• Ska Scandic driva designhotell?

  Ska Scandic driva designhotell eller är det någon annan som ska driva Jernhusens nya hotell Continental på Vasagatan i Stockholm? Så här ser skylten ut där hotellet håller på att byggas.

  Vem ska driva nya Continental?

  Scandic är väl så långt ifrån designhotell man kan komma med sitt supereffektiva driftskoncept och inom kort även med det ännu mer avskalade konceptet HTL. Är det så att Jernhusen (som är ett statligt ägt företag) skäms över att bygga ett alldeles vanligt hotell som ska drivas av Scandic? De kanske tycker att hotellet blir så fint att det kan kallas för designhotell.

  Missuppfattningarna om designhotell är många. För det första så är det ursprungligen ett varumärke för en hotellkedja Design Hotels. Kedjan satte en helt ny typ av koncept på marknaden innan någon ens hade hört ordet designhotell. Begreppet blev framgångsrikt och därför fick den här typen av hotell namn efter varumärket. Jämför med varumärket Jeep som också har blivit namnet på en bilkategori.

  Alla hotell är numera designade av skickliga arkitekter och inredare. Vem bygger medvetet ett fult hotell? Grundidén för ett designhotell handlar mer om en utvald målgrupp, koncept och innehåll samt individuell service än om utseendet . Designhotell är något mer än att bara få tak över huvudet på ett rationellt sätt till lägsta tänkbara pris. Ett designhotell har i princip inga beröringspunkter med ett Scandichotell förutom att båda kallas hotell.

 • Bra start på hotellåret

  2104 har börjat bra för hotellen i Sverige. Benchmarking Alliance som har försett mig med färska siffror har nu drygt 64 000 hotellrum runt om i Sverige. För dessa hotell har RevPAR ökat med 2,5 % under första kvartalt 2014 jämfört med första kvartalet 2013. Beläggningen har ökat medan priset ligger stilla.

  Hotellen i Stockholm hade en tuff start på 2013, så det är inte så konstigt att det har gått bättre under första kvartalet 2014. RevPAR ökade med 5,3 %. Beläggningen stod för den stora delen av ökningen (4,7 %) och priset för en mindre del (0,5 %). Beläggningen blev 61 % (förra året 58,2 %), snittpriset 1121 kr (förra året 1115 kr). RevPAR blev 683 (förra året 649). Antal sålda rum ökade med 5,4 %.

  I Göteborg ökade antal sålda rum med 5,6 %, dvs. mer än i Stockholm. Utbudet ökade också kraftigt, så ökningen av RevPAR stannade vid 0,8 %. Ökningen består av en ökning i beläggning och en minskning i snittpris. 

  I Malmö ökade antal sålda rum med 8,1 %. Utbudet ökade med 2,4 %. Beläggningen ökade med 7,7 % medan priset minskade med 4,9 %. Det är en kraftig prissänkning, men den verkar ha gett resultat på beläggningen. 

  Av antal sålda rum står Stockholm för 25 % under fösta kvartalet 2014. Göteborg för 13 %, Malmö för 7 %, Arlanda för 4 % och Uppsala för 2 %. Jönköping, Örebro, Linköping, Karlstad, Helsingborg och Umeå står vardera för ca 2 % av antal sålda rum. RevPAR har ökat på samtlig orter utom Jönköping och Karlstad.

 • Rädda chefer vågar inte utbilda sina medarbetare

  Under åren har jag arbetat väldigt mycket med utbildningsfrågor i besöksnäringen. Skälet är att jag tror att detta är en nyckel till framgång i branschen, särskilt i dessa tider då utvecklingen rullar på i en allt snabbare takt. De senaste tio åren har konkurrensen om gästerna blivit knivskarp när allt fler hotell och andra företag inom besöksnäringen har etablerats. Dessutom har teknologiutvecklingen mer eller mindre tagit besöksnäringen på sängen. Ett exempel är att de flesta inte trodde att de nya bokningskanalerna skulle växa så kraftigt och få en sådan makt över hotellens intäkter. Ett annat begrepp är revenue management som har blivit ett sätt att tänka som inget företag i besöksnäringen längre klarar sig utan om företaget ska nå lönsamhet. Det nya är "Productivity Management" som handlar om att driva verksamheten så produktivt som möjligt genom att balansera servicen till gästen i förhållande till arbetsinsatsen. Några företag är i startgroparna, men de flesta har knappt ens hört talas om det här begreppet ännu.

  Det händer väldigt mycket och det går snabbt så det är inte så konstigt att de flesta ledare i branschen inte hänger med i utvecklingen. Det som däremot är konstigt är att de flesta ledare inte verkar vilja hänga med i utvecklingen. I alla år som jag har diskuterat och uppmuntrat branschens ledare och medarbetare att utbilda sig har jag mött motstånd. Det är för dyrt, det tar för mycket tid, det finns risk att folk slutar, det är onödigt, de kan lära sig för mycket, de som får utbildning kan bli bättre än jag själv, etc. Är det rädslan hos cheferna att någon annan ska veta mer som hindrar utvecklingen?

  Det måste helt enkelt vara inställningen till utbildning det är fel på. Utbudet av utbildningar är fantastiskt både vad gäller ämnen och kvalitet. Tillgängligheten är det heller inget fel på. Det finns både traditionella lärarledda utbildningar och utbildningar på Internet. Kostnaden är obetydlig i förhållande till resultatet.

  Visitaakademin har en managementutbildning som startar den 13 oktober. Den vänder sig till ledare och blivande ledare inom besöksnäringen. Den här utbildningen ger dig nya insikter och verktyg som lyfter dig till en ny kunskapsnivå. Återbetalningen för det företag som bekostar utbildningen är högre lönsamhet på både kort och lång sikt.

  Redan den 2 april ger Visitaakademin en heldagskurs i revenue management. Den vänder sig till chefer i hotell och andra boendeanläggningar. Efter dagen kommer du att ha med dig idéer hem som direkt ökar intäkterna. Bästa exemplet är en tidigare kursdeltagare som redan efter ett par veckor fick in ca 50 000 kr i extra intäkter genom att bara använda sig av en idé från utbildningen. Den som bekostar utbildningen får omgående ökade intäkter.

  Satsa på att utveckla ditt företag genom att utbilda dig och dina ledare och medarbetare.

 • Studenter väljer bort TV:n i hotellrummet

  Idag gick jag igenom vilken teknologi som bör finnas i ett hotellrum med förstaårsstudenterna som läser hotel management på Restaurang och hotellhögskolan vid Örebro universitet campus Grythyttan. Övningen började med att vi gick igenom kriterierna för hotellklassificeringen för att se vilka krav hotellklassificeringen har på teknologi. Det är många kriterier som handlar om teknologi, men dessvärre är en hel del otidsenliga. Den tekniska utvecklingen har helt enkelt sprungit ifrån hotellklassificeringen.

  Ett nybyggt hotellrum innehåller betydligt mer teknologi än vad som finns i hotellklassificeringen för att idag tillfredsställa gästernas krav. Studenterna fick enades om de fem viktigaste teknologierna som måste finnas i ett hotellrum.

  • Wifi (lätt att koppla upp och tillräcklig kapacitet)
  • Eluttag (tillräckligt många lediga för laddning av medhavd teknologi)
  • Brandlarm
  • Elektroniskt låssystem (inte nycklar) som med fördel kan öppnas med mobiltelefonen
  • Bra belysning (gärna möjlig att justera)

  På min lista fanns även TV, men studenterna (18-25 år) behöver inte ha någon TV. De har med sig dator, läsplatta och/eller smart mobil som visar de program och filmer de vill se. Finns det bara en kraftfull uppkoppling till Internet, helst via wifi, så är detta fullt tillräckligt.

  Det kanske ligger något i att TV:n inte är nödvändig i framtidens hotellrum. Jag har tvingats klara mig utan TV i hotellrummet i Grythyttan eftersom jag bor på Gästgivargården, som inte har TV i hotellrummet. Det fungerar bra med Svtplay, andra playkanaler, egna filmer och Youtube eftersom hotellet har wifi som fungerar utmärkt.

 • Norden behöver tydligare budskap på ITB

  ITB är i fullgång och som vanligt är de nordiska länderna samlade i hall 18. Intrycket är splittrat och även om den övergripande designen är väldigt stilrent nordisk, så är budskapet från länderna väldigt otydligt. Här tar huvudstäderna lika stor (eller liten) plats som en lokal aktör någonstans bortom allfartsvägarna. Bra att alla som vill betala får vara med. Finansieringsmodellen motverkar dock ett tydligt budskap från respektive land eller från hela den nordiska regionen. I det oändliga utbudet av destinationer och valmöjligheter på destinationerna behövs ett tydligt budskap för att attrahera rätt målgrupper och få fart på besöksnäringen.

  Montrarna går i samma stil så en besökare uppfattar definitivt att länderna ligger i samma region. Det är dock svårt att se något tydligt budskap. Här är bilder från Sverige, Norge och Finland.

  Sverige på ITB 2014

  Norge på ITB 2014

  Finland på ITB 2014