningarna i framtiden.

Detta är något som alla branschföreträdare som Besöksliv har pratat med är överens om. Göran Andersson, vd för hotell- och restauranggruppen Thanda Group, är inne på samma linje:

– Jag tror att vi kommer att få se fler mindre serviceenheter på hotellen i stället för en lång receptionsdisk. Och receptionisterna kommer att bli servicemedarbetare som ska kunna vara behjälpliga på flera ställen. Mycket kommer att förändras, inte minst tack vare tekniken, och pandemin skyndar på den utvecklingen.

Ännu större kompetensbrist

Trenden är tydlig. Framtidens medarbetare måste helt enkelt ställa in sig på ett mer flexibelt arbetsliv framöver.

– Det kommer att krävas att man kan jobba med flera olika saker och nu är en bra möjlighet att utveckla sin personal. Vi har flera anställda som har fått lära sig andra avdelningar under det här året, säger Henric Carlsson, hotelldirektör för Elite Hotel Esplanade och Elite Plaza Hotel i Malmö.

För Elite-hotellen har det varit ett sätt att kunna behålla sin personal och för personalen ett sätt att utvecklas och pröva något nytt.

– Vi har också låtit anställda gå kurser i exempelvis hjärt- och lungräddning. Samtliga korttidspermitterade har också fått gå Skolverkets handledarutbildning så att de blir bra handledare. Det finns många unga som läser hotell och restaurang på gymnasiet och som vi måste kunna ta hand om.

Praktik för unga är en hjärtefråga för Henric Carlsson och Elite Hotels i Malmö har därför fortsatt att ta emot praktikanter under pandemin. Dessa har då fått en försmak av det som ser ut att bli det nya normala i besöksnäringen.

– Praktikanterna har fått jobba med fler saker. Tidigare kunde en praktikant jobba i frukosten i åtta veckor, men nu får de kombinera det med till exempel housekeeping eller någon annan avdelning.

Besöksnäringen har flera utmaningar när det gäller framtida kompetensförsörjning. En av de största just nu är att försöka förutse när det sociala livet återvänder, och vilken kompetens som då kommer att behövas.

– Det finns ett enormt uppdämt behov av att mötas så jag tror att det kan bli en ketchupeffekt som gör att det kommer att uppstå en ännu större kompetensbrist än vi hade innan pandemin, säger Göran Andersson.

Erbjuda kortare utbildningar

Han befarar att det är många av de som tvingades lämna sina jobb under året som inte kommer att återvända till besöksnäringen.

– Det kan bli en kraftig personalbrist, framför allt på restaurangsidan, och det är något som vi i branschen måste jobba aktivt med. Vi kanske måste erbjuda kortare utbildningar, till exempel.

Thanda Group har som många andra arbetsgivare satsat stort på att kompetensutveckla sin personal på olika sätt. Under pandemin har företaget fokuserat på att validera medarbetare som har blivit varslade eller permitterade via TSL:s trygghetsavtal.

– Det är många som inte har en formell utbildning, men som har jobbat länge. Genom att validera dem blir de mer anställningsbara.