Annons

”En höjning skulle slå mot näringen direkt”

zoom Daftö Resorts Lena Kempe är starkt kritisk till en momshöjning.  Foto: Colourbox, Daftö
Daftö Resorts Lena Kempe är starkt kritisk till en momshöjning. Foto: Colourbox, Daftö
NYHETER. Moderaternas förslag att höja momsen bekymrar besöksnäringens aktörer. I slutändan drabbas både gäster och verksamheter som kan tvingas lägga ned, menar de företrädare Besöksliv har pratat med.

Annons

Moderaternas förslag om att höja momsen på bland annat hotellövernattning, camping och restaurang skulle innebära en skattehöjning på flera miljarder för besöksnäringen. I det långa loppet påverkar det både verksamheter som med redan små marginaler kan tvingas lägga ned, och inte minst gäster som kan komma att drabbas av prishöjningar och sämre service i brist på personal.

Det säger några av de företag i besöksnäringen som Besöksliv har pratat med.

– En höjning är förstås inte bra, det kommer att slå på vår näring som en växande framtidsbransch, och risken är att skattehöjningen förs över till gästerna som får betala mer för sin vistelse hos oss. Det blir antingen en stor kostnadshöjning för företaget och eller en prishöjning för gästerna, säger Johan Söör, vd för campingkedjan Nordic Camping & Resort.

Vad skulle en momshöjning från 12 till 14 procent konkret innebära för din verksamhet?

– Det är svårt att säga, vi har en ambitiös tillväxtplan ändå, men risken är att generellt att det sänker intresset för näringen som är en viktig sektor när det kommer till att skapa jobb. Vi har 400 anställda på sommaren.

För Lena Kempe som driver Daftö Resort kan de ökade kostnaderna som en höjning innebär påverka både hur verksamheten drivs idag, och planerna som lagt för utvecklingen av företaget.

– Tittar man på vår verksamhet i dag skulle det innebära mindre intäkter på 1,1 miljon kronor per år. Detta eftersom vi anser att vi redan nu tar ut det pris vi kan av våra besökare och gäster så blir det en kostnad vi själva får ta.

Men det ställer också till det planeringsmässigt inför framtiden, menar Lena Kempe.

– Vi står inför ett hotellbygge och även här påverkas kalkylen negativt om momssatsen höjs.

En stor oro Lena Kempe har är också att bara diskussionen om en momshöjning hämmar utvecklingen i besöksnäringen.

– Den gör att folk och näringsidkare som oss ställer sig frågan om man verkligen ska våga satsa, och om detta verkligen är vägen vi ska ta, säger hon.

Viktigt med långsiktighet

Lena Kempe menar också att det är viktigt för hela branschen att det finns en långsiktighet i ”spelplanen”, att man som företagare vet vad man har att vänta sig framöver i form av regler och förutsättningar.

– Långsiktighet är helt avgörande för vår planering och för att vi ska kunna behålla modet att satsa och utvecklas.

Hur tror du att en momshöjning kan komma att påverka branschen i stort?

– På kort sikt kommer det att slå hårt på de företag med små marginaler, främst inom restaurang. Jag är övertygad om att vissa inte kommer att klara det. På lång sikt kan man titta på de nya förutsättningarna och behöva dra ned på personal, vilket i sin tur minskar skatteintäkterna.

Hon fortsätter:

– Min oro är att detta inte är genomtänkt, att man inte har tittat på hur det kommer att påverka att företag tvingas lägga ned och man förlorar skatteintäkter på det. Även livsmedelshandeln kommer att drabbas av det, och hur allt på sikt påverkar konsumenter och gäster som får en dyrare produkt.

”För pensionärer är tio kronor en stor prishöjning”

Förslaget om att höja momsen skulle slå både mot gäster, jobb och tillväxt, menar Ahmed Aly som drivet Sandsjö Wärdshus.

– 85 procent av mina besökare är pensionärer, och för dem gör några kronor i påslag en stor skillnad i deras ekonomi. Det skulle innebära att jag skulle förlora flera av mina gäster, säger Ahmed Aly.

Hur kommer att påverka dig som företagare?

– För mig finns det två vägar att gå, antingen så höjer jag priserna men då riskerar jag att förlora gäster, eller så behåller jag mina priser stå kvar, men då måste jag ta höjningen själv och spara in på annat, till exempel personal.

Ahmed Aly anser att en momshöjning skulle bli ytterligare en ekonomisk belastning av många för honom som krögare, och att dessa drabbar hela näringen negativt.

– Vi har fått höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar, vilket har drabbat oss väldigt hårt, det gör det omotiverat att ta in ungdomar för samma kostnad, och som jag måste lära upp. Då väljer jag hellre att anställa någon med erfarenhet.

–Politikerna borde sätta sig in i vår bransch och i våra frågor innan de tar beslut och ser på effekterna på det stora hela. Jag skulle vilja att politikerna spenderade tid i verksamheterna för att förstå. Besöksnäringen är en viktig ”usp” för landets ekonomiska framgång och öppnar nya möjligheter för arbetssökande, samt attraherar gäster från andra länder i form av turism. Men en momshöjning är inte rätt sätt att ta tillvara på resurserna som finns, Ahmed Aly.