Annons

Miljonsatsning på fjällsäkerhet ska trygga turistboom

zoom Nylagd spång över våtmark i Norrbotten – en bit av de 30 mil leder som restaurerats och som Naturvårdsverkets samordnare Per-Olof Wikberg ansvarar för.
Nylagd spång över våtmark i Norrbotten – en bit av de 30 mil leder som restaurerats och som Naturvårdsverkets samordnare Per-Olof Wikberg ansvarar för.
NYHETER. Besökssiffrorna för svenska fjällvärlden når nya höjder – och nu pågår en storsatsning för att säkra vandringslederna. I år investeras nära 30 miljoner kronor för att turister ska känna sig tryggare.
Annons

Allt fler upptäcker fjällvärlden, inte minst nya grupper som löpare och cyklister.

Enligt en enkät som fjälldestinationer och fjällstationer svarat på så har 80 procent av dem fler besökare nu än för fem år sedan. Det ökar trycket på de dåligt underhållna vandringslederna och de senaste två åren har det därför pågått ett omfattande upprustningsarbete.

 

Dubblat stöd för säkerhet

 

År 2015 kunde Naturvårdsverket med stöd av regeringen anslå 15,5 miljoner kronor extra – vilket är en dryg fördubbling av det ordinarie årliga anslaget – för insatser i fjällvärlden. Under året byttes 24 broar ut och ett stort antal nya rastskydd byggdes. Dessutom fick mer än 30 mil leder förbättrade markeringar. 

 

– Vi ansvarar för 550 mil leder i fjällen och kostnaden för underhåll är stor. Tack vare den här satsningen så kan människor känna sig trygga. Genom att lederna är väl skyltade och underhållna så håller sig vandrarna till dem, om det sker en olycka så är det lättare att hitta de nödställda, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

 

Bra för ovana besökare

 

I år har Naturvårdsverket ökat anslaget till 17 miljoner kronor. Utöver detta har drygt 11 miljoner kronor gått till särskilt angelägna insatser, bland annat till att säkra en kritisk passage på Kebnekaise. 

 

Annika Fredriksson är ordförande för Ekoturismföreningen och hon ser satsningen som ett stort lyft, särskilt för ovana besökare.

 

– Det är fler och fler som vill vistas i fjällen och för de nya är det extra viktigt med säkra broar och vindskydd, och tydlig vägledning. Vi skulle önska att skyltprogrammet kompletteras med uppförandekoder och regler som gäller när man vistas i naturen, exempelvis gällande allemansrätt och nationalparker.