Annons

Viktig seger för naturturismen

zoom Regeringen öppnar för att naturturism kan bli en egen inriktning inom naturbruksprogrammet.
Regeringen öppnar för att naturturism kan bli en egen inriktning inom naturbruksprogrammet.
NYHETER. Regeringen har vänt i frågan om gymnasieutbildningar för naturturism. Branschen håller nu tummarna för att det kommer bana väg för en högre kvalitet på Sverige som turistland. 
Annons

Naturturism kan i dag studeras inom ramarna för Naturbruksprogrammet med inriktning skog. Ungefär 200 elever väljer detta varje år.

Men enligt ett förslag från Skolverket skulle naturturism istället enbart kunna väljas som fördjupningskurser inom hotell- och turismprogrammet, och i december 2016 rapporterade Besöksliv att de svenska gymnasieutbildningarna för naturturism riskerade nedläggning.

Förslaget mötte massiv branschkritik, med 34 negativa remissvar av 40.

Konstruktiv kovändning

Nu vänder alltså regeringen i frågan. Gymnasieminister Anna Ekström öppnar istället för att naturturism kan bli en egen inriktning inom naturbruksprogrammet. Skolverket kommer under hösten 2017 att undersöka saken närmare.

Anneli Gunnars är rektor på Älvdalens Utbildningscentrum och vice ordförande i Naturbruksskolornas Förening. Hon är lättad över beslutet.

− Det är ett tydligt erkännande att det här är en växande bransch där det kommer finnas mycket jobb i framtiden, säger hon. Vi menar att naturturismutbildningen blir mycket bättre som en egen inriktning.

Vad var problemet med Skolverkets tidigare förslag?

− Det stod tydligt för branschen att man inte kan utbilda någon ordentligt inom exempelvis jakt och viltvård inom ett mer allmänt hotell- och turismprogram. Vi behöver få fram turistguider som verkligen kan sin sak, och då måste man fokusera.

Hur ser jobbutsikterna ut för naturturistguiderna?

− 2016 gjorde vi en noggrann undersökning, och det visade sig att 90 procent av avgångseleverna hade jobb året efter studenten. 50 procent hade redan hamnat rätt med jobb inom branschen, vilket är en hög siffra. Med en egen inriktning kommer det här vägvalet dessutom bli mycket tydligare för elever, föräldrar och studievägledare.

Vilka internationella möjligheter ser ni?

− Massor, det här är en utbildning som är gångbar och attraktiv över hela världen. Många elever gör sin praktik utomlands, särskilt de som specialiserar sig inom jakt, fiske och äventyrsturism.

Fyller på underifrån

Jeppe Klockareson är styrelseledamot i Svenska Ekoturismföreningen och har medverkat som föreläsare och rådgivare till ett flertal YH-utbildningar inom hållbar turismutveckling – varav vissa har fått ge vika på grund av bristande marknadsunderlag. Han ser en stärkt gymnasiekompetens inom naturturism som en utmärkt grogrund för YH-utbildningarna.

Han menar att vändningen i frågan om naturturismens egen inriktning också hänger väl ihop med förslaget på sänkning av moms på naturguidningar, och Sveriges övergripande satsning på naturturism.

− Naturturismen är på framfart i vårt avlånga land och efterfrågan på kompetens är och kommer bli ännu större. Kan vi säkerställa kompetensförsörjningen kommer det bidra till snabbare utveckling, bättre lönsamhet och ökad professionalism i hela branschen.