Annons

Förändringar för besöksnäringen i spåren av pandemin

zoom Ser du alla små och stora förändringar? Anders Johansson
Ser du alla små och stora förändringar? Anders Johansson
Förändringarna i spåren av pandemin är så starka att de inte går att stoppa. Det kommer inte att bli som vanligt igen, men de som förstår och anpassar sin verksamhet till alla nya behov och önskemål blir vinnare.
Annons

Alla talar om återhämtning eller recovery på engelska. Statistikerna förser oss med kurvor som pekar på att det tar några år, men sedan är kurvorna tillbaka till eller passerar 2019 års nivåer. Bilden av återhämtning är förödande eftersom många förleds att tro att det sker mer eller mindre automatiskt och att om man bara håller ut ett par år, så är allt frid och fröjd igen. Detta är önsketänkande, en kognitiv bias, där många gärna vill tro på en automatisk återhämtning för att det känns enkelt och bekvämt. Förutom olika former av kognitiv bias är besöksnäringen fullärda experter på att använda psykologins försvarsmekanismer, som till exempel förnekande, rationalisering och projektion. Det är dags att inse att det aldrig kommer att bli som vanligt igen. Det finns ingen tid i historien efter en kris som är likadan som tiden innan krisen.

Människor ändrar sitt beteende

Pandemin har i grunden skakat om människors uppfattningar om olika saker. Media har hjälpt till att skrämmas genom olika former av domedagsreportage och politiker har fattat beslut som har påskyndat beteendeförändringar. Alla nya intryck har till slut ändrat människors beteenden. När en uppfattning eller ett beteende väl satt sig är det näst intill omöjligt att rubba. Ett exempel är att äldre är mycket mer benägna att vaccinera sig än yngre. Huvudorsaken är att den äldre generationen själva har minnen av svåra sjukdomar, till exempel polio, där vaccin nu i princip utrotat sjukdomen. Yngre generationer har aldrig upplevt några faror med sjukdomar på nära håll.

Beteendeförändringar kan vara stora och små. Exempel på små förändringar är att tvätta händerna oftare och hålla avstånd. Besöksnäringen måste underlätta för människor att utföra sina nya små vanor annars kommer gästerna att känna sig obekväma. Detta har besöksnäringen hittills klarat bra. Dessa lösningar lär bli permanenta.

Det är lite svårare att ställa om till att hantera större beteendeförändringar. De stora beteendeförändringarna till följd av pandemin påverkar besöksnäringen både positivt och negativt.

Större grad av frihet

Alla som har kunskapsjobb har fått en avsevärt större grad av frihet att disponera sin tid. Pandemin tvingade fram en ny syn på var kunskapsarbete kan utföras. Diskussionen om distansarbete har pågått sedan begreppet myntades 1973, dvs i snart 50 år. Utvecklingen gick trögt och innan pandemin bröt ut spenderade amerikanerna 5 % av sin arbetstid på distans. Under pandemin ökade siffran till 60 %. Undersökningar visar att anställda arbetar mer tid och att produktiviteten ökat samtidigt som alla är lyckligare. Den bakomliggande faktorn är att själv få planera sin tid – en frihet som lett till en förbättring för alla. Människor har också fått en ökad ekonomisk frihet genom att spara pengar på pendling, äta ute, kläder och andra kostnader direkt relaterade till arbetet. Företagen har sparat pengar på minskat resande. Väldigt få vill och kommer att gå tillbaka till hur det var innan pandemin. Flera stora amerikanska bolag har förlängt påbudet att alla ska arbeta hemma till minst början av 2022. I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten hemarbete även under hösten. Detta betyder att beteendeförändringen befästs ytterligare.

Effekter för besöksnäringen

Till en början påverkas besöksnäringen negativt. Affärsresandet minskar, fysiska möten minskar och lunchrestauranger samt kaféer i anslutning till kontor tappar sina gäster. Människan har ändrat sitt beteende och behöver inte dessa tjänster i samma utsträckning som tidigare. Önsketänkandet om en automatisk återhämtning bygger på att ta ifrån människor frihet och lycka samt minska företagens produktivitet, öka företagens kostnader samt försämra människors privatekonomi. Detta är fullständigt otänkbart.

På lång sikt kommer besöksnäringen att hitta produkter och tjänster som fyller alla nya behov som uppstår när många kan och vill arbeta på distans. Här finns det stora möjligheter för de företag som förstår människors nya behov.

Ligg steget före

De företag i besöksnäringen som redan nu anpassar sina produkter och tjänster till gästernas nya behov och önskemål efter pandemin får ett försprång gentemot sina konkurrenter.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Nyheter