Annons

Samarbete ska lyfta Sverige som vandringsdestination

zoom Foto: Tommy Pedersen
Foto: Tommy Pedersen
NYHETER. Representanter från hela Sveriges besöksnäring arbetar tillsammans med att utveckla förutsättningarna för en av de mest efterfrågade utomhusaktiviteterna just nu – vandringslederna.
Annons

När allt fler besökare söker sig ut i naturen innebär det ett ökat tryck på Sveriges vandringsleder med ökat slitage och belastning på vissa platser. Under det senaste året har en projektgrupp arbetat intensivt med att sätta kriterierna för utvecklingen av svenska vandringsleder.

Projektet delfinansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket. Förutom projektägaren Tourism in Skåne AB och Visit Dalarna som ansvarar för projektledning, bidrar bland andra Turistrådet Västsverige, Region Västerbotten och Visit Värmland med sin kunskap.

Andreas Norum är lokal projektledare på Visit Värmland, där man har jobbat med kvalitetssäkrade vandringsleder sedan 10 år tillbaka.

– Visit Värmland har tagit ett strategiskt beslut att kring kvalitetssäkrade leder som vi lyfter i vår kommunikation för att vi ska bygga en långsiktig hållbarhet som naturturistisk destination. För att styra besöksströmmar till platser där vi vet att det är förankrat hos markägarna och att det finns en stabil skötsel av lederna med ett tydligt huvudmannaskap, säger Andreas Norum projektledare på Visit Värmland.

När kvalitetssäkringssystemet ”Värmlandsleder” bildades var det med insikten om att en hållbar ledinfrastruktur fyller flera syften och är bra för olika målgrupper.

– Vandringsleder spelar en viktig roll för folkhälsan, det rörliga friluftslivet och bidrar till att utveckla attraktiva platser för såväl boende som besökare. Vandringslederna i Värmland går till största delen över privatägd mark som markägarna frivilligt upplåter. För att besökare även i framtiden ska vara välkomna att nyttja marken behöver vi förvalta och sköta vandringslederna på ett ansvarsfullt sätt.

Vad hoppas ni kunna bidra med i utvecklingen av ett nationellt ramverk för vandringsleder?

– ”Värmlandsleder” har fungerat som inspiration för hur många andra destinationer har valt att arbeta med kvalitetssäkring av leder och det finns mycket erfarenhet samlat hos dem som drivit arbetet i Värmland. För oss är det också viktigt att delta i processen för att vi ska lära av andra och på sikt se hur vi kan anpassa vårt system så det utvecklas och harmonierar med det nationella ramverket, säger Andreas Norum.