• Mer dricks till städerskorna på Marriott

  Marriott vill höja lönerna för sina städerskor och hoppas att gästerna kommer att hjälpa till. Idén kommer från Maria Shriver, f.d. fru till Arnold Schwarzenegger. Hon driver kvinnofrågor och har under många år talat med städerskor på hotell där hon övernattat. Baggagebärare och servitörer får i regel dricks, medan kvinnorna som städar sällan ser någon dricks. Marriott kommer framöver att lägga ett kuvert i varje hotellrum för dricks till städerskan. De föreslår att gästen ger mellan 1 och 5 dollar per dag i dricks. Undrar om Courtyard by Marriott i Stockholm och Renaissance by Marriott i Malmö kommer att lägga ut dessa kuvert i hotellrummen. Vad blir i så fall de rekommenderade beloppen?

  Minimilönerna för städerskor är ca 11 900 kr per månad räknat på hela USA. I stora hotell i större städer som har avtal med facket är lönerna ca 22 800 kr per månad. Hur mycket extra skulle en städerska som arbetar på Marriott tjäna på dricksen? Om en städerska städar två rum per timme blir det mellan 30 000 kr och 150 000 kr per år i dricks, vilket ökar månadslönen med mellan 2 500 kr och 12 500 kr (mellan 11 % och 55 % högre lön).

  I Sverige har vi bilden av att hotellstäderskor i USA är väldigt dåligt avlönade. Den bilden stämmer inte och med Marriotts nya drickssystem blir lönerna mellan 25 300 kr och 35 300 kr per månad. Löner på de här nivåerna i Sverige betraktas definitivt inte som låglönejobb.

  Blir det lite dricks till städerskorna även i Sverige? Nej, det stämmer inte med vår kultur i Sverige så i Sverige lär inte gästen hjälpa till att höja städerskornas löner.

 • HRF vann första ronden. Andra ronden: Varsel och uppsägningar

  Extra glad efter valet är Ella Niia, ordförande i Hotell- och restaurangfacket (HRF). "Vi har lyckats" skriver hon i sin blogg på HRF:s hemsida. Det kanske var ringandet och diskussioner med medlemmarna som gjorde att många medlemmar valde att rösta rödgrönt istället för på Alliansen.

  Alla ni som driver och leder företag inom besöksnäringen och som inte ens försökte påverka era medarbetare, leverantörer och partners att rösta på ett parti som vill fortsätta att satsa på besöksnäringen har ingen anledning att beklaga sig över resultatet i valet. Den som inte orkar påverka får helt enkelt acceptera att det blir som det blir. Nu är det bara att avvakta och se vad som händer med restaurangmomsen och de låga arbetsgivaravgifterna för unga samt alla andra viktiga frågor för besöksnäringen.

  Det är inte säkert att alla domedagsprognoser blir verklighet. Det rödgröna blocket har inte majoritet i riksdagen och därför kanske vissa sakfrågor aldrig går att genomföra. Just en höjning av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga finns det dock majoritet för i riksdagen. Här är Sverigedemokraterna för en höjning och lär rösta för detta i riksdagen. Det blir en dubbelstöt om alla röstar som de har lovat innan valet.

  Men, det ska ju förhandlas eller snarare kohandlas om en mängd andra saker. Det finns ett halmstrå att antingen restaurangmomsen eller arbetsgivaravgifterna behålls på nuvarande nivå för att slippa att Sverigedemokraterna blir vågmästare i frågan. Vi lär få se när budgeten läggs fram senare i höst.

  Det är ingen idé att hoppas på det bästa utan börja istället planera för en höjd restaurangmoms och höjda arbetsgivaravgifter för unga från den 1 januari 2015. När budgeten är klar går det att bedöma hur många anställda som verksamheten behöver och kan bära. Jag gissar att väldigt många kommer att få varsla anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. Gör detta i tid, så att inte det ekonomiska hålet blir större än nödvändigt.

 • HRF vinner valkampanjen över företagen

  Det är drygt en vecka kvar till valet och det verkar vara väldigt många väljare som ännu inte bestämt sig för hur de ska rösta. Det är många som vill påverka de osäkra väljarna så att de röstar på "rätt" parti.

  Företagen i besöksnäringen, med några undantag, verkar vara livrädda för att få kritik för att de säger vad de tycker. De mest kända undantagen är Max VD Richard Bergfors och Strömmas VD Jan Larsén. De vågar tala om för sina medarbetare vad som kommer att hända om nästa regering kommer att ledas av Socialdemokraterna. Informationen de ger sina anställda baseras på att Socialdemokraterna vill höja restaurangmomsen och arbetsgivaravgifter för unga. De företag inom besöksnäringen som har informerat sina anställa har gjort detta utifrån fakta och beräkningar om hur föreslagna förändringar kommer att påverka det egna företaget.

  Facket, HRF, kritiserar båda genom att säga att "Arbetsgivare ska inte försöka påverka sina anställda vad de röstar på." Däremot tycker HRF att att det är helt korrekt att på sin hemsida skriva att de önskar ett skife - "Därför röstar vi på en Socialdemokratiskt ledd regering". Detta trots att många av HRF:s medlemmar inte har samma uppfattning. HRF ger dessutom inte någon information om vad som kommer att hända med företag inom besöksnäringen om det blir en höjning av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifter för unga. Ingen fakta - bara känslor. HRF klarar sig bättre och får betydligt mindre kritik än företagen.

  Fortsätt att informera men berätta inte bara om alla negativa effekter en höjning av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifter skulle få för det egna företaget. Berätta istället om hur ditt företag de senaste åren har haft bättre förutsättningar än någonsin tidigare att växa och utvecklas. Berätta om dina framtidsplaner om de goda förutsättningarna att driva småföretag kommer att finnas kvar efter valet. Berätta hur roligt det kommer att vara för alla medarbetare i företaget om ni kan förverkliga era drömmar om framtiden. Berätta om möjligheterna som öppnas för alla medarbetare att växa och utvecklas om förutsättningarna för små- och medelstora företag förbättras under nästa mandatperiod. Berätta om möjligheterna i framtiden på ett positivt sätt om ditt lag får styra Sverige de närmaste fyra åren.

 • Jan Larsén får kritik för att han följer lagen

  Enligt SvD (29 aug 2014) har Strömmas VD Jan Larsén har skickat ut ett brev till sina anställda där han förklarar hur Strömma påverkas om restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas. För Strömma innebär detta att bolaget tvingas till besparingar på 15 mkr per år. Jan Larsén får genast kritik från facket, Seko Sjöfolk, som menar att detta är ett desperat försök att vända opinionen inför valet.

  Jan Larsén gör rätt som informerar sina anställda. Han borde även informera alla sina leverantörer och samarbetspartners om vad Strömma planerar att göra om höjningen av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga blir verklighet.

  I SvT:s partiledarutffrågning i går (söndag 31 aug 2014) av Stefan Löfven bekräftades att Socialdemokraterna kommer att höja restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Stefan Löfven menade att det kommer inte att bli någon skillnad för restaurangföretagen utan att allt kommer att bli som vanligt. De som idag är anställda i branschen behövs för att utföra jobbet de redan gör. Efterfrågan som minskar vid en höjning av restaurangmomsen kompenseras av att fler personer kommer att ha jobb vilket leder till att de får råd att äta ute. Det är uppenbart att Stefan Löfven är väldigt dåligt insatt i småföretagens vardag. Uppenbarligen har Jan Larsén och hans team av duktiga chefer räknat på effekterna av Socialdemokraternas "återställare" och kommit fram till helt andra slutsatser än Stefan Löfven.

  Jag tror att Jan Larsén gör en mer korrekt bedömning än Stefan Löfven.

  Det är absolut inte desperat att informera sina medarbetare, leverantörer och partners om hur företaget kommer att påverkas av politiska beslut. Det är att vara ett föredöme att i god tid informera om konsekvenserna av såväl politiska som andra väsentliga beslut och händelser i omvärlden som påverkar företagets framtid.

  Det är med andra ord din plikt som företagare och arbetsgivare att i god tid informera dina medarbetare om neddragningar, förändringar i organisationen eller andra större beslut som påverkar arbetet i företaget. Det är bara att läsa i "Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet". I paragraf 19 står det att "Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken." 

  För mig är det glasklart att alla företag i besöksnäringen enligt lag är skyldiga att informera sina anställda om de beräkningar de har gjort av effekterna av momshöjning och höjda arbetsgivaravgifter.

   

 • Max VD Richard Bergfors är ett föredöme

  Socialdemokraterna vänder ryggen till besöksnäringen genom att nonchalera inbjudan till fika med Visita och ett urval av de företag som verkar i branschen. Istället för att ens ta sig tid att lyssna på besöksnäringen lanserar Socialdemokraterna en "industrikansler" som ska säkra den svenska tillverkningsindustrins framtid.  Besöksnäringens betyder väldigt lite för Socialdemokraterna och näringens framtid blir allt osäkrare. Socialdemokraterna stänger dörren till besöksnäringen genom att de vägrar att lyssna, står fast vid att restaurangmomsen ska höjas och att arbetsgivaravgifterna för unga ska fördubblas.

  Socialdemokraternas potentiella regeringspartners lovar i valrörelsen att försämra villkoren för besöksnäringen. Miljöpartiet vill införa flygskatt, höja arbetsgivaravgifterna, men behålla den lägre restaurangmomsen. Efter utfrågningen av Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i SvT framgick att han är beredd att kompromissa om allt för att få vara med i en regering, så det finns risk för att det blir en kompromiss om restaurangmomsen. Vänsterpartiet är helt överens med Socialdemokraterna om attacken mot besöksnäringen.

  I Sverige har vi demokrati. Det innebär att vi får framföra vår åsik om vem man ska rösta på. I Besökslivs nätupplaga säger Maud Olofsson, ordförande i Visita, att "Vi ska naturligtvis inte ta politisk ställning och säga vad folk ska rösta på". Varför då? Varför får LO uppmana sina medlemmar att rösta på Socialdemokraterna, bl.a. genom att stötta Socialdemokraterna ekonomiskt. Varför får inte förträdare för branschorganisationer och företagare i besöksnäringen uppmana sina nätverk, inklusive anställda, leverantörer och andra vem de ska rösta på?

  En som personligen har gjort detta, men fått erfara vilken politisk laddning frågorna har är Max VD Richard Bergfors. När han i ett internt månadsbrev beskrev vilka konsekvenser höjd moms på restaurangmat och arbetsgivaravgift skulle få startade det en flodvåg av häftiga reaktioner. Självklart kom reaktionerna från motståndarna, bl.a. från SSU i Göteborg. De gjorde ett försök att få folk att bojkotta Max. Det är långt ifrån att följa demokratiska spelregler. Hot och utpressning för att man lägger fram fakta och/eller en åsikt tillhör inte vårt demokratiska samhälle.

  Alla ni andra som inte gör som Richard Bergfors kommer att ångra er när era anställda som ni tvingas säga upp säger: "Jag hade ingen aning om att det kunde bli så här. Jag stod och vägde, så om jag hade vetat mer, hade jag röstat på ett parti som är positivt till besöksnäringen."

  Ta inte för givet att alla runt omkring dig är välinformerade om vad de olika partierna står för. Ut och informera om vad som kommer att hända i ditt företag om restaurangmomsen höjs, arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas, om skatterna höjs så att färre gäster har råd att gå ut och äta och om hur flygskatt och högre bensinpriser leder till att färre turister besöker Sverige. Det är nu ni har chansen att påverka. Efter den 14 september är det för sent.

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons