Annons

Rätta till de underliggande orsakerna till problemen

zoom Det är ett tungt jobb att arbeta i ett restaurangkök Anders Johansson
Det är ett tungt jobb att arbeta i ett restaurangkök Anders Johansson
I besöksnäringen i Sverige löses problem allteftersom de uppstår. De vanligaste lösningarna går ut på att lösa symptomet och inte det verkliga problemet. Det innebär att problemen finns kvar och förblir olösta. Nya symptom på samma problem dyker upp om och om igen och får nya tillfälliga lösningar. Ett annat uttryck är att ”sätta plåster på såren” utan att ta reda på orsaken till att såret uppstod från första början.
Annons

Det finns idag många olika metoder att rätta till underliggande orsaker till problem. En metod är att fråga Varför fem gånger. En annan är att göra en grundorsaksanalys. Dessa metoder är dessutom mycket enkla att använda och företagen kan därför tillämpa metoden på alla problem som uppstår. Detta leder till en lösning som blir permanent. Här är ett exempel på hur man enkelt kan ställa frågan ”varför” fem gånger för att nå fram till den underliggande orsaken till problemet med personalbristen.

Första varvet: Varför är det personalbrist?

Fråga 1: Varför är det personalbrist i hotell och restauranger?

Svar: Få personer vill arbeta i hotell och restauranger?

Fråga 2: Varför vill få personer arbeta i branschen?

Svar: Det är inte attraktivt att arbeta i branschen jämfört med andra branscher

Fråga 3: Varför är det inte attraktivt att arbeta i branschen?

Svar: Arbetet är tungt och slitsamt

Fråga 4: Varför är arbetet tungt och slitsamt?

Svar: Branschen har inte utvecklat sättet att arbeta

Fråga 5: Varför har branschen inte utvecklat sättet att arbeta

Svar: Människor har varit tvungna att acceptera arbetet eftersom det inte fanns andra jobb.

Om detta är rätt frågor och svar så måste branschen utveckla sättet att arbeta, dvs. rationalisera (precis som man gjort i industrin), för att göra det attraktivt att arbeta i branschen och därmed locka personer att arbeta i branschen.

Tänk tanken hur man lagar mat i restauranger idag jämfört med för 100 år sedan. Koka, steka, grilla och baka har förändrats väldigt lite och kräver fortfarande mycket manuellt arbete. Jämför detta med att bygga en bil. För 100 år sedan byggdes bilen för hand. Under åren har processen effektiviserats och robotiseras. Det krävs fortfarande en del manuellt arbete, men tänk tanken på hur arbetet såg ut för hundra år sedan jämfört med idag. Restaurangköket har i princip inte förändrats. Inte heller in- och utcheckningsprocessen eller städningen av hotellrummet.

Andra varvet

Det går givetvis att komma fram till andra svar med metoden 5 Varför. Här är samma exempel men med lite andra svar på frågorna.

Fråga 1: Varför är det personalbrist i hotell och restauranger?

Svar: Få personer vill arbeta i hotell och restauranger?

Fråga 2: Varför vill få personer arbeta i branschen?

Svar: Det är inte attraktivt att arbeta i branschen jämfört med andra branscher

Fråga 3: Varför är det inte attraktivt att arbeta i branschen?

Svar: Det är för dåligt betalt

Fråga 4: Varför är det för dåligt betalt?

Svar: Branschen har låg lönsamhet och kan därför inte betala höga löner

Fråga 5: Varför har branschen låg lönsamhet?

Svar: Branschen kan för lite om prissättning och tar därför för lite betalt

Kan det vara så att två grundorsaker till personalbristen är att branschen inte har utvecklat arbetsmetoder och processer samt har för lite kunskap om prissättning och att våga ta betalt?

Tredje varvet

Vi tar ett varv till med lite andra svar och ser vart det leder.

Fråga 1: Varför är det personalbrist i hotell och restauranger?

Svar: Få personer vill arbeta i hotell och restauranger?

Fråga 2: Varför vill få personer arbeta i branschen?

Svar: Det är inte attraktivt att arbeta i branschen jämfört med andra branscher

Fråga 3: Varför är det inte attraktivt att arbeta i branschen?

Svar: Det är dåliga arbetstider (kvällar och helger)

Fråga 4: Varför är det dåliga arbetstider?

Svar: Det är mest på kvällar och helger som människor vill gå ut och äta på restaurang

Fråga 5: Varför vill människor gå ut och äta på restaurang på kvällar och helger?

Svar: De har (fri)tid på kvällar och helger och vill umgås då.

Plötsligt blev det svårt att hitta en lösning eftersom gästen efterfrågar tjänsten en viss tid på dygnet. Våra vanor är svåra att rubba, så det lär bli svårt att komma bort ifrån att hotell och restauranger behöver anställda som kan arbeta kvällar, nätter och helger. Om man är medveten om problemet går det eventuellt att hitta kreativa lösningar för att minska behovet av arbetskraft på vissa tider, t.ex. genom bättre planering.

Fjärde varvet

Nu ska vi se om det är brist på utbildning som är det underliggande problemet.

Fråga 1: Varför är det personalbrist i hotell och restauranger?

Svar: Få personer vill arbeta i hotell och restauranger?

Fråga 2: Varför vill få personer arbeta i branschen?

Svar: Det finns ingen utbildning och därför är det svårt att få jobb i branschen

Fråga 3: Varför finns det för få utbildningar?

Svar: Det är för få som söker utbildningarna, så de som fanns har lagts ner.

Fråga 4: Varför är det få som söker utbildningar?

Svar: Det är få som vill arbeta i branschen.

Fråga 5: Varför vill få personer arbeta i branschen?

Svar: Tungt och slitsamt, dåligt betalt och dåliga arbetstider

Vi kom tillbaka där vi började i första, andra och tredje varvet. Fler utbildningar löser inte det underliggande problemet. Sänkta arbetsgivaravgifter sätter plåster på såret ”dålig lönsamhet”, men är ingen långsiktig lösning på den svaga lönsamheten.

Branschen löser fel problem

Branschens lösning på problemet med personalbristen är att kräva av regeringen att ge fler personer branschutbildning och att sänka kostnaderna för att anställa medarbetare. Med lite politisk lobbying kommer fler utbildningar att startas och arbetsgivaravgifterna för ungdomar och invandrare kommer kanske att sänkas. Har ni tänkt på att besöksnäringen fortfarande konkurrerar om arbetskraften med andra branscher. Blir besöksnäringen mer attraktiv för att det finns några fler utbildningsplatser eller för att arbetsgivaravgifterna (som den anställde ändå är omedveten om) sänks. Knappast. De underliggande problemen kvarstår vilket syns tydligt på färre ansökningar till de utbildningar som finns idag och en hög arbetslöshet bland vissa grupper som uppenbarligen inte ens kan tänka sig att arbeta i besöksnäringen.

Billiga lösningar som betalas av någon annan eller bekostas genom skattemedel sätter i bästa fall plåster på såren. Långsiktiga lösningar tar tid att genomföra, kostar mycket pengar och ska betalas av företagen i branschen. De får belöningen i framtiden i form av att vara en attraktiv och lönsam bransch.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter