Annons

Vimmerby välkomnar stöd

zoom Besöksnäringen i Vimmerby kommun välkomnar stöd från Tillväxtverket. Foto: Astrid Lindgrens Värld
Besöksnäringen i Vimmerby kommun välkomnar stöd från Tillväxtverket. Foto: Astrid Lindgrens Värld
NYHETER. För att bidra till en hållbar omställning i spåren av coronapandemin har Tillväxtverket beviljat miljonstöd till besöksnäringen. Vimmerby kommun är en av mottagarna. "Oerhört viktigt", säger Jocke Johansson, vd för Astrid Lindgrens värld.
Annons

Tillväxtverket har beslutat att finansiera 34 projekt inom besöksnäringen med sammanlagt drygt 67 miljoner kronor i syfte att förbättra förutsättningarna för företag att komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin. En del av projekten som finansieras har fokus på att ta fram nya affärsmodeller, produkter och tjänster som ett direkt stöd till företag i besöksnäringen. Andra projekt tar fram verktyg och arbetssätt för att aktörer som arbetar med att stödja företagen ska kunna stötta på ett bättre sätt. Det kan vara regioner, destinationsbolag, kommuner och andra företagsfrämjande aktörer.

I Vimmerby kommun, som är en av mottagarna, rör sig stödet om totalt fem miljoner kronor där Tillväxtverket står för 2,5 miljoner, Region Kalmar 1,2 och resten är arbetstid som Vimmerby kommun bistår med. Projektet är över två år och även Eksjö och Hultsfreds kommuner ingår.

– Det är jättekul att vi får gehör för vår ansökan, sen ska man veta att det inte är några stödpengar direkt till företagen, utan i stora drag är pengarna till för att exempelvis kartlägga behov, eller för rådgivning och stöd för att hitta olika finansiering till olik satsningar eller produktutveckling, säger Patric Engqvist, projektledare på utvecklingsavdelningen i Vimmerby kommun, till Kinda-Posten.

En viktig aktör för hela Vimmerbys besöksnäring är förstås Astrid Lindgrens Värld, vars vd Jocke Johansson välkomnar stödet.

– Vi är vad vi är och stödet kommer inte påverka just vår verksamhet. Men det faktum att restriktionerna bara lät oss ha öppet i elva dagar i år har inneburit att en stor del av besöksunderlaget för resten av kommunens besöksnäring försvann. För dessa mindre aktörer är stödet oerhört viktigt. Det ger en möjlighet att utveckla verksamhet och försöka hitta nya inkomstkällor, säger Jocke Johansson till Besöksliv.

Han lyfter vidare det stora engagemanget som besöksnäringen tillsammans med Vimmerby Turistbyrå och Vimmerby kommun visade upp när krisen var ett faktum i våras.

– Så fort vi fick besked att Astrid Lindgrens Värld inte fick ha öppet gick besöksnäringen i Vimmerby samman och samlade politiker och beslutsfattare på olika nivåer för att informera om den akuta situationen för kommunen. Vi hade tre träffar och jag tror att detta var en bidragande orsak till att vi nu får ta del av Tillväxtverkets stöd, säger han.

Hur ser framtiden ut för Astrid Lindgrens Värld?
– Vi planerar för en öppning våren 2021 och inleder rekryteringen av skådespelare i november. Men vi räknar med att restriktioner i någon form kommer att finnas kvar och vi jobbar med att tydligare paketera en tydligare upplevelse utifrån vad vi i dagsläget tror kommer att gälla, säger han och tillägger:

– Man om vi tvingas ha helt stängt även 2021 överlever vi inte. Då går vi i konkurs.