Annons

Då går startskottet för bygget av linbanor i Göteborg

zoom Skiss över hur Göteborgs skyline kan komma att se ut med den nya linbanan.
Skiss över hur Göteborgs skyline kan komma att se ut med den nya linbanan.
NYHETER. Inom några år ska ett linbanesystem över älven i Göteborg ska stå klart. Ett miljardbygge vars effekter på besöksnäringen är många. 
Annons

Idén med en linbana i Göteborg kommer från den diskussion som fördes med göteborgarna inför stadens 400-årsjubileum. Flera personer ville då se en linbana över älven. Idén har gått från en kul idé till något som nu sätts i verket. År 2021 ska den vara färdigbyggd.

– Det kommer att öka tillgängligheten avsevärt. I dag kan man åka båt med Älvsnabben och man kan ta sig över broarna. Linbanorna kommer bli lite av en åkattraktion samtidigt som det kommer att binda samman Göteborg på ett bra sätt, säger Therese Brusberg, Projektchef, Göteborg & Co.

Planen är att linbanan ska vara på plats 2021 och tanken är att gondolerna ska kunna hämta upp resande så ofta som var 45:e sekund. Men innan allt är på plats finns det en hel del hinder på vägen.

Mervärde för resenären

– Ett flertal frågor kvarstår att lösa innan det finns en linbana i Göteborg. Just nu arbetar vi med den politiska förankringen så att vi till sommaren förhoppningsvis har ett beslut om vi ska arbeta för att uppföra en linbana eller inte, säger Emma Josefson, Trafikkontoret.

Frågor kring kollektivtrafiklagstiftningen måste också klarläggas men ambitionen är ändå att linbanan ska bli en del av den kollektiva trafiken.

– Vi arbetar även med frågan kring linbanans finansiering, där vi i Göteborgs stad behöver samarbeta med Västra Götalandsregionen för att finna en modell för finansiering. Jag tror att linbanan kommer att locka hit fler gäster och den kommer tillföra ett mervärde för resenären, svarar Emma Josefson.