Annons

Bohuslän växlar upp kampen om turisterna

zoom De långsiktiga målen med Ett enat Bohuslän är att till 2025 gå från 3-4 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar, och från 6000 – 7500 helårsjobb. Foto: Ett enat Bohuslän
De långsiktiga målen med Ett enat Bohuslän är att till 2025 gå från 3-4 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar, och från 6000 – 7500 helårsjobb. Foto: Ett enat Bohuslän
NYHETER. Satsningar på vandringsleder, cykelleder och kollektivtrafiken är fokus för samarbetet Ett enat Bohuslän under 2018 och 2019. ”Vi tar upp matchen med andra turistregioner som Åre, Stockholms skärgård och Visby”, säger Miguel Odhner, ordförande i styrgruppen för ett enat Bohuslän.

Annons

Stora investeringar i vandringsleder som Bohusleden, cykelleder och bättre kollektivtrafik för att ta fler turister till regionen är de tre områden som kommunsamarbetet Ett enat Bohuslän lägger sitt främsta fokus på i år.

I förra veckan träffades företrädare från de elva kommuner är delaktiga för att diskutera kommande satsningar. Politiker, tjänstemän, turistorganisationer och näringsliv deltog på mötet.

– Vi har möjligheten att ta en ledande position som turistregion i Sverige, och i år växlar vi upp med utblick mot 2019 med fokus på vandringsleder och cykelleder, säger Miguel Odhner (S), kommunalråd i Kungälvs kommun och ordförande i styrgruppen för ett enat Bohuslän.

Dels handlar det om att koppla ihop Göteborg och Oslo med tydligare sammanhängande vandringsleder, en genomförandeplan för att man ska kunna cykla mellan Göteborg och Oslo, samt en plan för att binda samman och öka tillgången till kollektivtrafiken.

Bohusleden och Kustleden, som sköts av var och en kommun, är de två leder som ska rustas upp, knytas ihop och marknadsföras som en enda lång vandringsled. Samma sak gäller för cykellederna.

Andra prioriterade områden är frågor kring strandskydd och byggnadstillstånd – att näringslivet ska få ett professionellt och likvärdigt bemötande oavsett om det rör Smögenbryggan eller Stenungsbaden, förklarar Miguel Odhner.

– Vi vill professionalisera den kommunala tjänsten för näringslivet, ytterst handlar det om att bidra till att skapa tillväxt, jobb och skatteintäkter – det är så vi kommer att utvärdera detta arbete, säger han.

De långsiktiga målen med Ett enat Bohuslän är att till 2025 gå från 3-4 miljoner gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar, och från 6000 – 7500 helårsjobb.

– Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna, och i Bohuslän sitter vi på skaldjuren, havet, skärgården och människor som kan umgås med havet. Vi måste bli bättre på att paketera- och öka exportmognaden i Bohuslän. Vi måste bli mer proffsiga för vi har de bästa förutsättningarna, säger Miguel Odhner.

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

E-faktura bidrar till en mer hållbar administration

För en hållbar hotell- och restaurangnäring måste vi ta ett större ansvar för vår administration och minska förbrukningen av papper, det menar Hogias Helene Enning, som dedikerat arbetar med systemstöd till företag inom...