Annons

De ska lyfta Dalarnas besöksnäring

zoom Målet med det nya bolaget är att skapa förutsättningar<br />
 för att besöksnäringen ska kunna utvecklas. Foto: Colourbox
Målet med det nya bolaget är att skapa förutsättningar
för att besöksnäringen ska kunna utvecklas.
Foto: Colourbox
NYHETER. Skidanläggningarna Idre Fjäll, Fjätervålen, Idre Himmelfjäll och Grövelsjöfjällen bildar ett gemensamt destinationsutvecklingsbolag. Målet är att underlätta rekryteringen i besöksnäringen.
Annons

För att attrahera kompetent personal till Dalarnas besöksnäring krävs tillgång till exempelvis boende och skolor. I det nya bolaget Destinationsutveckling Idre vill skidanläggningarna Idre Fjäll, Fjätervålen, Idre Himmelfjäll och Grövelsjöfjällen skapa förutsättningar för detta.

– I dag är det svårt att locka till sig en kökschef om inte dennes partner kan hitta ett jobb på orten. Och saknas det bostäder och dagisplatser blir det ytterligare ett hinder. Det vill vi ändra på, säger Lars Ericson, nytillträdd vd i bolaget.

I Destinationsutveckling Idre ska även Gunnar Barke från Idre kommun, Andreas Starenhed, vd för Idre Fjäll, Torbjörn Wallin, vd för Idre Himmelfjäll, Hans Ericsson, vd Fjätervålen och Carl Johan Ingeström som är platschef på STF Grövelsjön att ingå.

– Det speciella nu är att vi som tidigare jobbat var för sig med dessa frågor nu skapar ett gemensamt bolag med resurser att driva utvecklingen framåt, säger Lars Ericson.

Enligt honom handlar det om att skapa finansiering för att utveckla infrastruktur, bostäder och samhällsservice i bygden. I ett första skede vill han tillsammans med region Dalarna starta en förstudie för att se hur en handlingsplan skulle kunna se ut.

– Nu ska vi träffa representanter i regionen för att försöka få loss pengar till förstudien. Parallellt med det kommer vi att bjuda in intressenter, som lokala näringsidkare, för att förklara vad vi vill åstadkomma tillsammans med dem.

Vad kostar förstudien och hur ska ni finansiera den?

– Jag tror att det kommer att krävas upp till två miljoner kronor, men vi i bolaget har redan samlat in halva summan. Resterande kan röra sig om EU-bidrag och pengar från Tillväxtverket och kommunen.

Vad är det långsiktiga målet för bolaget?

– Lite förenklat handlar det om att skapa förutsättningar för att besöksnäringen ska kunna utvecklas – vilket är helt avgörande för bygden. Besöksnäringen är en av de absolut viktigaste basnäringarna här uppe.