Annons

Visita: Skrota maxtak och krav på sittande publik

zoom Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
NYHETER. Både Folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen säger ja till regeringens förslag på undantag från 50-gränsen vid evenemang med sittande publik. FHM föreslår en höjd gräns till 500 personer. Visita ifrågasätter både maxtak och krav på sittplatser.
Annons

Folkhälsomyndigheten meddelade under dagens presskonferens att man har svarat på den promemorian från regeringskansliet som föreslår en höjd gräns för antalet deltagare vid evenemang med sittande publik förutsatt att man kan hålla två meters avstånd.

–Vi föreslår att vi till en början höjer antalet till 500 för evenemang med sittplatser, förutsatt att man kan hålla avstånd. Efter en månad följer vi upp detta för att se om man kan höja gränsen ytterligare, sa statsepidemiolog Anders Tegnell under dagens presskonferens.

Även socialstyrelsen har svarat på remissen och har inget att invända meddelade man under samma presskonferens. Det finns i dagsläget ett stort antal evenemang som inte omfattas av förslaget, understryker Anders Tegnell.

– Förslaget gäller de med fasta sittplatser där man enkelt kan hitta modeller för att undvika trängsel. Detta är ett första steg. Vi gör ingen skillnad på utomhus och inomhusevenemang, med numrerade sittplatser är den skillnaden inte så viktig.

Visita skriver i sitt remissvar till regeringen att man ser positivt på de föreslagna lättnaderna, men ifrågasätter att det ska finnas ett maxtak för antalet deltagare, samt även kravet på sittplatser med minst två meters avstånd.

Istället för ett maxtak anser Visita att man ska kräva att åtgärder vidtas för att motverka smittspridning vid evenemanget, till exempel  genom upprätthållande av avstånd.

”På så sätt får arrangören möjlighet att vidta åtgärder utifrån arrangemangets typ och storleken på den yta där arrangemanget ska genomföras. Mot denna bakgrund anser vi att ett maximalt antal deltagare inte bör anges i förordningen”, skriver Visita i sitt remissvar.

Visita menar vidare att kravet på sittplatser med minst två meters avstånd skulle medföra problem för verksamheterna, samtidigt som nyttan av en sådan regel kan ifrågasättas.

”Två meters avstånd mellan anvisade sittplatser förefaller även vara en alltför väl tilltagen regel som i för stor utsträckning beskär verksamheternas möjligheter att utnyttja sina lokaler på ett effektivt men ändå säkert sätt”.

Visita föreslår i stället ett kortare avstånd, om en meter, samt att avståndet inte ska gälla mellan individer, utan sällskap.

Visita skriver också att ett krav på sittplatser medför att många verksamheter som idag är hårt drabbade av begränsningen till 50 deltagare – som konsert- och mässarrangörer och nöjesparker – kommer att vara fortsatt förhindrade från att bedriva sina verksamheter.