Annons

Statens roll i besöksnäringen

I Tillväxtverkets rapport ”Vardag och framtid för turismföretagen” som är en kartläggning av besöksnäringens bild av framtiden identifieras ett antal hinder som har sitt ursprung i bl.a. lagar och regler samt brist på tillgänglighet.
Annons

Statens roll är att göra det enklare för besöksnäringen att utvecklas genom att undanröja hindren för tillväxt. I Sverige tillsätter vi utredning efter utredning som dock inte lett till några strategibeslut och därför inte heller något genomförande. Sverige kan börja med att ta några idéer från USA.

I januari 2012 skrev Barack Obama under en ”executive order” att ta fram en nationell strategi för besöksnäringen. I maj samma år var strategin klar, beslutades och genomförandet påbörjades. Den amerikanska strategin tydliggjorde statens roll för att utveckla besöksnäringen. I strategin var det glasklart att staten inte skulle stötta besöksnäringen med pengar. Många delar i den strategin för besöksnäringen skulle fungera utmärkt även i Sverige. Här är några exempel som är direkt översatta från den amerikanska strategin till svenska förhållanden.

Inbjudande och välkomnande

Alla statliga myndigheter ska ha en inbjudande och välkomnande attityd till internationella besökare. På alla sätt som är möjligt ska alla som arbetar för Sverige i Sverige och utomlands bjuda in och välkomna besökare till Sverige.

Förenkla resandet till och i Sverige

Det ska vara enkelt att resa till Sverige, t.ex. enkelt och snabbt att få visum för besök till Sverige (idag är det varken smidigt eller snabbt för t.ex kineser jämfört med att få visum till USA). Besökare ska bli vänligt bemötta när de ankommer till Sverige. Det ska gå snabbt att få sitt pass kontrollerat (idag finns inga automater på flygplatserna som det numera finns i många andra länder). Staten har ett ansvar för att utveckla processen för ankomst till Sverige. Staten har nyligen infört en flygskatt vilket har gjort det dyrare att besöka Sverige vilket motverkar turism. Det ska också vara enkelt att resa inom Sverige för att en besökare ska få se många olika delar av landet. Här behövs investeringar i infrastruktur som gagnar både alla som bor här och besökare.

Ge besökarna service och upplevelser i världsklass

Staten ska utveckla och förbättra förutsättningarna för små företag att ge service och upplevelser till besökare. Exempel är regelförenklingar och finansieringsmöjligheter. Staten ska också stötta nya innovativa sätt att använda teknologi för att ge information och översätta innehåll till icke svensktalande besökare. Kanske något för Tillväxtverket eller Vinnova att engagera sig i.

Samordning

Alla myndigheter måste arbeta tillsammans för att realisera potentialen med internationella besökare för att därigenom skapa nya arbetstillfällen i Sverige. I USA pekar presidenten med hela handen och då gör alla som det blir tillsagda. I Sverige finns numera besöksnäringens myndighetsgrupp som består av 13 myndigheter och statliga företag. Initiativet är bra, men jag är kritisk till de tre pilotprojekten. Ett projekt syftar till att locka utländska företag att investera i besöksnäringen i Sverige, ett annat är en förstudie om turistekonomiska effekter och det tredje är analys av kompetensbehov. Det är samordning i vanlig svensk tradition utan tydligt ledarskap. I Sverige behöver vi en ledare eller samordnare som är av kött och blod med en stark vilja att utveckla besöksnäringen, kanske en turistsamordningsminister.

Research och uppföljning av målen

Alla inom besöksnäringen behöver rätt beslutsunderlag för att kunna utvecklas. Här är det viktigt att samarbeta med universiteten för att kunna ge rätt information om besöksnäringen samt om trender som påverkar resande och turism. Staten ska också samla in relevant statistik för att besöksnäringen och staten ska kunna följa utvecklingen.

För att lyckas nå de långsiktiga målen måste alla myndigheter prioritera besöksnäringen, koordinera gemensamma projekt och arbeta tillsammans med näringslivet för att möta framtidens efterfrågan på besök i Sverige.

Det kostar i princip ingenting att alla myndigheter stannar upp en minut inför varje beslut och ställer frågan ”Hur kan vi formulera det här beslutet så att det påverkar besöksnäringen positivt?”. Naivt? Nej, besöksnäringen i USA fick ingen subventionering med pengar, men ett stort engagemang och en god tillväxt som skapade många nya jobb. Allt gick åt rätt håll ända tills en ny president ändrade på det mesta och turismen från vissa länder minskade. Satsningen från Obama var så stark att besöksnäringen hade ett rekordår 2017 och väntas vara väldigt stark även 2018.