Annons

Vilka hotell försvinner först när ekonomin vänder ner?

Allt fler independenthotell i världen stängs för att de inte orkar ändra sitt sätt att arbeta.
Annons

De senaste 40 åren har hotellen, framförallt de stora hotellkedjorna, gjort betydande framsteg i hur de hanterar sina intäkter. Det är mycket som har ändrats inom marknadsföring sedan annonserna i Gula Sidorna och de ”nya” teorierna kring revenue management har sakta men säkert börjat tillämpas i allt fler hotell.

Prognoser är livsnerven för att ett hotell ska lyckas optimera och maximera sina intäkter. Ett hotell kan helt enkelt inte drivas professionellt utan att kontinuerligt uppdatera prognoser för intäkterna dag för dag rullande 12 månader framåt i tiden. Idag upplevs marknaden som nyckfull och spontan vilket drivs av konsumentens allt högre krav på snabba, enkla och alltid tillgängliga processer för information, bokning, betalning, in- och utcheckning och alla andra kontaktytor med hotellet. I detta kaos måste hotellen skapa sin egen struktur och ordning för att överhuvudtaget kunna driva sin verksamhet med god lönsamhet. Grunden för all planering är en väl genomarbetad och hyfsat korrekt prognos för intäkterna.

En gång i tiden handlade revenue management om att sälja rätt kapacitet, till rätt gäst till rätt pris. I takt med att distributionskostnaden ökade lade även rätt distributionskanal till den här för alla revenue managers kända meningen. Idag är revenue management att styra hela verksamheten baserat på vilka intäkter hotellet förväntas få dag för dag. Hela verksamheten anpassas till intäkterna, vilket innebär att framförallt bemanning ska ske utifrån hur många gäster som finns på hotellet. Få gäster innebär att hotellet måste använda färre arbetstimmar och många gäster betyder fler använda arbetstimmar. Om hotellet inte är duktiga på att anpassa sina arbetstimmar till variationer i intäkterna kommer de aldrig att nå rätt lönsamhet för att kunna utveckla verksamheten.

Detta är ju självklarheter och alla hotell förstår idag den här principen. Problemet är att hotellen än idag planerar utifrån magkänsla och dessutom bara runt hörnet (väldigt kort framförhållning). Efter att ha arbetat i branschen i över 30 år så sitter prognoserna hyfsat bra även i mitt huvud och jag kan gå på känsla och erfarenhet. Problemet är att min känsla oftare har fel idag än för bara 10 år sedan. Världen har ändrats och min magkänsla har inte hängt med i utvecklingen.

Idag skulle jag aldrig klara av att driva ett hotell till maximal lönsamhet utan kunskap om revenue management. Beslut om marknadsföring, säljaktiviteter, priser, inköp, bemanning och mycket annat måste fattas utifrån fakta och väl underbyggda prognoser. Magkänsla och erfarenhet får användas i ledarskap och rekrytering.

För många hotell innebär övergången från magkänsla till faktabaserade beslut en stor förändringsprocess. Arbetssätt måste förändras och ny kunskap måste tas in på hotellen. Ett bra första steg är att börja arbeta systematiskt med prognoser och låta dessa styra viktiga beslut för planering som i sin tur leder till högre resultat och lönsamhet.

De som inte kan anpassa sig till förändringar i omvärlden kommer sakta men säkert att tyna bort. Tyvärr syns redan detta tydligt i statistiken över fördelningen av kedjehotell och independenthotell på många marknader runt om i världen. Allt fler independenthotell läggs ner för att de inte lyckas hänga med i utvecklingen och därför konkurreras ut av megakedjorna.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter