• Bättre prognoser är utmaningen för revenue managers

  På HSMAI revenue conference i London i tisdags presenterade Accor Hotels en undersökning kring vad deras revenue managers tror om framtiden. Vilken typ av kunskap kommer att vara viktig i framtiden. Högst upp på listan kom fördjupad kunskap om prognoser samt prissättning. Dessa kunskaper kommer före distribution, e-marknadsföring och dataanalys. Många revenue managers upplever prognoser som väldigt svårt och har i princip bara de egna Excelmallarna som hjälpmedel. Tidigare forskning visar också att det är väldigt svårt att göra prognoser.

  Nu visar ny forskning att det går att förutsäga framtiden lite bättre än man tidigare trott. Idag vet man mycket mer om prognoser och det visar sig att personer med vissa egenskaper är bättre än andra på att göra prognoser. I hotellbranschen är prognoser en avgörande faktor för att lyckas maximera intäkterna.

  Den mest kända forskningen om prognoser har hittills gjorts av Philip Tetlock vid University of Pennsylvania. I sin bok som publicerades 2006 kom han fram till att ett visst sätt att tänka förbättrade prognoserna. De som vägde in många olika faktorer innan de gjorde en prognos lyckades bättre än de som var fokuserade på en avgörande faktor. Forskningen har fortsatt genom åren med analyser av 150 000 prognoser av många olika kategorier av prognosmakare. Denna forskning visar att prognoser inte är så omöjligt och att de som gör prognoser är bättre än slumpen. Mest intressant är att de bästa prognosmakarna förbättrade kvaliteten på prognoserna ju mer de tränade.

  Jag håller på att lägga upp en undersökning kring hur revenue managers gör prognoser idag och vad de ser för utmaningar. Jag tror att det finns fler än 100 revenue managers i Sverige. Hittills har jag fått ihop 28 revenue managers till undersökningen. Kan alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så kommer jag att skicka ut ett väldigt kort frågeformulär så snart jag fått ihop 100 namn.

 • Hur många revenue managers finns det i Sverige?

  Just nu håller jag en kurs i fördjupad revenue management för studenterna som går tredje året på Örebro universitet, campus Grythyttans utbildning i hotel management. Innehållet är fokuserat på intäktsstrategi för att maximera resultatet. Studenterna kommer att få arbeta med fyra hotell i fyra olika länder. Den här kursen har funnits med i utbildningen i ganska många år och idag är det flera av mina tidigare studenter som arbetar i svenska hotellföretag som revenue managers med stor framgång.

  För tio år sedan var antal revenue managers i Sverige lätträknade. De var så få att alla kände till varandra och visste vad alla hette. Idag är de betydligt fler. Ingen vet egentligen hur många.

  Jag tänkte undersöka hur många revenue managers det finns i Sverige och ta reda på lite mer i detalj vad de ägnar sin tid åt om dagarna. Självklart kommer jag att dela med mig av vad jag får reda på här i bloggen.

  Kan alla som är revenue managers eller arbetar med revenue management skicka ett meddelande via e-post till anders@hospitalityvisions.com (klicka på länken så borde ditt e-postprogram öppnas automatiskt) med med namn, titel, hotellnamn, adressuppgifter och telefonnummer så kommer jag att skicka ut ett väldigt kort frågeformulär.

  Jag ser fram emot att sammanställa svaren och berätta för alla om hur många revenue managers det finns i Sverige och vad ni alla ägnar er tid år.

 • Alla kan arbeta för miljön

  I besöksnäringen är det skralt med miljöarbetet. Bara ca 15 % av hotellen är miljöcertifierade. Vem kan och borde ta lite mer ansvar för miljöfrågorna i besöksnäringen?

  Hotellgästen

  Hotellgästen kan och borde bara välja att bo på hotell som är miljöcertifierade. De som inte är miljöcertifierade får färre gäster. Mindre energiförbrukning, användning av fler miljövänliga produkter och bättre sorterat avfall. Bra för alla.

  Hotellkunden

  Företagen, dvs. hotellens och mötesanläggningarnas kunder, kan och borde bara välja att bo och konferera på hotell och mötesanläggningar som är miljöcertifierade. De som inte är miljöcertifierade får färre affärsresenärer och möten. Totalt sett kommer miljöpåverkan att minska eftersom allt fler förbrukar mindre.

  Hotelloperatören

  Hotelloperatören kan och borde göra allt för att driva miljöfrågor på allvar för att minimera hotellets påverkan på miljön. Genom en Svanenmärkning får hotellet en möjlighet att visa omvärlden att man bryr sig om miljön och attraherar sannolikt fler gäster och kunder som bryr som om miljön.

  Fastighetsägaren

  Fastighetsägaren kan och borde säkerställa en byggnad med låg energiförbrukning, låg vattenförbrukning och goda möjligheter för avfallssortering. Genom att byggnaden är hållbar ur ett miljöperspektiv drar den till sig fler gäster och kunder. Operatörens hyresbetalningsförmåga ökar.

  Leverantören

  Leverantören som kan och borde välja att sälja varor och tjänster till hotellen som är miljömärkta. Genom miljömärkta produkter minskar belastningen på miljön.

  Om alla bidrar på sitt sätt kommer besöksnäringen på lång sikt att bli en del av en hållbar värld.

 • Inte ens 15 % av Sveriges hotell bryr sig om miljön

  Det finns ca 2045 hotell i Sverige, men bara 15 %, ca 284 hotell, av alla hotell i Sverige är Svanenmärkta.

  Jag och säkert många med mig trodde att vi i besöksnäringen var ganska bra på det här med miljöarbete. Det kändes som om miljömärkning idag var mer eller mindre en hygienfaktor. Det är troligen Scandics och Svenska Mötens omfattande och genuina miljöarbete samt Svanenmärkning som fått allmänheten att tro att hotellbranschen är miljömedveten.

  Miljömärkningen Svanen tillkom på initiativ av Nordiska Ministerrådet för 25 år sedan och firar detta i dagarna genom kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag”. Svanen är Nordens officiella miljömärke och det drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse. Svanen är en frivillig, positiv märkning av varor och tjänster. De är till för att hjälpa konsumenter att leva ett miljövänligt liv.

  Hotell är en kategori av de nästan 200 olika varor eller tjänster som kan märkas med Svanen. En Svanenmärkt hotell-, restaurang-, konferensverksamhet har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.

  Uppenbarligen tycker inte 1760 hotell i Sverige att miljöarbetet är så viktigt att de vill visa detta genom en Svanenmärkning. Till några hotells försvar kan man säga att det finns en enklare miljöcertifiering som heter Green Key med 35 certifierade hotell i Sverige. Några hotell driver även miljöfrågor enligt miljöledningssystemet ISO 14020-24 som är fokuserat på förbättringar till skillnad från en Svanenmärkning som ställer absoluta krav.

  Det är en besvikelse, för att inte säga en katastrof, att inte fler av Sveriges hotell driver ett miljöarbete överhuvudtaget eller inte vill visa att de är duktiga på miljöarbetet genom en Svanenmärkning.

 • Utveckla dina intäkter

  Jag har arbetat med revenue management i 25 år. I början skrattade alla åt idéerna och sa att "det där kommer aldrig att fungera". För mig är det idag ännu mer självklart att arbeta med revenue management om man erbjuder övernattningar. Genom att tillämpa de allra enklaste formerna av revenue management kan man öka sina intäkter på bara några få månader. Det finns alltför många hotell som fortfarande inte vet hur man gör och som missar stora intäkter.

  Den 27 februari håller jag en heldagskurs i revenue management för hotellchefer på Visitas kontor i Stockholm. På kursen får deltagarna praktiska råd och konkreta tips om hur man kommer igång med revenue management. Tanken är att alla deltagare efter kursen ska kunna börja genomföra införa metoderna och rutiner för att maximera intäkterna, vilket är hela idén med revenue management.

  Kursen innehåller flera olika avsnitt under dagen och kursdeltagarna får lära sig mer om

  • Prognoser
  • Prissättning
  • Segmentering
  • Hur man säljer mer via den egna webbplatsen
  • Distributionskanaler

  Kursen passar alla som inte kan så mycket om revenue management utan vill förstå mer och lära sig de snabbaste sätten att öka intäkterna. Kursen vänder sig till hotellchefer, receptionschefer, bokningschefer och andra chefer inom hotell, mötesanläggningar, vandrarhem och andra anläggningar med övernattning.

  Du anmäler dig på Visitaakademin för heldagskursen fredag den 27 februari.

Webbpuff

Besöksliv Nyhetsbrev

Annons