Ämne Riksdagen

  • Besöksnäringen ligger under med 0-4

    Anders Johansson Endast två procent av årets motioner från riksdagens ledamöter handlar om besöksnäringen (enligt Linda Swartz artikel i Besöksliv). Jag hittade inte ens så många när jag snabbt gick igenom motionsfloden på riksdagens hemsida. De flesta motioner handlar om väldigt specifika frågor, som t.ex. att avskaffa danstillståndet, tillåta gårdsförsäljning av alkohol, ansöka om världsutställning i Göteborg och innehållsdeklaration av mat på restaurang. Bra förslag tycker jag, men det är långt ifrån den strategi som krävs för att få besöksnäringen att växa.

    När jag snabbt letade igenom alla motioner på sökordet "besöksnäring" hittade jag bara en som hade en koppling till den nationella strategin för besöksnäringen. Den motionen uppmanade regeringen att "arbeta mot en sammanhållen strategi för turismen". Bara en (1) motion av  årets 3245 motioner har en tydlig koppling till den nationella strategin för besöksnäringen. 

    Jag trodde att hela syftet med den nationella strategin för besöksnäringen var att förbättra förutsättningarna för besöksnäringen och utveckla besöksnäringen. Ett av de absolut viktigaste sätten att genomföra förändringar är att få med våra riksdagsledamöter och regering på tåget. Ett första mått på resultatet är att räkna antal motioner inom besöksnäringens område. Nästa mått är att räkna antal motioner som röstas igenom och det tredje måttet är att räkna de motioner som faktiskt leder till någon bestående förändring.

    En bit in i andra halvlek (strategin togs fram för två år sedan) ligger besöksnäringen under med 0-4. Endast några få av riksdagens 349 ledamöter verkar förstå och bry sig om besöksnäringens strategi. Utan en förankring i riksdag och regering blir det svårt att vinna matchen.

Etiketter

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons