• Stjärnklassificering otidsenlig för hotellteknologi

  I kursen "Hotellteknologi" på restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ingår en detaljerad genomgång av vad som ska finnas i ett hotellrum. Utgångspunkten är kraven i stjärnklassificeringen samt vilken teknologi som finns tillgänglig på hotell runt om i världen. Efter genomgången fick ca 30 studenter rösta fram de sex viktigaste teknologierna som måste finnas på ett hotell som öppnar under 2015. Självklart borde även befintliga hotell anpassa sig till dessa sex krav. De är rangordnade efter viktighetsgrad.

  1. Snabbt och gratis wifi i hotellrummet och över hela hotellet
  2. Låneladdare till mobiltelefoner
  3. Automatisk incheckning
  4. Lediga el-uttag
  5. Rumsnyckel i den smarta mobiltelefonen
  6. En mobil app för att beställa saker från hotellet, bl.a. room service

  Studenterna jämförde sina viktigaste krav mot kraven i stjärnklassificeringen och noterade att endast lediga el-uttag finns med i kraven.

  Stjärnklassificeringen var redan gammal när den infördes och verkar inte hänga med i utvecklingen. Gästen ställer krav på teknologi, tjänster och service innan de införs i klassificeringen. Jag gissar att majoriteten av de som arbetar med stjärnklassificeringen är över 50 år gamla och har väldigt dåliga kunskaper om ny teknologi, men det är bara en gissning...

  Studenter i Grythyttan använder den smarta mobilen

  Den smarta mobiltelefonen är alltid med och är även huvudhjälpmedlet i lärandet hos dagens studenter. Det filmas, fotas och spelas in samt antecknas, räknas och görs research på Internet med den smarta mobilen. Användningen är betydligt mer avancerad än för äldre åldersgruppen. Det är därför inte så konstigt att kraven på hotellen är annorlunda än de krav som ställs att generationen som är 50 +

 • Finns det bara 65 revenue managers i Sverige?

  I veckan som kommer presenterar tredjeårsstudenterna på hotellprogrammet i Grythyttan sina projektarbeten. Fyra grupper har studerat var sitt hotell, analyserat marknaden och hotellets egen utveckling samt tagit fram förslag som de närmaste tre åren kan öka intäkterna. Jag har läst och kan konstatera att samtliga arbeten håller god kvalitet och om de genomfördes sannolikt skulle öka intäkterna för dessa fyra hotell. Några av studenterna har fått smak på revenue management och ser sig själva arbete med revenue management i framtiden.

  Tidigare har jag sökt efter revenue managers i Sverige för att löpande kunna genomföra intressanta undersökningar om hur revenue management utvecklas och tillämpas i Sverige. Min tes är att vi är väldigt bra på detta i Sverige, men det återstår att bevisa. Nu har jag fått ihop ca 65 revenue mangers. Jag behöver minst 100 personer för att undersökningarna ska bli intressanta.

  Jag vädjar till alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så att jag kan skicka ut ett frågeformulär med några enkla frågor.

  Jag tror att alla som arbetar med revenue management är nyfikna på svaren.

 • Vi har kompetens att lösa SL:s intäktsproblem

  SL:s chockhöjning av biljettpriserna för turister och kongressdeltagare i Stockholm är ännu ett exempel på bristen på en gemensamt förankrad strategi för turismen i Stockholm.

  I Stockholms stad är både socialdemokrater, moderater och andra partier överens om att locka fler besökare till Stockholm. Turism bidrar till ökad välfärd för stadens invånare.

  Stockholm Visitors Board kämpar för att få hit fler besökare, bl.a. genom att aktivt bearbeta stora kongressarrangörer över hela världen i konkurrens med andra destinationer. Många andra destinationer paketerar in kollektivtrafikresor i sina erbjudanden till kongressarrangörerna. Detta kanske verkar oväsentligt för SL, men kan vara avgörande för att kongressen väljer destinationen. SL vill ha några miljoner och Stockholm går miste om hundratals miljoner.

  Kollektivtrafiken i Stockholm är redan dyr för turister. En 24-timmarsbiljett i Stockholm kostar 115 kr, i Berlin EUR 6,90 (ca 66,50 kr), i London GBP 6,40 (ca 86,80 kr), i Amsterdam EUR 7,50 (ca 72,30 kr) och i Wien EUR 7,60 (ca 73,25 kr). Stockholm är alltså upp till 73 % dyrare än de städer Stockholm konkurrerar med.

  SL verkar vara i kris (igen) och saknar kompetens kring revenue management som är synnerligen väsentligt för att få kollektivtrafiken att fungera optimalt. Hotellbranschen i Stockholm har över tiden utvecklat en spetskompetens inom revenue management vilket tydligt syns i intäkter och lönsamhet. SL har mer eller mindre monopol på kollektivtrafik och prissättning medan hotellen arbetar i konkurrens som dessutom ökar när det byggs fler hotell. Vi som kan revenue management skulle få ordning på SL:s intäkter utan att behöva vidta några panikåtgärder. Dessutom skulle våra metoder, idéer och förslag säkra intäkterna långsiktigt så att vi slipper dessa ständigt återkommande ekonomiska kriser.

 • Fred på ITB i Berlin

  När jag går runt bland de olika länderna på ITB i Berlin i förra veckan slås jag av vilket fredsprojekt resor och turism egentligen är. Här finns i princip alla länder i hela världen representerade och alla visar med stolthet upp sitt land med allt vad det kan erbjuda besökare.

  Här ligger länder som är osams i andra sammanhang alldeles brevid varandra. Det är extra roligt att se att USA och Ryssland ligger i samma hall och bara några meter ifrån varandra. Så här nära har nog aldrig USA och Ryssland varit varandra. Kanske är det medvetet att USA skyltar med visuminformation mot Ryssland.

  Från Ryssland ser man till USA

  New York tävlar mot Moskva om vem som kan attrahera flest besökare.

  New York på ITB 2015

  Moskva på ITB 2015

  Det är inte bara de stora turistländerna som ställer ut på ITB. Här finns också länder som ser turismen som en möjlighet att få igång utvecklingen av landet. Här är några exempel från Irak, Yemen och Sydsudan.

  Irak på ITB 2015

  Yemen på ITB 2015

  Sydsudan på ITB 2015

 • Bilder från Nordens utställning på ITB

  På andra dagen på ITB i Berlin var det trångt i de 26 hallarna. Det gjordes sannolikt en hel del affärer inom turism och resor. Här är några bilder från de nordiska länderna som är samlade i samma del av hall 18 där aktivitetsnivån var hög. Jag tycker att Norge lyckas profilera sig bäst med sin slogan  "Powered by nature". 

  Finland på ITB 2015

  Sverige på ITB 2015

  Danmark på ITB 2015

  Norge på ITB 2015

  Island på ITB 2015

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons