Annons

Spaning pågår – nu ska hotellstölderna i Stockholm bli färre

zoom Niklas Kullinger, vd på Adilimo, arbetade tidigare på hotell i Stockholm och fick då erfara flera incidenter.<br />
Niklas Kullinger, vd på Adilimo, arbetade tidigare på hotell i Stockholm och fick då erfara flera incidenter.
REPORTAGE. Antalet stölder på hotell i Stockholm ökar. Men genom att dela information om stölder och misstänkta händelser kan hotellen gemensamt minska antalet brott.
Annons

Säkerhetssystemet Safesite, som gör det möjligt för hotell att rapportera när de har råkat ut för brott eller gjort iakttagelser om misstänkta händelser,och därmed höja säkerheten för gäster och anställda, har uppdaterats och blivit mer användarvänligt.

Safesite är ett samarbete mellan polisen, Visita och företaget Adilimo, som utvecklar och skräddarsyr webbaserade databaslösningar, och som nu har gjort systemet möjligt att använda även i mobiltelefonen.

– Vi har sett en uppgång i antalet stölder på hotell i Stockholm de senaste två åren, och såg en anledning att ta tag i det här igen, säger Peter Enell, polisinspektör på Citypolisen i Stockholm.

Främst stölder

Han har varit involverad i arbetet med systemet från start och är positiv till upplägget.

– Det har gett goda resultat. Det har hjälpt oss att gripa många tjuvar under åren, men också gjort det lättare att uppmärksamma hotellen på hur man ska tänka för att stöta ut problemen innan något händer.

Polisen ser tydliga samband mellan aktiviteten på sajten och antalet anmälda brott.

– Är hotellen aktiva och lägger ut meddelanden på sajten så minskar antalet brott, säger Peter Enell.

Enligt honom drabbas Stockholmshotellen inte så ofta av våldsbrott utan det handlar främst om stölder, både från hotellen och från gäster som bor på hotellen. På sajten finns användbar information om gäster drabbas, till exempel nummer till alla ambassader och telefonnummer för att spärra bankkort.

Utbildning i systemet för hotellanställda

Användarna kan även rapportera försök till kortbedrägerier, smitnotor eller misstänkt prostitution. Varningarna landar även hos polisen, som då kan agera och återkoppla till hotellen.

– Det finns många möjligheter i det här systemet, säger Peter Enell. Vi kan till exempel få information om var fotbollshuliganer checkar in och på så sätt avvisa dem direkt.

Systemets idékläckare Niklas Kullinger, vd på Adilimo, arbetade själv tidigare på ett hotell i Stockholm och fick då erfara flera incidenter.

– Jag jobbade både som nattportier och i receptionen och råkade ut för en del. På den tiden fanns det en faxkedja som hotellen använde för att varna varandra, men det fungerade inte särskilt bra.

SafeSite lanserades 2004 och året efter hade antalet anmälda brott på hotellen i Stockholm sjunkit med 28 procent.

Niklas Kullinger menar att det finns stor potential när det gäller att bredda antalet funktioner på sajten.

– Varningsbiten är basen i systemet men vi skulle också kunna ha ett diskussionsforum där hotellen kan ställa frågor och ge tips och råd om exempelvis brandskydd. Vi kan också skapa verktyg som hotellen kan använda vid kriser eller katastrofer.

För att få fler att använda systemet och tänka mer på säkerheten har polisen, Visita och Adilimo erbjudit kostnadsfria utbildningsdagar för hotellanställda.

– SafeSite är bara ett system och används det inte rätt gör det ingen nytta, säger Niklas Kullinger. Vi märker att utbildningarna ger resultat och därför vill vi utveckla och utöka dem. Eftersom hotellen har en viss omsättning av personal skulle vi vilja erbjuda utbildningar två, tre gånger om året och gärna i början av sommaren för att täcka upp sommarpersonalen.

Peter Enell påpekar att det är viktigt att det är anställda som möter gäster som går utbildningarna.

– Det är städare, receptionister och andra som frontar hotellen som ser och hör vad som händer och kan göra skillnad.

Finns det någon problematik med den här typen av rapportering?

– Nej, jag kan inte se det, säger Peter Enell. Det är tydligt vad man får skriva, så vi har sällan haft några olämpliga skrivningar. Det är också granskat av Datainspektionen och de har inte haft något att slå ner på. Det är bara ett väldigt hjälpande system.

I nuläget är 110 hotell i Stockholm anslutna till systemet. Det finns även i Göteborg, men inte lika utvecklat. Niklas Kullinger för även diskussioner med hotell i Malmö, men har inte mötts av samma engagemang från polisen där.

– De säger att de inte har tid. Vi anser att systemet sparar tid åt polisen, eftersom de enkelt kan kommunicera med hotellen och till exempel göra efterlysningar.

Clemens Wantschura, ansvarig för säkerhetsfrågor på Visita, är mycket positiv till systemet. Han beklagar att det inte finns i fler städer.

– Det har varit otroligt framgångsrikt i Stockholm, så det är tråkigt att det inte har spridits i landet. Men det bygger på att det finns ett samarbete med polisen.

Vill även minska stölderna i restaurangbranschen

Ambitionen är inte bara att sprida SafeSite geografiskt, utan också till restaurangvärlden.

– Det finns ett stort behov hos restaurangerna, de har också problem med ökande stölder och systemet kan hjälpa dem att vara proaktiva, säger Niklas Kullinger.

Nyckeln är att hitta restauranger som förstår problematiken och hur stölderna påverkar deras gäster, menar Niklas.
– Det är svårt att hitta siffror på hur mycket den här typen av brott kostar. Restaurangerna har inget rättsligt ansvar gentemot sina gäster, men om en gäst pratar illa om en restaurang för att den har blivit bestulen där kan det kosta.