Annons

”Pinsamt – inte ens statens bolag sänker hyrorna”

zoom Foto: Visita/Svensk Handel
Foto: Visita/Svensk Handel
DEBATT. När inga hyressänkningar sker hjälper inte regeringens stödpaket de krisande företagen, skriver Karin Johansson, Svensk Handel, och Jonas Siljhammar, Visita.
Annons

Landets butiker, restauranger och hotell utgör själva livsnerven i samhället. Det är där människor träffas för att umgås, underhållas och må bra. Dessa branscher ger också varje år entrébiljetten till arbetsmarknaden för mängder av ungdomar. Drygt 20 procent av alla som har ett jobb att gå till startade sin yrkeskarriär inom handeln och 40 procent av de som jobbar inom besöksnäringen är under 25 år. Dessutom är en stor andel av medarbetarna födda utanför Sverige.

Det är med andra ord stora värden som står på spel när coronakrisen slagit till med förödande kraft. Det handlar om företag med mängder av anställda som på kort tid tvingats se sin försäljning kraschlanda och är i alarmerande behov av att temporärt sänka sina kostnader. Det handlar om livskraftiga företag som i vanliga fall betalar sina hyror i tid men nu behöver hjälp för att klara sig igenom en extrem period. Eftersom hyrorna, vid sidan av personalkostnaderna, är den stora kostnadsposten blir det helt nödvändigt att snabbt få till rejäla hyressänkningar som kan hjälpa företagen att överleva den akuta krisen.

Även regeringen säger sig ha insett vikten av tillfälliga hyressänkningar och öronmärkte därför 5 miljarder i ett hyrespaket för att stötta företag inom sällanköpshandel, hotell och restauranger. Sedan stödpaketet presenterades har utvecklingen försämrats och intäktstappen hos våra företag ökat men ändå har regeringen hållit fast vid sin valda stödform.

Den lösning regeringen valde förutsätter att alla inblandade fullt ut är villiga att lösa den uppkomna situationen. Vi utgår från att regeringen inte bara ställde 5 miljarder av skattebetalarnas pengar till fastighetsägarnas förfogande utan att förvissa sig att dessa också var beredda att ta sitt ansvar.

Regeringen valde alltså att ge nyckeln till stödpaketet till landets fastighetsägare, men dessa har hittills varit ovilliga att använda den. Modellen bygger på att regeringen står för halva hyresreduceringen som fastighetsägaren gör, upp till hälften av den fasta hyran. Men när inga hyressänkningar sker kommer inte stödpaketet krisande företag till gagn. Att inte ens statens egna bolag sänker hyrorna är direkt pinsamt för regeringen. Så kan det inte fortsätta.

I grunden så föreligger det alltså nu ett system som regeringen förordat och som branschorganisationen Fastighetsägarna välkomnade. Det har numera också fått godkännande av EU, vilket i och för sig är välkommet. Men det hjälper inte när de åtgärder som hittills genomförts varit helt otillräckliga för att möta det akuta läge som våra medlemmar befinner sig i.

När en stödform är utformad så att den inte når tänkta mottagare är det ett tydligt tecken på att utformningen är fel. Vi har från det att förslaget presenterades uttryckt en skepsis och flertalet gånger påtalat för regeringen att tillämpningen är krånglig och godtycklig. Det tragiska är att vi i detta har fått rätt.

Redan innan Sverige behövde avvakta EU:s godkännande såg vi att våra grannländer presenterade lösningar som utan mellanhänder träffar de utsatta företagen direkt och kompenserar för fasta kostnader i den akuta situation med uteblivna intäkter som handel och besöksnäring har drabbats av. Det är modeller som fått grönt ljus av EU för sin utformning varför det borde gå mycket snabbt att införa en sådan modell även i Sverige.

Om regeringen ändå väljer att stå fast vid sin modell trots kritiken från både opposition, företag och branschorganisationer blir det nu upp till fastighetsägare att visa att man är beredda att vara med och ta ett ekonomiskt ansvar. Det blir också av yttersta vikt att fastighetsägarna inte nyttjar sin särställning som mellanhand och väljer vilka av företagen inom handeln och besöksnäringen som får en chans att överleva. Både stora och små företag är illa ute och börjar fastighetsägarna som antytts bestämma vilka som blir mottagare av regeringens stöd utifrån storleken på företaget får vi stora bekymmer.

I en situation där många företag på kort tid tappat upp emot 70–90 procent av sin försäljning är det omöjligt att fortsätta att betala 100 procent av hyran. Det finns goda exempel där framför allt mindre fastighetsägare har haft god dialog med sina hyresgäster och mött upp med hyressänkningar. Dock är det oftast så att när våra pressade medlemmar får brev från fastighetsägarna i dessa dagar handlar det tyvärr oftare om inkassokrav än om en utsträckt hand om tillfällig hyresreduktion.

Regeringen måste, om man verkligen vill värna företagandet inom handel och besöksnäring, se till att vi har ett hyresstöd som når de tänkta mottagarna. Vi har ett gemensamt ansvar för att försöka rädda de tiotusentals arbeten som står på spel.

Jonas Siljhammar vd Visita

Karin Johansson vd Svensk Handel