Annons

Gotlands nya nationalpark kan förlänga säsongen

zoom Nya nationalparken kan locka till Bästeträsk på norra Gotland.
Nya nationalparken kan locka till Bästeträsk på norra Gotland.
NYHETER. Landets 31:a nationalpark anläggs på Gotland. Parken förväntas locka både svenska och internationella besökare. Den kan också förlänga säsongen – men utvecklingen beror på besöksnäringen själv, säger Gisela Norberg på Naturvårdsverket.
Annons

– Vi anlägger själva nationalparken, men allt runtomkring, med till exempel guidningar eller paket med vandringar, mat och boenden, är upp till verksamhetsutövare runt omkring i regionen att skapa.

Den nya nationalparken kommer att ligga i området kring Bästeträsk på norra Gotland. Naturen här är unik för Europa och efter två förstudier har Naturvårdsverket nu beslutat sig för att starta arbetet med att bilda en nationalpark.

Enligt Gisela Norberg, som är handläggare på Naturvårdsverkets områdesskyddsenhet, är nationalparker populära besöksmål. Hon tror att Bästeträsk nationalpark kan locka fler både svenska men också internationella besökare till Gotland.

– Om man är naturintresserad så är det nationalparker man tittar efter, de innehåller ju något av det finaste ett land har att erbjuda. Hur många fler besökare det blir beror mycket på hur man tar tillvara på den här möjligheten regionalt.

Den senaste nationalparken som invigdes, i Åsnen i Småland, har gett många nya internationella besökare.

– Där har man genom ett destinationsutvecklingsprojekt jobbat målmedvetet med att paketera och marknadsföra parken. De har också tagit fram utbildningar om området för turistföretagare, så att alla känner till och kan prata om det.

Gotland har redan en intensiv besökssäsong under sommaren, men Gisela Norberg tror att nationalparken kan förlänga perioden.

– En nationalpark lockar besökare även andra tider på året, det kan vara vissa tider då speciella fåglar är på besök, eller en speciell växt blommar. Men som sagt, det beror på hur man paketerar det här lokalt.

Projektet startar efter sommaren och det tar 5-7 år innan parken är klar. Under den tiden kommer Naturvårdverket att jobba med att köpa upp mark och besluta om parkens avgränsning. Det ska skapas platser för information, parkering och entréer, och dras upp längre och kortare vandringsleder. En Nationalpark behöver vara tillgänglig för alla.

– Den ska vara lätt att uppleva, oavsett om man gör ett kort eller långt besök, eller om man till exempel har någon typ av funktionsnedsättning, säger Gisela Norberg.

Syftet med nationalparker, som alltså är en internationell företeelse, är att tillvarata natur som är speciell för landet, med exempelvis speciella djur- och växtarter. Målet är att få människor att knyta an till naturen.

– Om vi kan locka ut fler besökare i naturen så kanske de får en större förståelse för vilka värden som finns där. Kanske blir de då mer uppmärksamma på vikten av att skydda naturen.