Annons

Ljust för hotellåret 2019

zoom De sista fem åren har privatgästerna svarat för 70 procent av hotellens tillväxt. Foto: Colourbox (montage)
De sista fem åren har privatgästerna svarat för 70 procent av hotellens tillväxt. Foto: Colourbox (montage)
NYHETER. Det blir fortsatt goda tider för hotellen 2019. "Hotellens syn på efterfrågetillväxt är mycket positiv", säger Visitas Björn Arnek.
Annons

Visitas avdelningschef för branschekonomi Björn Arnek tecknar en ljus bild av svensk hotellmarknad under nästa år. Beläggningsgraden ligger kvar på en historiskt hög nivå, trots att hela 4 000 nya hotellrum tillkommit under det senaste året. Nästa år väntas ett tillskott på ytterligare runt 2 500 rum, vilket är i nivå med den långsiktiga ökningstakten på runt 2 procent per år. Samtidigt förbättras lönsamheten. Intäkten per tillgängligt rum (RevPAR) väntas öka med 3 procent 2019.

Bedömningen grundar sig framför allt på förväntningarna om fortsatt god fart i svensk ekonomi. Konjunkturinstitutet räknar med att BNP ökar med 1,9 procent 2019. Baserat på historiska data motsvarar det en tillväxt i hotellbranschen på cirka 3 procent.

– Det som styr efterfrågan är väldigt mycket hur det allmänna ekonomiska läget är, säger Björn Arnek.

Optimismen i branschen är ett annat gott tecken, enligt en undersökning. Andelen hotell som förväntar sig en ökad eller bibehållen efterfrågan det närmaste halvåret är historiskt hög, medan knappast någon förutspår minskad efterfrågan.

– Värdet har inte legat så här högt sedan 2010, konstaterar Björn Arnek.

Ljusare än 2018

Bedömningen av hotellbranschens utveckling 2019 är mer positiv än Visitas prognos inför 2018. Där förutspåddes en ökad efterfrågan på 2 procent men ökningen ser nu ut att landa kring 3 procent för helåret, enligt Björn Arnek.

– Prognosen var lite försiktig, kan man säga nu när man ser hur det gått de första nio månaderna, säger Björn Arnek.

Tidigare räknade han med att fulla hotell och en historiskt hög beläggningsgrad skulle dämpa tillväxten.

– Det som hände var att utbyggnaden av hotellen har varit lite starkare än jag räknat med. Då är det inte så konstigt att efterfrågan kunde öka lite mer, säger han.

Minskad beläggning i Stockholm

Stockholm står för en stor del av de nya hotellrummen, och där har beläggningsgraden minskat något. I Göteborg, där utbyggnadstakten varit mer beskedlig syns inte samma effekt. Hotellen i Göteborg har hittills i år haft en beläggningsgrad på 72,3 procent, medan Stockholm ligger på 70,9 procent och Malmö på 68,7 procent.

Hotellen i storstäderna har en betydligt högre beläggningsgrad än övriga landet. Rikssnittet är en beläggningsgrad på 59,1 procent hittills i år, men väntas sjunka något under sista kvartalet, som brukar vara svagare. Siffran för helåret 2018 förutspås ligga i nivå med 2017 års siffra på 58,3 procent, vilket är en rekordhög beläggning. Om Visitas prognos slår in kan den siffran överträffas 2019.

Men prognoser är osäkra. Björn Arnek varnar för att tillväxten i efterfrågan och utvecklingen av lönsamheten kan bli lägre än vad som förutspås i dag.

– En svagare konjunktur är det stora hotet, säger han.

De senaste åren har sambandet mellan konjunkturen och hotellmarknaden dock blivit något svagare. Det hänger i sin tur ihop med att privatgästerna blivit fler. De sista fem åren har privatgästerna svarat för 70 procent av tillväxten, och de står i dag för närmare hälften av beläggningen.

– Tittar man på hotellnätter för turister och deras koppling till BNP så är den ganska svag.

Valutakursen är ett annat osäkerhetsmoment. Visitas prognos bygger på en fortsatt svag krona.