Annons

Besöksnäringens statistik är missvisande

I direktiven till utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring ingår att undersöka vilken typ av data och statistik som behövs för att öka kunskaperna om besöksnäringen samt föreslå hur befintliga data och befintlig statistik kan kompletteras och utvecklas ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv.
Annons

I direktiven till utredningen om en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring ingår att undersöka vilken typ av data och statistik som behövs för att öka kunskaperna om besöksnäringen samt föreslå hur befintliga data och befintlig statistik kan kompletteras och utvecklas ur ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv.

Olika intressenter behöver olika typer av information för att kunna få kunskap om besöksnäringen och hur den utvecklas. Landet behöver ha information om hur mycket besöksnäringen bidrar till BNP samt annan nationell statistik som finns om andra branscher. Här finns tillräckligt bra information. Det är sedan problemen med statistiken börjar. Sveriges indelning i län och kommuner passar överhuvudtaget inte för en analys av besöksnäringen. Turister åker inte till län eller ens till kommuner. Turister åker dit där det finns något att göra eller se och bryr sig inte om i vilket län eller i vilken kommun de befinner sig.

En turist reser till Stockholm och tittar på Booking.com efter hotell. Efter moget övervägande beslutar hen sig för att bo på Elite Marina Tower Stockholm med fantastisk utsikt över Stockholms inlopp. Hotellet heter Stockholm i namnet, men det ligger i Nacka kommun och så fick Nacka kommun några gästnätter i sin statistik. Dags att analysera hur det går för hotellen i Stockholms kommun. Alla hotell från Farsta till Kista är med i statistiken, men inte Elite Marina Tower eller Quality Hotel Friends som båda ligger betydligt närmare Stockholms innerstad än både Farsta och Kista. Analys av antal gästnätter i Stockholms kommun blir ”fake news” som idag används som underlag för beslut om stora pengar. Hotellen är bara ett exempel. Andra exempel är om samma turist som har kommit till Stockholm tar en tur i skärgården eller besöker en konsert på Friends Arena. Turistpengarna hamnar i olika kommuner, men turisten har (utifrån sitt perspektiv) besökt Stockholm och inte någon annan destination. Sveriges största flygplats ligger i Sigtuna kommun som har ett hundratal direktflyg till städer över hela världen. Stockholms egen flygplats Bromma har inte lika många direktflyg…

Det kanske är just det här som gör att besöksnäringen i många sammanhang inte tas på allvar. Statistiken är vilseledande eftersom den sammanställs utifrån en indelning i län som inrättades på 1600 talet och framåt samt i kommuner som skapades i och med 1862 års kommunalförordningar. Visserligen hade Thomas Cook arrangerat sin första gruppresa i England 1841, men det var nog inga svenska politiker som trodde att det skulle bli något av detta om ens händelsen var känd i Sverige. Ingen hade på den tiden då kommunerna bildades den minsta lilla aning om att vi 150 år senare skulle flyga och fara över hela världen för att göra och se saker.

Data som blir till information och så småningom leder till kunskap ska samlas per destination för att bli användbar för alla som ska fatta beslut som utvecklar besöksnäringen på destinationen inte per län eller kommun. Den insikten hoppas jag att utredningen har tagit till sig.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.