Annons

Flygandet ökar kraftigt

zoom British Airways A380 Anders Johansson
British Airways A380 Anders Johansson
Efterfrågan på att flyga kommer att öka med 500 miljoner fler passagerare de kommande tio åren visar nya prognoser.
Annons

Alla talar om hur dåligt flyget är för miljön, men det stoppar inte flygandet. Internationella resor med flyg har de senaste tjugo åren växt kraftigt. 1999 flög 588 miljoner personer internationellt. 2019 har den siffran ökat till drygt 1,3 miljarder. Utvecklingen väntas fortsätta de kommande tio åren och 2029 är de internationella flygresenärerna drygt 1,8 miljarder.

Den kraftiga utvecklingen driver mer pengar till flygindustrin som då kan satsa på att utveckla mer miljövänliga flygplan. Försöken med eldrivna flygplan har kommit en bit på väg och kan i mindre skala vara i drift inom 5 till 10 år. Till en början är det små flygplan med få passagerare, men på sikt är det fullt möjligt att även lite större flygplan kan bli eldrivna. Nya moderna flygplan släpper ut mindre än gamla flygplan. WizzAir som har en av de modernaste flottorna påstår att de är det miljövänligaste flygbolaget och bara släpper ut 56,5 gram koldioxid per passagerarkilometer. Ryanair ligger på 66 gram och SAS på 100 gram. Både WizzAir och Ryanair har modernare flygplan än SAS som snart får leverans av mer miljövänliga plan. Flyget har redan kommit en bra bit på väg mot att bli mer miljövänliga, men det finns mer att göra.

För bilar går det också i snabb takt att bli mer miljövänliga. 2010 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en nyregistrerad personbil 151,2 gram per kilometer vid blandad körning. Från 2021 måste biltillverkarnas genomsnittliga utsläpp vara högst 95 gram per kilometer. I genomsnitt är det svenska bilbeståndet knappt tio år, så det finns en hel del bilar som ligger närmare 150 gram än 95. En elbil släpper givetvis ut väldigt lite under drift, men antal elbilar är fortfarande få.

Om jag tar flyget med ett modernt flygplan blir det mer miljövänligt än om jag kör en ny bil av 2021 års modell. Det bästa alternativet är så klart att ta tåget som är det mest miljövänliga alternativet – om det nu finns räls utlagd dit jag ska åka.

Utan bra kommunikationer kommer besöksnäringen att få det svårt. Sverige drabbas extra hårt eftersom avstånden är långa. Alla transportsätt behövs för att besöksnäringen ska må bra.

Politikerna ska inte lägga sig i att folk vill flyga utan ska och kan väldigt snabbt göra flyget mer miljövänligt genom att

  • Ändra flygkorridorerna i Europa så att flygplanen kan flyga kortare vägar
  • Uppmuntra till utveckling av mer miljövänliga flygplan
  • Uppmuntra övergången till miljövänligare flygbränsle
  • Utveckla infrastrukturen kring flyget så att den blir mer miljövänligt
  • Se till att det finns tillgång till el till alla el-bilar och snart el-flygplan

Av olika anledningar, t.ex. flygskam, försvagning i ekonomin, den svenska valutan och annat har flygresandet inom Sverige minskat och vissa flygplatser ute i landet har sett minskningar med nästan 20 procent jämfört med förra året. Minskningen av flygresandet på vissa flygplatser i Norrland är så kraftig att staten måste gå in med stöd för att inte flyget ska läggas ner. Det är oroande för besöksnäringen att flygandet minskar så kraftigt att flygplatser riskerar att läggas ner. Det minskar förutsättningarna för turism i Sverige

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter