• Jan Larsén får kritik för att han följer lagen

  Enligt SvD (29 aug 2014) har Strömmas VD Jan Larsén har skickat ut ett brev till sina anställda där han förklarar hur Strömma påverkas om restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas. För Strömma innebär detta att bolaget tvingas till besparingar på 15 mkr per år. Jan Larsén får genast kritik från facket, Seko Sjöfolk, som menar att detta är ett desperat försök att vända opinionen inför valet.

  Jan Larsén gör rätt som informerar sina anställda. Han borde även informera alla sina leverantörer och samarbetspartners om vad Strömma planerar att göra om höjningen av restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga blir verklighet.

  I SvT:s partiledarutffrågning i går (söndag 31 aug 2014) av Stefan Löfven bekräftades att Socialdemokraterna kommer att höja restaurangmomsen och arbetsgivaravgifterna för unga. Stefan Löfven menade att det kommer inte att bli någon skillnad för restaurangföretagen utan att allt kommer att bli som vanligt. De som idag är anställda i branschen behövs för att utföra jobbet de redan gör. Efterfrågan som minskar vid en höjning av restaurangmomsen kompenseras av att fler personer kommer att ha jobb vilket leder till att de får råd att äta ute. Det är uppenbart att Stefan Löfven är väldigt dåligt insatt i småföretagens vardag. Uppenbarligen har Jan Larsén och hans team av duktiga chefer räknat på effekterna av Socialdemokraternas "återställare" och kommit fram till helt andra slutsatser än Stefan Löfven.

  Jag tror att Jan Larsén gör en mer korrekt bedömning än Stefan Löfven.

  Det är absolut inte desperat att informera sina medarbetare, leverantörer och partners om hur företaget kommer att påverkas av politiska beslut. Det är att vara ett föredöme att i god tid informera om konsekvenserna av såväl politiska som andra väsentliga beslut och händelser i omvärlden som påverkar företagets framtid.

  Det är med andra ord din plikt som företagare och arbetsgivare att i god tid informera dina medarbetare om neddragningar, förändringar i organisationen eller andra större beslut som påverkar arbetet i företaget. Det är bara att läsa i "Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet". I paragraf 19 står det att "Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken." 

  För mig är det glasklart att alla företag i besöksnäringen enligt lag är skyldiga att informera sina anställda om de beräkningar de har gjort av effekterna av momshöjning och höjda arbetsgivaravgifter.

   

 • Max VD Richard Bergfors är ett föredöme

  Socialdemokraterna vänder ryggen till besöksnäringen genom att nonchalera inbjudan till fika med Visita och ett urval av de företag som verkar i branschen. Istället för att ens ta sig tid att lyssna på besöksnäringen lanserar Socialdemokraterna en "industrikansler" som ska säkra den svenska tillverkningsindustrins framtid.  Besöksnäringens betyder väldigt lite för Socialdemokraterna och näringens framtid blir allt osäkrare. Socialdemokraterna stänger dörren till besöksnäringen genom att de vägrar att lyssna, står fast vid att restaurangmomsen ska höjas och att arbetsgivaravgifterna för unga ska fördubblas.

  Socialdemokraternas potentiella regeringspartners lovar i valrörelsen att försämra villkoren för besöksnäringen. Miljöpartiet vill införa flygskatt, höja arbetsgivaravgifterna, men behålla den lägre restaurangmomsen. Efter utfrågningen av Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin i SvT framgick att han är beredd att kompromissa om allt för att få vara med i en regering, så det finns risk för att det blir en kompromiss om restaurangmomsen. Vänsterpartiet är helt överens med Socialdemokraterna om attacken mot besöksnäringen.

  I Sverige har vi demokrati. Det innebär att vi får framföra vår åsik om vem man ska rösta på. I Besökslivs nätupplaga säger Maud Olofsson, ordförande i Visita, att "Vi ska naturligtvis inte ta politisk ställning och säga vad folk ska rösta på". Varför då? Varför får LO uppmana sina medlemmar att rösta på Socialdemokraterna, bl.a. genom att stötta Socialdemokraterna ekonomiskt. Varför får inte förträdare för branschorganisationer och företagare i besöksnäringen uppmana sina nätverk, inklusive anställda, leverantörer och andra vem de ska rösta på?

  En som personligen har gjort detta, men fått erfara vilken politisk laddning frågorna har är Max VD Richard Bergfors. När han i ett internt månadsbrev beskrev vilka konsekvenser höjd moms på restaurangmat och arbetsgivaravgift skulle få startade det en flodvåg av häftiga reaktioner. Självklart kom reaktionerna från motståndarna, bl.a. från SSU i Göteborg. De gjorde ett försök att få folk att bojkotta Max. Det är långt ifrån att följa demokratiska spelregler. Hot och utpressning för att man lägger fram fakta och/eller en åsikt tillhör inte vårt demokratiska samhälle.

  Alla ni andra som inte gör som Richard Bergfors kommer att ångra er när era anställda som ni tvingas säga upp säger: "Jag hade ingen aning om att det kunde bli så här. Jag stod och vägde, så om jag hade vetat mer, hade jag röstat på ett parti som är positivt till besöksnäringen."

  Ta inte för givet att alla runt omkring dig är välinformerade om vad de olika partierna står för. Ut och informera om vad som kommer att hända i ditt företag om restaurangmomsen höjs, arbetsgivaravgifterna för unga fördubblas, om skatterna höjs så att färre gäster har råd att gå ut och äta och om hur flygskatt och högre bensinpriser leder till att färre turister besöker Sverige. Det är nu ni har chansen att påverka. Efter den 14 september är det för sent.

 • Kortsiktiga vinster skadar branschen långsiktigt

  I lördagsintervjun på Besöksliv med Ella Niia är det tydligt att HRF vill behålla den nuvarande momssatsen på 12  procent för den mat som konsumeras på restaurang. Det är bra att branschen - både arbetsgivare och fack - är överens om detta. Kanske ökar detta möjligheterna att påverka politikerna att inte göra några förändringar av momssatserna.

  Branschens stora problem både idag och den närmaste framtiden är och förblir synen på arbetskraften. Det är klart att facket talar i egen sak när de inte vill ha större lönespridning, fler heltider och mer kompetensutveckling. För facket handlar det om att de som arbetar i branschen ska kunna leva på sin lön, göra karriär och sedan kunna leva på sin pension. För arbetsgivarna ses fackets krav som orimliga i första hand för att de kostar för mycket pengar. Personalkostnaderna är redan på en alldeles för hög nivå för att få många verksamheter att gå runt.

  Vem har rätt? Båda har rätt. Det beror helt enkelt på tidsperspektivet.

  På kort sikt har arbetsgivaren rätt. En löneökning ökar personalkostnaden, fler heltider minskar flexibiliteten och mer kompetensutveckling kostar pengar. Bara negativa effekter på kort sikt. Lönsamheten minskar.

  På lång sikt har facket rätt. Kompetensutveckling leder till högre kvalitet på produkt och service, vilket i sin tur lockar fler gäster som är beredda att betala lite mer. Högre löner attraherar medarbetare med intresse för yrket och med rätt kompetens till branschen. Karriär- och utvecklingsmöjligheter gör att fler stannar i branschen. På lång sikt ökar intäkterna samtidigt som kostnaderna minskar tack vare högre kompetens och lägre personalomsättning.

  Parter med olika synsätt når sällan fram till de bästa lösningarna, så diskussionerna lär fortsätta.

 • De röd-gröna vill tvinga 7000 personer att byta bransch

  De som vill sänka besöksnäringen har vind i seglen inför valet den 14 september. Miljöpartiet är fientligt inställt till turism eftersom turism medför resande som tär på miljön. Beskattning på flygresor står högt upp på deras lista vilket kommer att göra det dyrare att resa till och från Sverige. Utländska turister väljer sannolikt andra besöksmål dit det är billigare att ta sig. Kom ihåg att det redan är dyrt att ta sig till Sverige eftersom vi ligger lite i utkanten av allfartsvägarna. Socialdemokraterna vill höja momsen på mat som äts på restaurang från 12 % till 25 %. Detta är också en fientlig handling gentemot besöksnäringen. Det blir nästan 12 procent dyrare att äta på restaurang för alla de turister som kommer till Sverige - för de har ju inte alternativet att laga maten hemma, som alla vi svenskar förväntas göra i större utsträckning i framtiden. De flesta andra europeiska länder har en låg moms på restaurangbesök. Dessutom vill både socialdemokraterna och miljöpartiet fördubbla arbetsgivaravgiferna för unga vilket gör att det här med service på restaurang, hotell och besöksnäringsverksamheter (t.ex. nöjesparker) kraftigt försämras. Det blir helt enkelt för dyrt att hålla en hög servicegrad när verksamheterna inte kan anställa unga under högsäsong som t.ex. under sommaren. Vi i Sverige är ju vana vid självservice, men turister förväntar sig lite mer än så.

  Blir detta verklighet kommer Sverige som turistland att bli dyrt att ta sig till, dyrt att äta i och turisterna kommer dessutom att till stor del få stå för servicen själva. Den utvecklingen låter faktiskt inte ens lockande för de svenskar som vill turista i sitt eget land, så vi får nog stå ut med att betala flygskatten för att få en bättre upplevelse någon annanstans.

  Den som har sin försörjning i besöksnäringen har inget annat val än att rösta på något av Alliansens fyra partier om de vill säkra sin försörjning i besöksnäringen.

  Om den så kallade "dubbelstöten" (höjning av momsen och slopandet av lägre arbetsgivaravgifter för unga) blir verklighet kommer försäljningen och anställningarna inom hela besöksnäringen att minska. Ungefär de 7000 personer som fått jobb i besöksnäringen de senaste åren kommer att bli övertaliga och måste helt enkelt byta till en annan bransch. Jag är lite nyfiken på till vilken bransch, eftersom arbetslösheten verkar ligga kvar på en relativt hög nivå.

 • Bert Karlsson driver hotell effektivt

  Driver Bert Karlsson ett av branschens effektivaste hotellföretag? I en artikel i Dagens Nyheter den 17 augusti 2014 reagerar Bert Karlsson på  att Jonas Sjöstedt (v) nu inte bara vill förbjuda vinster i välfärden, men även vinster i flyktingmottagandet.

  På 1990-talet under fastighetskrisen gjordes många hotellanläggningar om till flyktingförläggningar. Då på den tiden kunde man tjäna mer pengar på ett avtal med Migrationsverket jämfört med den beläggning man kunde nå på framförallt mötesmarknaden. Migrationsverket betalade bra priser, men om hotellet skulle börja användas som vanligt hotell igen i framtiden behövdes det totalrenoveras och kanske till och med få ett nytt namn och varumärke.

  Bert Karlsson driver idag ca 20 anläggningar med ca 250 anställda och lyckas nå ett positivt resultat, trots att prisnivåerna numera är rejält pressade. Priset per person och dag är ca 300 kr. Enligt Bert Karlsson går ca 100 kr till fastighetsägaren, 120 kr till tre mål mat om dagen och ca 80 kr till driften av anläggningen. I hotellspråk betyder detta att fastighetsägaren (troligen inklusive fastighetsskatt) tar 33 % av försäljningen. Varukostnaden är ca 40 % och driftskostnaderna inklusive personal är ca 26 % av försäljningen. Det blir dessutom en vinst på ca 1 miljon per anläggning. Med tanke på de låga priserna är nyckeltalen på rätt nivå.

  Bert Karlsson har fått ner Migrationsverkets pris från ca 600 kr till 300 kr per person och dygn - en halvering av kostnaden för Migrationsverket. Bert Karlsson gör ett bra jobb för sig själv, men även för alla oss andra som får betala notan. Han driver verksamheten effektivt - sannolikt avsevärt mycket mer effektivt än vad staten skulle kunna klara av.

  Om Jonas Sjöstedt (v) får bestämma kommer staten driva anläggningarna istället. Det är knappast trovärdigt att staten skulle göra ett bättre jobb - särskilt inte om det är Jonas Sjöstedt (v), som inte ens gillar att driva företag, som sätter upp reglerna och ska vara den bakomliggande entreprenöriella drivkraften.

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons