Annons

Ska vi lösa problemet nu?

Folkhälsomyndigheten ligger steget före branschen och inför regler för att hantera restauranggäster. Det är bara besöksnäringen själva som kan lösa problemen till följd av krisen. Det första steget är att få igång branschens intäkter.
Annons

Nu kanske alla i besöksnäringen har hämtat sig från de två veckornas senaste chocker. Den första att alla intäkter mer eller mindre försvann. Den andra att regeringen absolut inte kommer att göra någonting särskilt för att rädda besöksnäringen.

Efter veckans debattinlägg av Kerstin Hessius, Björn Rosengren, Vimal Kovac samt ledare i Dagens Industri är det många som vill få stopp på den totala nedstängningen av Sverige. Lösningarna för att få hjulen att börja rulla igen lyser dock med sin frånvaro.

För att lättare förstå vad som händer när människor pressas tar jag hjälp av nobelpristagaren Daniel Kahneman som har förklarat hur hjärnans två olika system fungerar. Det ena (tänka snabbt) är snabbt och intuitivt och det andra (tänka långsamt) är långsammare och mer rationellt. I Sverige och många andra länder har politiker, företag och allmänheten tänkt snabbt och hittat lösningar med stor spännvidd från att stänga landet till att hamstra toapapper.

Besöksnäringen tänker snabbt och begär omgående räddning från staten som förorsakat hela krisen genom sina beslut eller brist på beslut. Utgångspunkten är att besöksnäringen är maktlösa inför besluten och måste hållas skadeslösa. Med reptilhjärnans snabba och intuitiva förmåga angriper besöksnäringen först alla kostnader som besöksnäringen betalar till staten – moms, arbetsgivaravgifter, avgifter till myndigheter och kommuner samt fastighetsskatt. Även lagstadgad sjuklön och kostnader för anställda under uppsägningstid betraktas som kostnad som staten genom lag pålagt företagen så den borde staten också stå för.

Regeringen svarar med korttidspermittering, tar över sjuklönesanvaret och kan ge lån via skattekontot. Nej, säger besöksnäringen. Detta hjälper ju inte. Det räcker inte. Vi hamnar i en skuldfälla. Företagen går i konkurs. Diskussionen övergår, återigen ett exempel på snabbt tänkande, till att handla om regeringens förslag snarare än om att lösa problemet.

För att kunna lösa ett problem, måste man först förstå problemet. Albert Einstein lär ha sagt följande: ”Om jag hade en timme att lösa ett problem skulle jag lägga 55 minuter på att tänka på problemet och 5 minuter på att tänka på lösningar.”

Problemet är… Nej, ni orkar inte läsa om problemet, så här kommer lösningen på en gång.

Besöksnäringen måste skaffa intäkter eftersom det inte går att minska kostnaderna tillräckligt mycket för att kunna överleva i flera månader. I bästa fall kommer regeringens paket att ge ett litet plåster för att stoppa det forsande blodflödet.

Det behövs gäster som spenderar pengar för att få intäkter. Många i branschen har kommit med kreativa förslag om presentkort, hämtmat och annat, men det räcker inte. Gäster måste komma till alla besöksnäringens företag och konsumera på plats.

Folkhälsomyndigheten vill bromsa smittspridningen och har därför först snabbt bestämt att folk ska stanna hemma. Uppenbarligen för att Folkhälsomyndigheten med rätta inte litar på varken medborgare eller företag. Skräckexemplet är after ski som sprider smitta eller att fullfölja arrangemang med 499 personer eftersom gränsen är satt vid 500. Ingen förståelse från något håll för att bete sig försiktigt och minimera spridningsriskerna. Folk är dåliga på att följa Folkhälsomyndighetens råd och därför införs från och med idag regler för hur restaurangbesökare ska hanteras – allt för att bromsa smittspridningen hos en befolkning som verkar vägra göra som myndigheterna säger.

Beslutet från Folkhälsomyndigheten ändrar dock inte att många potentiella gäster fortfarande är rädda att bli smittade och vill ta det säkra före det osäkra och stannar därför hemma. Det enda sättet att locka gäster att komma är om de är säkra på att restaurangen, hotellet, skidanläggningen, campingplatsen och andra verksamheter i besöksnäringen har gjort allt de kan för att gästen inte ska bli smittad av COVID-19.

Folkhälsomyndighetens beslut är bra, men otydligt, ofullständigt och utan förståelse för hur branschen fungerar. Folkhälsomyndigheten lägger allt ansvar på den enskilda företagaren att själv tänka ut hur smittspridning ska förhindras. Nu blir en redan pressad företagare skyldig att ta fram instruktioner till sina anställda. Tänk er att 200 000 anställda nu får olika instruktioner från sina arbetsgivare. I Singapore har liknande regler införts och här kommunicerade myndigheterna ut tydliga instruktioner till restaurangerna och till allmänheten. Det fanns färdigt material, samma dag, att ladda ner från myndighetens hemsida för att skylta med på alla restauranger.

Visita måste snabbt (läs: idag!) ta fram tydliga enhetliga regler och ett informationsmaterial som distribueras till alla som berörs. Här är det bara att kopiera https://www.enterprisesg.gov.sg/covid-19/safe-distance

Här är en konkret lista på enkla, tydliga och lite mer omfattande regler (som sannolikt måste preciseras ytterligare). Allt handlar nu om att minska rädslan hos allmänheten så att de börjar spendera pengar igen i besöksnäringen.

Säkerställ att personalen inte sprider viruset

 • All personal tvättar händerna ofta
 • Ta temperaturen på personalen två gånger per arbetspass
 • Ingen som är sjuk (inte ens lite sjuk) får jobba
 • Se till att personal som är sjuk stannar hemma i två extra dagar efter att de tillfrisknat

Säkerställ att inte anläggningen sprider viruset

 • God ventilation
 • Högre frekvens av städning och noggrannare städning
 • Desinficering av ytor som personal och gäster tar på en gång i timman (dörrhandtag, diskar, hissknappar, etc.)

Säkerställ att gästerna inte sprider viruset

 • Ta temperaturen på gästen (Om feber – skicka hem eller till sjukhus)
 • Låt gästen avge hälsodeklaration (Om sjuk – skicka hem eller till sjukhus)
 • Håll gästerna på minst 1 meters avstånd i köer, vid borden, i skidliftar, i konferenslokalen, etc.
 • Tillhandahåll handsprit vid entréer, i lokaler och på toaletter
 • Inga grupper över 10 personer
 • Inga stående vid bardiskar, dvs. där folk trängs. Även här gäller 1-metersregeln

Nästa steg är att alla i hela besöksnäringen kommunicerar till hela Sverige vad som gäller och talar om att nu är det öppet, men att nya regler gäller, som branschen följer stenhårt. Vi bidrar till att få igång Sverige samtidigt som vi begränsar smittspridningen.

 

Räkna inte med att det snart blir som vanligt igen. Det kommer det aldrig att bli. Den närmaste tiden kommer kapaciteten på grund av 1-metersregeln att vara lägre och många gäster är dessutom fortfarande rädda. Se detta därför som ett första steg i att börja bygga upp intäkterna för att få en viss täckning av de kvarvarande kostnaderna för att klara sig igenom krisen.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.