Annons

Enkät: Så vill riksdagspartierna få in fler unga på arbetsmarknaden

zoom Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
NYHETER. Visita föreslår att arbetsgivaravgiften för unga sänks permanent. Men vilka åtgärder vill våra politiker se för att få in fler unga på arbetsmarknaden? Vi har ställt frågan till samtliga riksdagspartier.
Annons

Så här formulerade vi frågan vi mejlade till riksdagens partier:

”Sänkta arbetsgivaravgifter för unga minskar de negativa effekterna för unga på arbetsmarknaden och förbättrar samtidigt möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal. Visita menar därför att arbetsgivaravgiften behöver sänkas permanent för anställda upp till 26 år. Vilka är ditt partis främsta åtgärder för att få in fler unga på arbetsmarknaden?”

Centerpartiet:
Vi är positiva till att permanenta sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga men även för andra grupper med svagare förankring till arbetslivet. Även andra delar i vår arbetsmarknadspolitik, till exempel det historiska LAS/omställningspaket som blev resultatet av Januariavtalet påverkar ungas arbetskraftsdeltagande. Detsamma gäller reformeringen av arbetsförmedlingen.”

Kristdemokraterna:
”För Kristdemokraterna är jobbskatteavdraget det viktigaste verktyget för att få fler i arbete. Det ökar konsumtionen och tillväxten samt gör fler jobb lönsamma. För unga under 25 år vill ha ett dubbelt jobbskatteavdrag som gör ännu fler jobb lönsamma att ta. För de unga som saknar fullständig gymnasieutbildning och står längst från arbetsmarknaden vill vi se en anställningsform kallad inträdesjobb, där lönen uppgår till 70 procent av ingångslönen i branschen och 30 procent av arbetstiden går till utbildning. För denna grupp ska arbetsgivaravgiften slopas helt i tre år. Vi tror att det är klokare att slopa arbetsgivaravgiften helt för vissa grupper, än att sänka den brett.”

Liberalerna:
”Vi ser positivt på sänkta arbetsgivaravgifter för de unga och nyanlända som står långt från arbetsmarknaden. Det behövs fler jobb, även för de som inte har en lång utbildning eller talar perfekt svenska. Vi föreslår därför en ny anställningsform, inträdesjobb. Den ska vara tillgänglig för unga och nyanlända. Genom lite lägre lön och borttagna arbetsgivaravgifter ska fler få chansen att visa vad de går för.”

Miljöpartiet:
”Det viktigaste vi kan göra för att rusta unga människor för framtiden är att ge dem en bra utbildning. Alla elever ska klara grundskolan och måste få det stöd de behöver redan tidigt i skolgången för att nå behörighet till gymnasieskolan. Vi måste satsa särskilt på utbildningar som möter arbetsgivarnas behov av kompetens, både nu och i framtiden. Det innebär att fler unga behöver se yrkesprogrammen som en bra väg mot arbetsmarknaden. Att alla gymnasieprogram nu blir högskoleförberedande är något Miljöpartiet drivit på för under många år och vi fortsätter att arbeta för att öka yrkesprogrammens attraktivitet och öka utbudet av yrkesutbildningar.”

Moderaterna:
”Just nu finns många jobb att söka. Värre är det för den som kanske inte tagit studenten eller för dem som gått länge utan jobb – som är långtidsarbetslösa. För de här ungdomarna krävs riktade insatser både för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och för att fler ska gå ut gymnasiet. Vi vill till exempel satsa på fler praktikplatser för att fler unga ska få möjlighet att visa vad de går för och sänka åldersgränsen för komvuxstudier så att fler snabbare ska kunna slutföra gymnasiet. Moderaterna satsar även på så kallade ”nystartsjobb” som gör att det blir billigare för företagen att anställa långtidsarbetslösa ungdomar.”

Socialdemokraterna:
”Unga ska inte fastna i passivitet och arbetslöshet, vi socialdemokrater tänker därför fortsätta att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik som både ger stöd och ställer krav. Unga som inte slutfört sin gymnasieutbildning ska i första hand stöttas till att fullfölja denna. Vi vill också verka för att det införs en bortre gräns för hur länge unga vuxna får vara arbetslösa innan någon form av insats ges. När det gäller arbetsgivaravgifterna har vi inga omedelbara planer på att förändra dessa jämfört med idag.”

Sverigedemokraterna:
”Vi driver generella förbättringar för näringslivet och föreslår sänkta arbetsgivaravgifter och minskade sjuklönekostnader för alla företag som anställer. Detta oavsett ålder på den arbetssökande.”

Vänsterpartiet:
”Vi vill göra ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet som bygger samhället starkt, samtidigt som det skapar en stor mängd jobb i privat sektor. Vidare vill vi anställa fler i välfärden så att Sverige blir ett bättre land att leva i, samtidigt som även det ökar sysselsättningen. Parallellt med detta krävs kraftiga satsningar på både arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning som rustar de arbetslösa att ta de jobb som finns och de nya jobb som växer fram. Forskning visar att tidigare sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga hade små sysselsättningseffekter till en hög kostnad för staten och vi vill ha maximal effekt för pengarna.”

LÄS ÄVEN: ”Näringen gör skillnad”

Vill du bli medlem i Visita?
Vi hjälper svenska företag inom besöksnäringen. Läs här om fördelarna med att vara medlem!