Annons

Delningsekonomin möjligheter för besöksnäringen

zoom Delningsekonomin innebär nya utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Illustration: Angelica Zander
Delningsekonomin innebär nya utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Illustration: Angelica Zander
REPORTAGE. Delningsekonomin är här för att stanna och resesektorn har redan visat sig vara en utmärkt grogrund för storskaliga plattformslösningar. Men hur kan den svenska besöksnäringen dra nytta av beteendeförändringarna?

Annons

Ägandets status har kraftigt devalverats, och det har gått fort. Organisationer pratar i dag om hur de vill vara agila och förändringsbenägna, med flexibla hyreskontrakt och få fysiska tillgångar.

Privatpersoner hyr ut sina lägenheter till gästande turister, kändisar hyr designväskor för en kväll på röda mattan och renoveringsfanatikern kan hyra sina verktyg.

I den snabba utvecklingens kölvatten har antalet plattformar som kommersialiserar delningsekonomin ökat stadigt (Airbnb och Uber är bara toppen av det växande isberget), och lagstiftningen hamnat på efterkälken. EU:s e-handelsdirektiv som säger att mellanhandsförmedlare står utan ansvar för eventuella problem vid en transaktion skrevs exempelvis innan delningsekonomin kom igång på allvar.

– Det betyder att plattformarna kunnat agera ganska fritt utan ansvar vilket snedvrider konkurrensen, säger Carola Ekblad, branschjurist på Visita.

Regelverket ses över

EU:s nuvarande digitala agenda löper dock ut nästa år och den nya EU-kommissionen som tillträdde i november har pekat ut digitalisering som en avgörande del i EU:s arbete framåt. Bland annat så är en reglering kring digitala plattformar på gång.

– Regelverket ska ses över. Det är inte rimligt att plattformar lyder under andra regler än hotell och butiker, säger Carola Ekblad.

Men delningsekonomin med tillhörande plattformar är här för att stanna. Och allt fler aktörer resonerar enligt devisen ”If you can ́t beat them, join them”. Ett exempel är den internationella hotelljätten Marriott som i våren 2019 lanserade den AirBnB-liknande tjänsten Homes & Villas by Marriott International, där det i dagsläget går att hyra 2 000 privata bostäder i över 100 städer.

Nya utmaningar med delningsekonomi

Och här hemma funderar Nordic Choice Hotels dels på hur de kan dela sina tjänster inom mat, tvätt och städning till lokalbefolkningen, dels på hur de kan konkurrera med plattformarna. Lisa Farrar, digital chef på hotellkedjans innovationsbolag Eberry, sa för en tid sedan till Fastighetstidningen att hotellbranschens framtid ligger i att skapa upplevelser och inte bara vara en leverantör av sängplatser.

– Vi tänker att vi ska kunna sälja helt andra tjänster och produkter kopplat till hotellupplevelsen. Som att man kan mötas av ett hotellrum där vi förberett en garderob med kläder som går att köpa.

Stor potential inom besöksnäringen

Viable cities är ett mastodontprojekt som samordnas av KTH och ska främja innovation och forskning i relation till hållbar stadsutveckling. Med 50 samarbetspartners, en miljard kronor i programbudget och en tidshorisont på tolv år är det den största svenska satsningen i sitt slag.

Under Viable Cities finns även det nationella programmet Sharing Cities Sweden, med testbäddar i Stockholm (Hammarby Sjöstad), Umeå, Malmö och Göteborg för att undersöka hur smarta delningslösningar kan bidra till hållbarhetsarbetet. Dessutom finns Sharing Towns, ett liknande projekt för initi- ativ i mindre städer.

Åsa Minoz är kommunikationsstrateg på Viable Cities. Hon ser stor potential för dessa nya typer av tjänster inom besöksnäringen.

– Det hela handlar om att utnyttja resurserna på smartare sätt. Efter transporter och boende kommer vi nu att se fler typer av tjänster för delning, säger hon.

– För besöksnäringen är ju också att möta toppar och dalar i resursutnyttjande, särskilt om man är säsongsberoende. Det kan gälla allt från boende och transporter till personal och gatumark.

Nya strategier

Svensk besöksnäring hade som uttalat mål att fördubbla sin omsättning mellan 2010 och 2020. Nu behövs nya strategier för branschens framtid. Som ett led i detta arbete har Svensk Turism startat projektet Visit the Future tillsammans med Tillväxtverket. En viktig punkt här att ta hänsyn till inför kommande strategier är just delningsekonomins framväxt. Anna Hag, Visitas näringspolitiska expert, deltar i fram- tidsarbetet.

– Digitaliseringen möjliggör delningsekonomin. Att hyra stuga och skidutrustning är vi vana vid, men med de digitala tjänsterna blir det ännu lättare att hitta varandra för nya typer av delning. Från Visitas håll tycker vi att detta är positivt. Men vi måste ligga steget före – vad händer och vilka konsekvenser får det?

Anna Hag poängterar att plattformarnas framfart som bekant riskerar att skapa monopolsituationer, där det inte längre handar om effektivt delande av resurser utan om storförtag med vinstkrav. Men hon säger också att delningsekonomin inte måste vara kommersiell.

– Att dela, låna och byta har vi alltid gjort. Inom besöksnäringen kommer vi att se fler av den här typen av tjänster, vilket öppnar upp för andra typer av värdeskapande turism.

Delningsekonomin är här för att stanna och utvecklingen är fortfarande i sin linda. Men vi måste styra och samverka så att det blir så bra som möjligt.