Annons

Nordic Choice branschens mest attraktiva arbetsgivare

zoom Nordic Choice är bra på att engagera sina medarbetare,<br />
säger Tina Tropp Jerresand, tv. Foto: Nadia Frantsen
Nordic Choice är bra på att engagera sina medarbetare,
säger Tina Tropp Jerresand, tv.
Foto: Nadia Frantsen
NYHETER. Nordic Choice Hotels är besöksnäringens mest attraktiva arbetsgivare. Det visar Universums årliga undersökning av de arbetsgivare som har minst 50 anställda. Syftet med undersökningen är att uppmärksamma näringens arbetsgivare.
Annons

För tredje året i rad har undersökningsföretaget Universum genomfört en undersökning om vilka som är de mest attraktiva arbetsgivarna av de stora företagen inom besöksnäringen. Drygt 2 300 yrkesarbetande och studenter har svarat på frågan vilka de uppfattar som mest attraktiva arbetsgivare.

Av metodskäl omfattar undersökningen inte alla attraktiva arbetsgivare inom näringen, utan enbart cirka 150 företag som har minst 50 anställda. Nordic Choice toppar listan. Hotellkedjans tillförordnade HR-direktör för Skandinavien, Tina Tropp Jerresand, är självklart nöjd med resultatet.

– Det är fantastiskt att komma högst upp på en lista där branschmedarbetare och studenter rankar vilken arbetsplats de helst vill jobba på.

Vad tror du ligger bakom er topplacering?
– Vi har arbetat medvetet och långsiktigt med vår företagskultur och varit tydliga med våra värdegrunder. Vi är till exempel tydliga i vårt involveringsarbete, både när det gäller nyanlända och människor som är utanför arbetsmarknaden av andra orsaker. Det skapar en levande arbetsplats som många lockas av.

Tina Tropp Jerresand lyfter också fram hotellkedjans hållbarhetsarbete.

– Unga nya arbetare tycker att det är viktigt att en arbetsgivare tar ansvar, både socialt och för vår planet. En arbetsplats med tydligt hållbarhetsfokus blir därför attraktiv.

En utmaning för hela besöksnäringen är att behålla personal. Hur jobbar ni med det?

– Vi är inne i en kraftig tillväxtperiod vilket innebär att vi kan erbjuda karriärmöjligheter, något som är viktigt för att få medarbetare att vilja stanna. En annan viktig del är att engagera och involvera medarbetare i nya projekt för att stimulera till utveckling. I år lanserar vi dessutom det interna talangprogrammet The movement där vi flyttar kompetens genom olika nivåer i företaget. Det är ett sätt att skapa nya interna nätverk, vilket i sin tur ska under- lätta för medarbetarna att göra karriär.

Just att erbjuda möjligheter till karriär är en av de viktigaste egenskaperna hos en arbetsgivare enligt dem som svarade på frågor i Universums undersökning. Andra viktiga preferenser för arbetstagare är enligt undersökningen trygg anställning, bra sammanhållning mellan kollegor, respekt för medarbetare och vänlig arbetsmiljö.

– Vår näring vill ju dra till sig talanger och få dem att stanna. Då lönar det sig att marknadsföra sig som företag gentemot möjliga medarbetare, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Han ser detta som ett viktigt led i arbetet med branschens kompetensförsörjning.

– Våra medlemsföretag behöver arbeta ännu mera med sina arbetsgivarvarumärken. Jag tror att det är helt rätt väg att gå.

 

Läs mer om undersökningen:

https://attraktivaarbetsgivare.nu/

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Coronapandemin slår hårt på Stockholms näringsliv. Därför vill Stockholm Vatten och Avfall erbjuda en möjlighet till snabbare ändringar i avfallsabonnemang och lättnader i betalningsvillkor