Annons

Miljonstöd till besöksnäringen

zoom
NYHETER. Tillväxtverket pumpar in 67 miljoner kronor i totalt 34 projekt inom besöksnäringen, för att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin.
Annons

Projekten som får ta del av stödmiljonerna skiljer sig åt en del från region till region. De omfattar nya stöd till företag i besöksnäringen, kompetenshöjande insatser, stärkt innovationsförmåga och utveckling av framtidens mötesbransch.

– Vi behöver ge direkt stöd till företagen med fokus på att ta fram nya affärsmodeller eller nya produkter och tjänster. Det behövs också nya metoder och arbetssätt för att bättre kunna stödja företagen i besöksnäringen. De beviljade projekten är en bra mix av detta, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket i en kommentar.

Miljonerna fördelas inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet som hanteras av Tillväxtverket, med syfte att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

En del av projekten har fokus på att ta fram nya affärsmodeller, produkter och tjänster som ett direkt stöd till företag i besöksnäringen. Andra projekt tar fram verktyg och arbetssätt för att aktörer som arbetar med att stödja företagen ska kunna stötta på ett bättre sätt. Det kan vara regioner, destinationsbolag, kommuner och andra företagsfrämjande aktörer.

– Besöksnäringen har drabbats hårt av coronapandemins konsekvenser och det är bra att flera projekt nu får medel som möjliggör en hållbar omställning och utveckling av näringen. Svensk besöksnäring är och kommer även i framtiden att vara i världsklass, kommenterar näringsminister Ibrahim Baylan satsningen.